ČSN (normy i změny) ze srpna 1992

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN 01 1413 (011413) - srpen 1992

Mechanické kmitání. Pružné hřídelové spojky. Všeobecné požadavky na zkoušky

190 Kč

02 Strojní součásti

ČSN 02 3510 (023510) - srpen 1992

Kloubová ložiska. Technické požadavky

125 Kč

ČSN 02 4741 (024741) - srpen 1992

Valivá ložiska. Axiální klece s krátkými válečky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.96t

157 Kč

16 Výrobky z plechu a drátu

ČSN 16 6011 (166011) - srpen 1992

Stavební kování. Základní ustanovení

125 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN IEC 51-2 (356203) - srpen 1992

Elektrické měřicí přístroje přímopůsobící ukazovací analogové a jejich příslušenství. Část 2: Speciální požadavky pro ampérmetry a voltmetry

190 Kč

ČSN IEC 51-3 (356203) - srpen 1992

Elektrické měřicí přístroje přímopůsobící ukazovací analogové a jejich příslušenství. Část 3: Speciální požadavky pro wattmetry a varmetry

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.96t

222 Kč

ČSN IEC 51-4 (356203) - srpen 1992

Elektrické měřicí přístroje přímopůsobící ukazovací analogové a jejich příslušenství. Část 4: Speciální požadavky pro kmitoměry

125 Kč

ČSN IEC 51-5 (356203) - srpen 1992

Elektrické měřicí přístroje přímopůsobící ukazovací analogové a jejich příslušenství. Část 5: Speciální požadavky pro fázoměry, měřiče účiníku a synchronoskopy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.18t

Norma bude zrušena k 19. lednu 2021 (zobrazit náhrady).

262 Kč

ČSN IEC 51-6 (356203) - srpen 1992

Elektrické měřicí přístroje přímopůsobící ukazovací analogové a jejich příslušenství. Část 6: Speciální požadavky pro ohmmetry (měřiče impedance) a měřiče vodivosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.18t

Norma bude zrušena k 19. lednu 2021 (zobrazit náhrady).

222 Kč

ČSN IEC 51-7 (356203) - srpen 1992

Elektrické měřicí přístroje přímopůsobící ukazovací analogové a jejich příslušenství. Část 7: Speciální požadavky pro vícefunkční přístroje

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.18t

Norma bude zrušena k 19. lednu 2021 (zobrazit náhrady).

222 Kč

ČSN IEC 51-8 (356203) - srpen 1992

Elektrické měřicí přístroje přímopůsobící ukazovací analogové a jejich příslušenství. Část 8: Speciální požadavky pro příslušenství

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.18t

Norma bude zrušena k 19. lednu 2021 (zobrazit náhrady).

222 Kč

ČSN IEC 51-9 (356203) - srpen 1992

Elektrické měřicí přístroje přímopůsobící ukazovací analogové a jejich příslušenství. Část 9: Doporučené zkušební metody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1+A2 11.96t

472 Kč

41 Hutnictví - materiálové listy ocelí

ČSN 41 5124 (415124) - srpen 1992

Ocel 15 124 Cr-Mo

125 Kč

44 Hornictví

ČSN 44 6405 (446405) - srpen 1992

Odběr a rozbor vzorků inertního prachu a směsí uhelného a inertního prachu

125 Kč

63 Průmysl gumárenský, pryžové výrobky

ČSN 63 3010 (633010) - srpen 1992

Pryžokovové výrobky. Technické dodací předpisy

125 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN 72 1921 (721921) - srpen 1992

Kazivec - všechny druhy. Stanovení fluoridu vápenatého. Chelatometrická metoda

125 Kč

ČSN 72 1922 (721922) - srpen 1992

Kazivec - všechny druhy. Stanovení nefluoridových sloučenin vápníku. Chelatometrická metoda

125 Kč

79 Průmysl kožedělný

ČSN 79 3830 (793830) - srpen 1992

Opotřebení srsti kožešin

65 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN 80 3030 (803030) - srpen 1992

Vlnařské kusové výrobky. Základní ustanovení

65 Kč

91 Vnitřní zařízení

ČSN 91 0272 (910272) - srpen 1992

Nábytek. Zkoušení povrchové úpravy nábytku. Hodnocení vzhledových vlastností

65 Kč