ČSN 75 6221 (756221) Zrušená norma

Čerpacie stanice odpadových vod

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Článek 3.1 této normy je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách závazný v rozsahu působnosti Slovenskej komisie pre životné prostredie na základě jejího požadavku. Články 3.2, 6.1, 6.3 a 6.7 této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách závazné v rozsahu působnosti SÚBP na základě jeho požadavku. Norma určuje zásady navrhování kanalizačních čerpacích stanic. Platí pro čerpací stanice odpadových vod měst, obcí, rozptýlené výstavby, podniků, sportovišť, dopravních staveb, zdravotnických a jiných zařízení bez ohledu na jejich umístění, pokud pro ně nejsou stanovené zvláštní normy. Vedle všeobecných požadavků jsou normalizovány požadavky jak na strojní technologické zařízení, tak na stavební část. Zezávazněný čl.3.1 se týká určení stupně důležitosti při návrzích čerpacích stanic. Zezávazněný čl.3.2 se týká prevence výbuchu plynu v čerpacích stanicích. Zezávazněné čl.6.1, 6.3 a 6.7 se týkají vodotěsnosti návrhu (6.1), opět nebezpečí výbuchu nebo intoxikace dusivými plyny (6.3) a požadavku vybavit čerpací stanice tlakovou vodou pro hygienické účely (čl.6.7). ČSN 75 6221 byla vydána v dubnu 1993. Nahradila ON 73 6706 z 31.5.1978.

Označení ČSN 75 6221 (756221)
Katalogové číslo 32127
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 4. 1993
Datum účinnosti 1. 5. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran
EAN kód 8590963321271
Norma byla zrušena k 1. 7. 1999
a nahrazena ČSN EN 752-6 (756110)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 75 62 21
  • ČSN 756221
  • ČSN 75 62 21 : 1993
  • ČSN 756221:1993
  • ČSN 75 6221:1993