ČSN EN 50178 (330610)

Elektronická zařízení pro použití ve výkonových instalacích

ČSN EN 50178 Elektronická zařízení pro použití ve výkonových instalacích
18 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 977 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 50178:1997. Evropská norma EN 50178:1997 má status české technické normy. Tato evropská norma se vztahuje na použití elektronického zařízení (EE) ve výkonových instalacích, kde se vyžaduje z hlediska bezpečnosti a spolehlivosti jednotná technická úroveň. Tato norma se také vztahuje na EE, která nejsou zahrnuta v normách pro jednotlivé výrobky. Tato evropská norma definuje minimální požadavky pro návrh a výrobu EE, pro ochranu před úrazem elektrickým proudem, pro zkoušení a jeho zařazení do sítí pro výkonové instalace. Norma nezahrnuje následující aplikace: Elektrická příslušenství a elektrické přístroje pro domácnost a podobné účely, lékařská zařízení, elektrická zařízení železnic, zpracování dat bez řízení systémů a procesů, veřejné a soukromé neprůmyslové telekomunikační a radiokomunikační zařízení a sítě, ochranná relé, proudové chrániče, zdroje nepřerušitelného napájení, osvětlovací zařízení a veřejná nabíjecí zařízení pro elektrická vozidla. Rozsáhlá norma (cca 125 stran) obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Požadavky na celý systém, kapitolu 5 - Požadavky na bezpečnost, kapitolu 6 - Požadavky a podmínky okolního prostředí, kapitolu 7 - Požadavky na elektronické zařízení, kapitolu 8 - Požadavky na montáž a kapitolu 9 - Zkoušení. Norma dále uvádí mnoho obrázků, tabulek a rozsáhlou informativní Přílohu A (cca 30 stran), která obsahuje "dodatečné informace", včetně bezpečnostních. ČSN EN 50178 (33 0610) byla vydána v lednu 1999.

Označení ČSN EN 50178 (330610)
Katalogové číslo 54565
Cena 945 Kč945
Datum schválení 1. 1. 1999
Datum účinnosti 1. 2. 1999
Jazyk čeština
Počet stran 128 stran formátu A4
EAN kód 8590963545653
Změny a opravy Z1 7.15t
Dostupnost skladem (tisk na počkání)