ČSN EN ISO 1110 (643607) Zrušená norma

Plasty - Polyamidy - Zrychlené kondicionování zkušebních těles

ČSN EN ISO 1110 Plasty - Polyamidy - Zrychlené kondicionování zkušebních těles
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 1110:1997. Evropská norma EN ISO 1110:1997 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy ISO 1110:1995 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. Tato norma popisuje metodu pro zrychlené kondicionování zkušebních těles z polyamidů a kopolymerů polyamidů. Je použitelná pro všechny typy s obsahem plniv a jiných aditiv, nikoli však pro typy, obsahující více než 2 % extrahovatelných látek. Rovnovážný obsah vlhkosti, dosažený touto metodou je téměř shodný s rovnovážným obsahem vlhkosti dosaženým ve standardním prostředí 23/50 (viz ČSN EN ISO 291). Hodnoty mechanických vlastností stanovené po zrychleném kondicionování ve shodě s touto metodou se mohou poněkud lišit oproti hodnotám stanoveným po kondicionování ve standardním prostředí 23/50. Postup při provádění normalizované zkoušky je popsán. ČSN EN ISO 1110 (64 3607) byla vydána v lednu 1999.

Označení ČSN EN ISO 1110 (643607)
Katalogové číslo 54014
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 1. 1999
Datum účinnosti 1. 2. 1999
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963540146
Norma byla zrušena k 1. 1. 2020
a nahrazena ČSN EN ISO 1110 (643607)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)