ČSN IEC 555-2 (333442) Zrušená norma

Rušení v distribučních sítích způsobená domácími spotřebiči a podobnými elektrickými zařízeními. Část 2: Harmonické

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje IEC 555-2:1982, včetně dodatku číslo 1:1985 a dodatku číslo 2:1988. IEC 555-2 článek 4 Všeobecné požadavky a mezní hodnoty pro zařízení této normy je, podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, závazný v rozsahu působnosti Federálního ministerstva spojů na základě jeho požadavku. Předmětem této normy je dát: a) všeobecné požadavky a maximální dovolené hodnoty harmonických složek vstupního proudu, které mohou být generovány zařízením zkoušeným jednotlivě za daných podmínek, b) praktické metody typových zkoušek, c) směrnici o praktické aplikaci požadavků. ČSN IEC 555-2 (33 3442) byla vydána v dubnu 1993.

Označení ČSN IEC 555-2 (333442)
Katalogové číslo 28659
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 4. 1993
Datum účinnosti 1. 5. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran
EAN kód 8590963286594
Norma byla zrušena k 1. 8. 1997
a nahrazena ČSN EN 61000-3-2 +A12 (333432)