ČSN EN 752-6 (756110) Zrušená norma

Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek - Část 6: Čerpací stanice

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je českou verzí evropské normy EN 752-6:1998. Evropská norma EN 752-6:1998 má status české technické normy. Sestává z těchto sedmi částí: Část 1 - Všeobecně a definice, Část 2 - Požadavky, Část 3 - Navrhování, Část 4 - Hydraulické výpočty a hlediska ochrany životního prostředí, Část 5 - Sanace, Část 6 - Čerpací stanice a Část 7 - Údržba a provoz. Tato šestá část evropské normy (ČSN) EN 752 je určena pro systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek, které jsou provozovány především jako gravitační, od místa, kde odpadní vody opouštějí budovu popř. dešťový svod ze střechy, nebo kde vtékají do dešťové vpusti, až po místo, kde vytékají do čistírny odpadních vod nebo do vodního recipientu. Stoky a kanalizační přípojky pod budovou jsou do systému zahrnuty, jen pokud nejsou součástí vnitřní kanalizace budovy. Tato šestá část evropské normy stanovuje zásady pro navrhování a projektování objektu čerpání odpadních vod v systémech stokových sítí a kanalizačních přípojek, provozovaných převážně jako gravitační. Pro objekt čerpání odpadních vod u tlakových systémů stokových sítí se používá (ČSN) EN 1671. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Zdroje doplňujících informací, kapitolu 5 - Všeobecně, kapitolu 6 - Předprojektování objektu čerpání odpadních vod, kapitolu 7 - Navrhování čerpacích stanic, kapitolu 8 - Navrhování výtlačných potrubí, kapitolu 9 - Stavební součásti a příslušenství a kapitolu 10 - Bezpečnost a ochrana zdraví. Tato poslední kapitola v podstatě jen vypočítává požadavky, jichž je třeba dbát, aniž by normalizovala konkrétní způsoby řešení. Dále norma uvádí informativní Přílohu A a informativní Národní Přílohu NA, která navazuje na přílohu A, pokud jde o stav v České republice. ČSN EN 752-6 (75 6110) byla vydána v červnu 1999. Nahradila ČSN 75 6221 z dubna 1993.

Označení ČSN EN 752-6 (756110)
Katalogové číslo 55732
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 6. 1999
Datum účinnosti 1. 7. 1999
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963557328
Norma byla zrušena k 1. 8. 2008
a nahrazena ČSN EN 752 (756110)
Tato norma nahradila ČSN 75 6221 (756221) z dubna 1993
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 752 (756110)
Odvodňovací a stokové systémy vně budov - Management stokového systému