ČSN 38 5565-1 (385565) Zrušená norma

Zemní plyn. Stanovení sirných sloučenin. Část 1: Všeobecný úvod

ČSN 38 5565-1 Zemní plyn. Stanovení sirných sloučenin. Část 1: Všeobecný úvod
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 6326-1:1989 s národními modifikacemi. Národní modifikace jsou označeny "národní poznámka". ISO 6326 se skládá z následujících částí: Část 1: Všeobecný úvod. Část 2: Stanovení sirných sloučenin plynovou chromatografií s elektrochemickým detektorem. Část 3: Stanovení sulfanu, thiolové síry a síry karbonylsulfidu potenciometrickou metodou. Část 4: Stanovení jednotlivých sirných sloučenin plynovou chromatografií s plamenofotometrickým detektorem. Část 5: Lingenerova spalovací metoda. Tato první část normy obsahuje stručný přehled normalizovaných metod, které mohou být použity pro stanovení sirných sloučenin plynu. Princip všech metod je popsán obecně, je stanoveno rozmezí obsahů pro něž je metoda vhodná a citlivost a vzájemná shoda výsledků každé metody. To umožňuje správně vybrat vhodnou metodu. Stanovení sirných sloučenin se provádí třemi způsoby: stanovení veškeré síry, stanovení jednotlivých sirných sloučenin, stanovení specifických skupin sirných sloučenin. Pro stanovení síry jsou normalizovány tyto metody: Wickboldova spalovací metoda pro veškerou síru (ISO 4260, do 1.1.1994 v ČR nezavedena), Lingenerova spalovací metoda pro veškerou síru (ISO 6326-5, do 1.1.1994 v ČR nezavedena), plynová chromatografie s elektrochemickým detektorem pro jednotlivé síry (ISO 6326-2, do 1.1.1994 v ČR nezavedena), plynová chromatografie s plamenofotometrickým detektorem pro jednotlivé sloučeniny síry (ISO 6326-4, do 1.1.1994 v ČR nezavedena), Potenciometrie pro sulfan, karbonylsulfidovou síru a merkaptanovou síru (ISO 6326-3, zavedena jako ČSN 38 5565-3). Existují i další metody stanovení sirných sloučenin, které nejsou v této normě uvedeny. Tabulka 1 ČSN 38 5565-1 obsahuje přehled normalizovaných metod, které mohou být použity pro stanovení: veškeré síry, sulfanu, karbonylsulfidu, tetrahydrothiofenu, merkaptanové síry, jednotlivých merkaptanů, jednotlivých thiofenů, jednotlivých organických sulfidů a disulfidů. Stanovení se provádí podle metod, které jsou popsány podrobně v ISO 4260 a v dalších částech (2 až 5) ISO 6326. Národní poznámka: Obsah sirných sloučenin se vyjadřuje v této hmotnostní koncentraci v mg.m-3 [1 m3 plynu se vyjadřuje při normálních podmínkách (0 °C, 101,325 kPa, fí=0)] nebo molární koncentrací v µmol.mol-1. ČSN 38 5565-1 byla vydána v dubnu 1993. Nahradila ČSN 38 5565 z 30.8.1984. Tím pozbývá ČSN 38 5565 platnost v celém rozsahu.

Označení ČSN 38 5565-1 (385565)
Katalogové číslo 28668
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 4. 1993
Datum účinnosti 1. 5. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963286686
Norma byla zrušena k 1. 1. 2010
a nahrazena ČSN EN ISO 6326-1 (385565)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 385565-1
  • ČSN 38 55 65-1