ČSN (normy i změny) z ledna 1999

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN ISO 1951 (010503) - leden 1999

Lexikografické značky a typografické konvence pro užívání v terminografii

190 Kč

ČSN EN ISO 266 (011601) - leden 1999

Akustika - Vyvolené kmitočty

125 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN 13 1160-2/změna Z2 (131160) - leden 1999

Potrubí a armatury. Příruby a přírubová hrdla. Přírubová hrdla PN 2,5 až PN 250

Změna byla zrušena k 1. březnu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1092-2 (131170) - leden 1999

Příruby a přírubové spoje - Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením PN - Část 2: Příruby z litiny

440 Kč

18 Průmyslová automatizace

ČSN IEC 297-3/změna Z1 (188001) - leden 1999

Systém nosných konstrukcí řady 482,6 mm (19 palců). Část 3: Kostry a souvisící zásuvné jednotky

Změna byla zrušena k 1. září 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

19 Optické přístroje, zařízení pro kinematografii a reprografii

ČSN EN ISO 7944 (195012) - leden 1999

Optika a optické přístroje - Referenční vlnové délky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 2562 (317712) - leden 1999

Letectví a kosmonautika - Plasty vyztužené uhlíkovými vlákny - Jednosměrné kompozity - Zkouška ohybem ve směru vláken

190 Kč

ČSN EN 2563 (317714) - leden 1999

Letectví a kosmonautika - Plasty vyztužené uhlíkovými vlákny - Jednosměrné kompozity - Stanovení smykové pevnosti mezi vrstvami

190 Kč

ČSN EN 2559 (317720) - leden 1999

Letectví a kosmonautika - Uhlíkové prepregy - Stanovení obsahu pryskyřice a vláken a plošné hmotnosti vláken

230 Kč

ČSN EN 2558 (317721) - leden 1999

Letectví a kosmonautika - Uhlíkové prepregy - Stanovení podílu těkavých látek

190 Kč

ČSN EN 2557 (317722) - leden 1999

Letectví a kosmonautika - Uhlíkové prepregy - Stanovení plošné hmotnosti

125 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN EN 50178 (330610) - leden 1999

Elektronická zařízení pro použití ve výkonových instalacích

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.15t

977 Kč

ČSN EN 61000-3-2 +A12/změna A1 (333432) - leden 1999

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-2: Meze - Meze pro emise harmonického proudu (zařízení se vstupním fázovým proudem do 16 A včetně)

Změna byla zrušena k 1. lednu 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61000-3-2 +A12/změna A2 (333432) - leden 1999

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-2: Meze - Meze pro emise harmonického proudu (zařízení se vstupním fázovým proudem do 16 A včetně)

Změna byla zrušena k 1. lednu 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

34 Elektrotechnika

ČSN EN 50123-2/změna A1 (341561) - leden 1999

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Spínače DC - Část 2: Jističe DC

Změna byla zrušena k 1. září 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60454-3-1 (346542) - leden 1999

Samolepicí pásky pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 1: Samolepicí pásky PVC

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.02t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

355 Kč

ČSN EN 60454-3-6 (346542) - leden 1999

Samolepicí pásky pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 6: Pásky z polykarbonátové fólie s akrylovým termoplastickým lepidlem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 60454-3-7 (346542) - leden 1999

Samolepicí pásky pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 7: Samolepicí pásky z polyimidové fólie

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60684-3-136 (346553) - leden 1999

Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 136: Vytlačované fluorosilikonové trubičky - Všeobecné použití

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60674-3-1 (346573) - leden 1999

Plastové fólie pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 1: Dvouose orientovaná polypropylenová (PP) fólie pro kondenzátory

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.12t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

460 Kč

ČSN EN 60674-3-2 (346573) - leden 1999

Plastové fólie pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 2: Požadavky na vyváženou dvouose orientovanou polyethylentereftalátovou (PET) fólii užívanou k elektroizolačním účelům

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 14. červnu 2022 (zobrazit náhrady).

