ČSN ISO 6682 (277545) Zrušená norma

Stroje pro zemní práce. Optimální a přípustné pohybové prostory pro umístění ovládačů

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 6682:1986 včetně změny 1:1989. Norma v úvodu sice neobsahuje požadavek "zezávaznění", ale cituje oba hygienické předpisy pro mobilní a stacionární stroje a k nim uvádí následující vysvětlivky k používání normy: "V současné době, do doby novelizace, stále platí výše uvedené hygienické předpisy, které je nutno respektovat pro všechny stroje, které budou používány v ČSFR. Vzhledem ke skutečnosti, že uvedené vzdálenosti a souřadnice jsou v hygienickém předpisu a v ISO 6682 vztaženy k jinému základnímu bodu, rovinám a osám a srovnání je tudíž obtížné, doporučuje se předkládat hygienické službě k posouzení dokumentaci strojů, respektující požadavky a termíny hygienického předpisu." Norma stanovuje optimální a přípustné pohybové prostory pro umístění ovládačů, které jsou odvozeny z překrývajících se dosahových schopností velkého a malého řidiče v sedě. Tento dokument (norma) je určen jako vodítko pro navrhování ovládačů na trvalém pracovním místě (stanovišti) řidiče strojů pro zemní práce a lopatová rýpadla. Za pozornost stojí tyto definice: Hlavní ovládače: Řidičem často nebo stále používané ovládače jako jsou: a) ovládače stroje, tj. ovládání převodovky, brzd, řízení, otáček motoru, atd. b) ovládače pracovního nástroje, tj. ovládání radlice, lopaty, rozrývacího zubu, atd. Vedlejší ovládače: Řidičem málo užívané ovládače jako jsou ovládače světel, stěračů skel, spouštěče, topení, klimatizace, atd. Optimální pohybové prostory (zóny pohodlí): Prostory přednostního umístění hlavních ručních a nožních ovládačů. Jak velký tak malý řidič by měl být schopen dosáhnout pohodlně na ovládače v těchto prostorách. Přípustné pohybové prostory (zóny dosahu): Prostory pro umístění vedlejších ručních nebo nožních ovládačů. Jak velký tak malý řidič by měl být schopen dosáhnout na ovládače v tomto prostoru v sedě, ale smí se přitom natočit nebo naklonit vpřed nebo do stran. Poměrně stručná norma jen charakterizuje prostory pro umístění ovládačů. Za pozornost stojí přílohy: Normativní příloha A normalizuje specifické podmínky pro odvození pohybových prostorů pro umístění ovládačů (je dokumentována nákresy) a ve dvou tabulkách uvádí tělesné rozměry a rozsahy úhlů pohybů. Normativní příloha B uvádí přehled souřadnic pro definování pohybových prostorů pro umístění ovládačů. (Je také doplněna nákresy.) ČSN ISO 6682 (27 7545) byla vydána v dubnu 1993.

Označení ČSN ISO 6682 (277545)
Katalogové číslo 28652
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 4. 1993
Datum účinnosti 1. 5. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963286525
Změny a opravy Z1 11.95t
Norma byla zrušena k 1. 8. 2009
a nahrazena ČSN EN ISO 6682 (277545)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)