ČSN (normy i změny) z dubna 1993

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN ISO 2602 (010231) - duben 1993

Statistická interpretace výsledků zkoušek. Odhad průměru. Konfidenční interval

190 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN 13 4309-1 (134309) - duben 1993

Průmyslové armatury. Pojistné ventily. Část 1: Termíny a definice

230 Kč

14 Chladicí technika

ČSN 14 8102 (148102) - duben 1993

Tepelné izolace chladíren a mrazíren

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.97t

222 Kč

18 Průmyslová automatizace

ČSN IEC 381-2 (180111) - duben 1993

Analogové signály pro systémy řízení procesů. Část 2: Stejnosměrné napěťové signály.

125 Kč

20 Obráběcí stroje na kovy

ČSN ISO 2972 (200032) - duben 1993

Číslicové řízení strojů. Symboly

190 Kč

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN ISO 1819 (260005) - duben 1993

Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Bezpečnostní předpisy. Všeobecná ustanovení

190 Kč

ČSN ISO 1537 (261102) - duben 1993

Zařízení pro plynulou dopravu sypkých hmot. Pásové dopravníky s korýtkovým dopravním profilem (jiné než přenosné). Válečky

125 Kč

ČSN ISO 4123 (261135) - duben 1993

Pásové dopravníky. Pružné kotouče dopadových válečků a disky spodních válečků. Základní rozměry

65 Kč

ČSN ISO 2406 (263211) - duben 1993

Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Pojízdné a přenosné dopravníky. Konstrukční požadavky

65 Kč

ČSN ISO 2109 (263213) - duben 1993

Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Lehké pásové dopravníky pro sypké hmoty

65 Kč

30 Silniční vozidla

ČSN 30 4011 (304011) - duben 1993

Elektrické příslušenství motorových vozidel. Elektromagnetická slučitelnost. Konduktivní rušení z vodičů. Požadavky a metody zkoušek

230 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN ISO 12 (310131) - duben 1993

Letectví a kosmonautika. Potrubí. Identifikace

125 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN 33 2160 (332160) - duben 1993

Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 4.96t, Z2 6.99t

812 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN IEC 782 (340879) - duben 1993

Meranie ultrazvukových magnetostrikčných meničov

340 Kč

42 Hutnictví

ČSN ISO 2626 (420423) - duben 1993

Měď. Zkouška vodíkové křehkosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.99t

97 Kč

ČSN EN 10178 (420531) - duben 1993

Chemický rozbor materiálů na bázi železa. Stanovení niobu v ocelích. Spektrofotometrická metoda

125 Kč

44 Hornictví

ČSN 44 1342 (441342) - duben 1993

Koks. Třídící zkouška zrnění nad 10 mm

125 Kč

ČSN ISO 6830 (441570) - duben 1993

Železné rudy. Stanovení hliníku. Chelatometrická metoda

190 Kč

ČSN ISO 8889 (441580) - duben 1993

Chromové rudy a koncentráty. Stanovení hliníku chelatometrickou metodou

125 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN 49 0148 (490148) - duben 1993

Dosky z dreva. Stanovenie šúverenia dosiek

125 Kč

ČSN 49 1503 (491503) - duben 1993

Neopracované přířezy řeziva

190 Kč

63 Průmysl gumárenský, pryžové výrobky

ČSN 63 3001 (633001) - duben 1993

Výrobky z pryže a plastů. Vytlačovaná profilová těsnění. Všeobecná ustanovení a zkoušení

230 Kč

67 Výrobky chemického průmyslu

ČSN ISO 3856-1 (673035) - duben 1993

Nátěrové hmoty. Stanovení "rozpustných" kovů. Část 1: Stanovení olova. Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie a spektrofotometrická metoda s dithizonem

190 Kč