262 Kč

ČSN EN 60674-3-3 (346573) - leden 1999

Plastové fólie pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 3: Požadavky na polykarbonátové (PC) fólie užívané k elektroizolačním účelům

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60674-3-7 (346573) - leden 1999

Plastové fólie pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 7: Požadavky na fluorethylenpropylenové (FEP) fólie užívané k elektroizolačním účelům

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN 34 7022 (347022) - leden 1999

Zkoušky olejových kabelů s izolací z papíru nebo polypropylenového vrstveného papíru a kovovým pláštěm a soubory pro střídavá napětí do 400 kV (Uₘ = 420 kV) včetně

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN 34 7023 (347023) - leden 1999

Zkoušky kabelů s vnitřním tlakem plynu a souborů pro střídavé napětí do 275 kV (Uₘ = 300 kV) včetně

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN 34 7024 (347024) - leden 1999

Zkoušky kabelů s vnějším tlakem plynu a souborů pro střídavé napětí do 275 kV (Uₘ = 300 kV) včetně

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60851-5/změna A1 (347303) - leden 1999

Vodiče pro vinutí - Zkušební metody - Část 5: Elektrické vlastnosti

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60317-42 (347307) - leden 1999

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 42: Měděný vodič kruhového průřezu lakovaný polyester-amid-imidem, třída 200

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.10t

315 Kč

ČSN IEC 317-31/změna Z2 (347307) - leden 1999

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí. Část 31: Vodiče pravoúhlého průřezu s měděným holým nebo lakovaným jádrem, opředené skleněným vláknem lakovaným polyesterem nebo polyesterimidem, teplotní index 180

Změna byla zrušena k 26. listopadu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 317-32/změna Z2 (347307) - leden 1999

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí. Část 32: Vodiče pravoúhlého průřezu s měděným holým nebo lakovaným jádrem, opředené skleněným vláknem lakovaným polyesterem nebo polyesterimidem, teplotní index 155

Změna byla zrušena k 26. listopadu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 317-33/změna Z2 (347307) - leden 1999

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí. Část 33: Vodiče pravoúhlého průřezu s měděným holým nebo lakovaným jádrem, opředené skleněným vláknem lakovaným silikonem, teplotní index 200

Změna byla zrušena k 26. listopadu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60264-5-1 (347395) - leden 1999

Balení vodičů pro vinutí - Část 5-1: Cívky s válcovým jádrem a kónickou přírubou - Základní rozměry

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.04t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

222 Kč

ČSN EN 61196-3-2 (347721) - leden 1999

Vysokofrekvenční kabely - Část 3-2: Koaxiální kabely pro digitální přenosy pro horizontální vnitřní instalace - Předmětová specifikace pro koaxiální kabely s plným dielektrikem pro lokální počítačové sítě s dosahem 185 m a do 10 Mb/s

125 Kč

ČSN EN 61196-3-3 (347721) - leden 1999

Vysokofrekvenční kabely - Část 3-3: Koaxiální kabely pro digitální přenosy pro horizontální vnitřní instalace - Předmětová specifikace pro koaxiální kabely s pěnovým dielektrikem pro lokální počítačové sítě s dosahem 185 m a do 10 Mb/s

125 Kč

ČSN EN 50117-1/změna A1 (347740) - leden 1999

Koaxiální kabely užívané v rozvodné síti. Část 1: Kmenová specifikace

Změna byla zrušena k 1. únoru 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50117-1/změna A2 (347740) - leden 1999

Koaxiální kabely užívané v rozvodné síti. Část 1: Kmenová specifikace

Změna byla zrušena k 1. únoru 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60168/změna A1 (348175) - leden 1999

Zkoušky vnitřních a venkovních staničních podpěrek z keramického materiálu nebo skla pro sítě se jmenovitým napětím nad 1000 V

190 Kč

ČSN EN 61284 (348740) - leden 1999

Venkovní vedení - Požadavky na armatury a jejich zkoušky

570 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 61797-1 (351340) - leden 1999

Transformátory a induktory pro sdělovací a elektronická zařízení - Hlavní rozměry koster cívek - Část 1: Kostry cívek pro vrstvená jádra

