ČSN ISO 6831 (441570) Zrušená norma

Železné rudy. Stanovení sodíku a draslíku metodou plamenové atomové absorpční spektrometrie

ČSN ISO 6831 Železné rudy. Stanovení sodíku a draslíku metodou plamenové atomové absorpční spektrometrie
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 6831:1986. Tato mezinárodní norma určuje metodu plamenové atomové absorpční spektrometrie pro stanovení obsahu sodíku a draslíku v železných rudách. Metoda je použitelná pro koncentrační rozsah od 0,002 % do 1,0 % (m /m) sodíku nebo draslíku v přírodních železných rudách, koncentrátech a aglomerátech železných rud, včetně slinutých produktů. Podstata metody: Rozklad zkušebního vzorku kyselinou chlorovodíkovou a fluorovodíkovou. Odpaření do sucha. Opakované odpaření s novým dílem kyseliny chlorovodíkové. Rozpuštění v kyselině chlorovodíkové a vhodné zředění. Zmlžení do plamene vzduch-acetylen přístroje pro atomovou absorpci. Změření hodnot absorbance sodíku nebo draslíku ve srovnání s hodnotami získanými získanými z kalibračních roztoků sodíku a draslíku. Postup při provádění normalizované zkoušky je podrobně popsán. ČSN ISO 6831 (44 1570) byla vydána v dubnu 1993.

Označení ČSN ISO 6831 (441570)
Katalogové číslo 28674
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 4. 1993
Datum účinnosti 1. 5. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963286747
Norma byla zrušena k 1. 4. 2016
Dostupnost skladem (tisk na počkání)