ČSN EN 50144-2-6 (361570) Zrušená norma

Bezpečnost elektrického ručního nářadí - Část 2-6: Zvláštní požadavky pro kladiva

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 59144-2-6:1996. Tato norma je rozdělena do dvou částí: Část 1: Všeobecné požadavky, obsahující kapitoly všeobecného charakteru. Část 2: Zvláštní požadavky, zabývající se jednotlivými druhy nářadí. Kapitoly těchto zvláštních požadavků doplňují nebo upravují odpovídající kapitoly Části 1. Tam, kde je v textu části 2 uvedeno "doplněk" nebo "náhrada", příslušný text Části 1 musí být odpovídajícím způsobem přizpůsoben. Není-li žádná změna nutná, jsou použita slova "Tato kapitola z Části 1 platí". Články a tabulky, které jsou oproti Části 1 navíc, jsou označeny čísly od 101. Norma platí pro kladiva, včetně vrtacích kladiv. Nejvíce odchylek zaznamenávají následující kapitoly: 13 - Požadavky pracovního prostředí, 18 - Mechanická nebezpečí. Kapitola 8 - Ochrana před úrazem elektrickým proudem uvádí: "Tato kapitola z Části 1 platí." Rovněž kapitola 30 - Vyzařování uvádí: "Tato kapitola z Části 1 platí." ČSN EN 50144-2-6 (36 1570) byla vydána v červenci 1997. Nahradila ČSN 36 1550 část 2-6 ze srpna 1992.

Označení ČSN EN 50144-2-6 (361570)
Katalogové číslo 22131
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 7. 1997
Datum účinnosti 1. 8. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran
EAN kód 8590963221311
Norma byla zrušena k 1. 12. 2001
a nahrazena ČSN EN 50144-2-6 ed. 2 (361570)
Tato norma nahradila ČSN 36 1550-2-6 (361550) z srpna 1992
Dostupnost skladem (tisk na počkání)