340 Kč

ČSN EN 60512-14-7 (354055) - leden 1999

Elektromechanické součástky pro elektronická zařízení - Základní zkušební postupy a měřicí metody - Část 14: Zkoušky těsnosti - Oddíl 7: Zkouška 14g: Stříkající voda

125 Kč

ČSN EN 60603-1 (354620) - leden 1999

Konektory pro frekvence do 3 MHz pro desky s plošnými spoji - Část 1: Kmenová specifikace - Všeobecné požadavky a pokyny k přípravě předmětových specifikací hodnocené jakosti

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 60477-2/změna A1 (356404) - leden 1999

Laboratorní rezistory - Část 2: Laboratorní rezistory na střídavý proud

65 Kč

ČSN EN 61269-1 (359238) - leden 1999

Optické vláknové zakončovací soubory - Část 1: Kmenová specifikace

340 Kč

ČSN EN 61300-2-32 (359251) - leden 1999

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-32: Zkoušky - Odolnost proti vnikání vody

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN 36 0340-1 IEC 61-1/změna Z11 (360340) - leden 1999

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 1: Patice pro zdroje světla

440 Kč

ČSN 36 0340-2 IEC 61-2/změna Z10 (360340) - leden 1999

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 2: Objímky

440 Kč

ČSN EN 60061-4 +A1/změna A5 (360340) - leden 1999

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 4: Směrnice a všeobecné informace

350 Kč

ČSN EN 60400/změna A2 (360381) - leden 1999

Objímky pro zářivky a pro startéry

Změna byla zrušena k 1. lednu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60238 ed. 2/změna A2 (360383) - leden 1999

Objímky s Edisonovým závitem pro světelné zdroje

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60399/změna A1 (360384) - leden 1999

Oblý závit na objímky E14 a E27 s kroužkem pro připevnění stínidla

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60598-2-19/změna A2 (360600) - leden 1999

Svietidlá. Časť 2: Osobitné požiadavky. Oddiel 19: Svietidlá s priestupom vzduchu (bezpečnostné požiadavky)

125 Kč

ČSN EN 60570/změna A1 (360611) - leden 1999

Světelný přípojnicový rozvod pro svítidla

Změna byla zrušena k 1. březnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-4/změna A1 (361040) - leden 1999

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky na odstředivky prádla

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60311/změna A1 (361060) - leden 1999

Elektrické žehličky pro domácnost a podobné použití - Metody měření funkce

Změna byla zrušena k 1. červenci 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50083-1/změna A1 (367211) - leden 1999

Kabelové distribuční systémy pro televizní a rozhlasové signály. Část 1: Bezpečnostní ustanovení

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50083-1/změna Z1 (367211) - leden 1999

Kabelové distribuční systémy pro televizní a rozhlasové signály. Část 1: Bezpečnostní ustanovení

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50083-2/změna A1 (367211) - leden 1999

Kabelové distribuční systémy pro televizní a rozhlasové signály - Část 2: Elektromagnetická kompatibilita pro součásti

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2002.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50203 (367516) - leden 1999

Automatická instalace kanálu (ACI)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.99t

465 Kč

ČSN EN 50203/změna A1 (367516) - leden 1999

Automatická instalace kanálu (ACI)

125 Kč

ČSN ISO/IEC 14169 (369372) - leden 1999

Informační technologie - 90 mm pružné kazetové disky pro výměnu informací - Formátovaná kapacita 21 MBytů - Typ ISO 305

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO/IEC 13842 (369432) - leden 1999

Informační technologie - Kazety s optickými disky o průměru 130 mm pro výměnu informací - Kapacita: 2 GByty v kazetě

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

125 Kč

ČSN ISO/IEC 13963 (369433) - leden 1999

Informační technologie - Výměna dat prostřednictvím kazet s optickými disky o průměru 90 mm - Kapacita: 230 MBytů v kazetě

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

125 Kč

ČSN ISO 4232-3/změna Z1 (369505) - leden 1999

Kancelářské stroje. Minimální informace k začlenění do specifikačních listů. Část 3: Poštovní výplatní stroje

32 Kč

ČSN ISO/IEC 8613-11 (369642) - leden 1999

Informační technologie - Architektura otevřených dokumentů (ODA) a formát výměny: Struktury tabulek a uspořádání tabulek

1 270 Kč

ČSN ISO/IEC 10166-2/změna Amd.2 (369824) - leden 1999

Informační technika. Textové a kancelářské systémy. Archivace a vyhledávání dokumentů (DFR). Část 2: Specifikace protokolu

190 Kč

46 Zemědělství

ČSN ISO 605 (461029) - leden 1999

Luštěniny - Stanovení nečistot, velikosti zrna, cizích pachů, přítomnosti hmyzu, druhů a odrůd - Zkušební metody

190 Kč

ČSN 46 6213/změna Z1 (466213) - leden 1999

Kontrola užitkovosti ovcí

Změna byla zrušena k 1. červenci 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

57 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN 57 0537 (570537) - leden 1999

Automatizované stanovení počtu mikroorganismů v mléce

125 Kč

ČSN 57 0539 (570539) - leden 1999

Automatické stanovení bakterií v syrovém mléce přímým počítáním bakteriálních buněk

125 Kč

64 Plasty

ČSN ISO 295/změna Z1 (640203) - leden 1999

Plasty - Příprava zkušebních těles z reaktoplastů lisováním

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 6251 (656476) - leden 1999

Zkapalněné ropné plyny - Korozivní působení na měď - Zkouška na měděné destičce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

66 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 1244 (668617) - leden 1999

Lepidla - Stanovení barvy a/nebo změny barvy nanesené vrstvy lepidla účinkem světla

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 1246 (668619) - leden 1999

Lepidla - Stanovení popela a sulfátového popela

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN ISO 10534-1 (730501) - leden 1999

Akustika - Určování činitele zvukové pohltivosti a akustické impedance v impedančních trubicích - Část 1: Metoda poměru stojaté vlny

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.01t

372 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN 1875-3 (804624) - leden 1999

Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Zjišťování pevnosti v dalším trhání - Část 3: Lichoběžníková metoda

190 Kč

ČSN EN 1876-2 (804625) - leden 1999

Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Zkoušky při nízkých teplotách - Část 2: Rázová zkouška na smyčce

190 Kč

ČSN EN 12280-1 (804626) - leden 1999

Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Urychlení zkoušek stárnutí - Část 1: Stárnutí za tepla

230 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 12296 (831005) - leden 1999

Biotechnologie - Vybavení - Návod pro postupy zkoušení čistitelnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 12297 (831006) - leden 1999

Biotechnologie - Vybavení - Návod pro postupy zkoušení sterilizovatelnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 12298 (831007) - leden 1999

Biotechnologie - Vybavení - Návod pro postupy zkoušení zabezpečení vůči úniku mikroorganismů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN 556/změna Z1 (855255) - leden 1999

Sterilizace zdravotnických prostředků - Požadavky na balené sterilizované zdravotnické prostředky označené jako "Sterilní"

Změna byla zrušena k 1. září 2002.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

87 Telekomunikace

ČSN ETS 300 616 ed. 2 (872650) - leden 1999

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Popis dat o událostech a hovorech uživatele (GSM 12.05 verze 4.3.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 609-2 ed. 2 (872659) - leden 1999

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace zařízení systému základnové stanice (BSS) - Část 2: Signalizační hlediska (GSM 11.23 verze 4.7.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN P I-ETS 300 609-1 ed. 3 (872659) - leden 1999

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace zařízení systému základnové stanice (BSS) - Část 1: Rádiová hlediska (GSM 11.21 verze 4.8.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 627 ed. 2 (872661) - leden 1999

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Sledování účastníka a zařízení (GSM 12.08 verze 4.5.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 737 ed. 2 (872667) - leden 1999

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Řízení vzdálených transkodérů a adaptérů přenosové rychlosti pro provozní kanály se zvýšenou plnou rychlostí (EFR) a plnou rychlostí v užitečném přenášeném pásmu (GSM 08.60 verze 5.1.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 907 ed. 3 (872676) - leden 1999

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Rozhraní člověk-stroj (MMI) pohyblivé stanice (MS) (GSM 02.30 verze 5.5.2)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 918 ed. 3 (872677) - leden 1999

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Všeobecně o doplňkových službách (GSM 02.04 verze 5.6.2)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 940 ed. 2 (872701) - leden 1999

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Specifikace rádiového rozhraní vrstvy 3 (GSM 04.08 verze 5.6.3)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 725 ed. 1 (872757) - leden 1999

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Zkušební sekvence pro hlasový kodek GSM pracující zvýšenou plnou rychlostí (EFR) (GSM 06.54 verze 5.1.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 128/změna A1 (873519) - leden 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Identifikace zlomyslného volání (MCID) - doplňková služba. Popis služby

125 Kč

ČSN ETS 300 183/změna A1 (873527) - leden 1999

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Konferenční spojení, postupně sestavovaná konference (CONF) - doplňková služba. Popis služby

32 Kč

ČSN EN 300 301-1 V1.1.1 (873564) - leden 1999

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Řízení provozu a ochrana proti zahlcení v B-ISDN - Definice shody pro dostupnou bitovou rychlost (ABR) a pro blokovaný přenos ATM (ABT)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 479-1 ed. 1 (873601) - leden 1999

Síťová hlediska (NA) - Širokopásmová datová služba bez spojení (CBDS) asynchronním způsobem přenosu (ATM) - Specifikace protokolu na rozhraní síťového uzlu (NNI) - Část 1: Specifikace

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 479-2 ed. 1 (873601) - leden 1999

Síťová hlediska (NA) - Širokopásmová datová služba bez spojení (CBDS) asynchronním způsobem přenosu (ATM) - Specifikace protokolu na rozhraní síťového uzlu (NNI) - Část 2: Protokol bez spojení na síťovém rozhraní (CLNIP) - Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 494-2 ed. 1/změna A1 (875053) - leden 1999

Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Profil generického přístupu (GAP) - Specifikace zkoušek profilu (PTS) - Část 2: Specifikace zvláštních zkoušek profilu (PSTS) - Zakončení přenosné části (PT)

32 Kč

ČSN ETS 300 494-3 ed. 1/změna A1 (875053) - leden 1999

Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Profil generického přístupu (GAP) - Specifikace zkoušek profilu (PTS) - Část 3: Specifikace zvláštních zkoušek profilu (PSTS) - Zakončení pevné části (FT)

32 Kč

ČSN EN 300 793 V1.1.1 (875078) - leden 1999

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Prezentace zařízení pro typové zkoušení

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 703 V1.2.2 (875518) - leden 1999

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Globální systém pro mobilní komunikace (GSM) - Profil vzájemné spolupráce DECT/GSM (IWP) - Implementace doplňkových služeb GSM fáze 2

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 301 004-1 V1.1.3 (877123) - leden 1999

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Funkce a zprávy úrovně 3 části přenosu zpráv (MTP) pro podporu mezinárodního propojení - Část 1: Specifikace protokolu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN P I-ETS 300 782 ed. 1 (878549) - leden 1999

Přenos a multiplexování (TM) - Funkční a systémové parametry optických útlumových článků s konstantním útlumem a s pigtaily pro jednovidové vlákno

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN P I-ETS 300 811 ed. 1 (878550) - leden 1999

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Podvrstva přenosové konvergence (TC) a podvrstva závislá na fyzickém médiu (PMD) v referenčním bodě SB s přenosovou rychlostí 25,6 Mbit/s na krouceném kabelovém páru

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 785 ed. 1 (878551) - leden 1999

Přenos a multiplexování (TM) - Synchronní digitální hierarchie (SDH) - Rádiové funkční bloky pro přenos Mx sub-STM-1

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 468 V1.3.1 (879012) - leden 1999

Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace pro servisní informace (SI) v systémech digitální televize (DVB)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 798 V1.1.1 (879030) - leden 1999

Digitální rozhlasové vysílání (DAB) - Distribuční rozhraní - Rozhraní digitálního základního pásma obsahujícího složky I a Q (DIQ)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

91 Vnitřní zařízení

ČSN 91 0000/změna Z1 (910000) - leden 1999

Názvosloví v nábytkářském průmyslu. Základní pojmy

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.