ICS 25.120.10 - Kovací stroje. Lisy. Strojní nůžky

ČSN ISO 8540 (210201) - červen 1996

Mechanické lisy s vyložením. Terminologie

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.97t

262 Kč

ČSN 21 0302 (210302) - červen 1984

Tvářecí stroje. Klikové lisy jednobodové jednočinné. Geometrická přesnost

190 Kč

ČSN 21 0303 (210303) - srpen 1985

Tvářecí stroje. Vřetenové lisy. Geometrická přesnost

190 Kč

ČSN 21 0304 (210304) - duben 1989

Tvářecí stroje. Vodorovné kovací lisy se svislou dělicí plochou zápustek. Geometrická přesnost

190 Kč

ČSN ISO 6899 (210306) - říjen 1992

Přejímací podmínky mechanických lisů s vyložením. Zkoušky přesnosti

125 Kč

ČSN 21 0307 (210307) - červen 1984

Tvářecí stroje. Klikové lisy jednobodové dvojčinné. Geometrická přesnost

190 Kč

ČSN 21 0308 (210308) - březen 1981

Tvářecí stroje. Kolenové razicí lisy. Geometrická přesnost

125 Kč

ČSN 21 0309 (210309) - březen 1981

Tvářecí stroje. Ohraňovací lisy. Geometrická přesnost

190 Kč

ČSN 21 0310 (210310) - duben 1988

Tvářecí stroje. Klikové kovací lisy. Geometrická přesnost

125 Kč

ČSN 21 0311 (210311) - březen 1981

Tvářecí stroje. Tabulové nůžky. Geometrická přesnost

125 Kč

ČSN 21 0314 (210314) - leden 1975

Tvářecí stroje. Geometrická přesnost hydraulických lisů na reaktoplasty

125 Kč

ČSN 21 0316 (210316) - květen 1984

Tvářecí stroje. Tří a čtyřválcové zakružovačky. Geometrická přesnost

125 Kč

ČSN 21 0318 (210318) - srpen 1985

Tvářecí stroje. Vystřihovací automaty se spodním pohonem. Geometrická přesnost

190 Kč

ČSN 21 0319 (210319) - duben 1988

Tvářecí stroje. Hydraulické montážní lisy s vyložením. Geometrická přesnost

190 Kč

ČSN 21 0320 (210320) - červen 1984

Tvářecí stroje. Klikové lisy dvoubodové s vyložením. Geometrická přesnost

190 Kč

ČSN 21 0321 (210321) - červen 1984

Tvářecí stroje. Klikové lisy dvoubodové jednočinné. Geometrická přesnost

190 Kč

ČSN 21 0322 (210322) - červen 1984

Tvářecí stroje. Klikové lisy dvoubodové dvojčinné. Geometrická přesnost

190 Kč

ČSN 21 0323 (210323) - květen 1990

Tvářecí stroje. Portálové a mostové dvojčinné parovzdušné buchary pro volné kování. Geometrická přesnost

190 Kč

ČSN 21 0324 (210324) - květen 1990

Tvářecí stroje. Dvojčinné parovzdušné buchary pro zápustkové kování. Geometrická přesnost

125 Kč

ČSN 21 0325 (210325) - srpen 1990

Tvářecí stroje. Pneumaticko-hydraulické protiběžné buchary. Geometrická přesnost

65 Kč

ČSN 21 0380 (210380) - březen 1974

Tvářecí stroje. Metody zkoušek lisů klikových dvojčinných, kolenových razicích a ohraňovacích

125 Kč

ČSN 21 0384 (210384) - srpen 1974

Tvářecí stroje. Metody zkoušek vřetenových lisů

125 Kč

ČSN 21 0385 (210385) - prosinec 1986

Tvářecí stroje. Tříválcové a čtyřválcové zakružovačky plechu. Metody zkoušek

125 Kč

ČSN 21 0387 (210387) - prosinec 1986

Tvářecí stroje. Tabulové nůžky. Metody zkoušek

125 Kč

ČSN 21 0388 (210388) - listopad 1984

Tvářecí stroje. Klikové lisy jednočinné o jmenovité síle nad 5000 kN. Metody zkoušek

65 Kč

ČSN 21 0389 (210389) - listopad 1984

Tvářecí stroje. Výstředníkové a klikové lisy jednočinné o jmenovité síle do 5000 kN. Metody zkoušek

125 Kč

ČSN 21 0390 (210390) - srpen 1990

Tvářecí stroje. Pneumaticko-hydraulické protiběžné buchary. Metody zkoušek

65 Kč

ČSN 21 0393 (210393) - říjen 1990

Tvářecí stroje. Postupové automaty pro plošné tváření. Metody zkoušek

125 Kč

ČSN 21 0401 (210401) - leden 1981

Tvářecí stroje. Hydraulické lisy. Řady hlavních parametrů

65 Kč

ČSN 21 0402 (210402) - květen 1984

Tvářecí stroje. Stroje na lisování výrobků z plastů. Řady hlavních parametrů

65 Kč

ČSN 21 0603 (210603) - listopad 1984

Tvářecí stroje. Vřetenové lisy. Řady hlavního parametru

32 Kč

ČSN 21 0605 (210605) - duben 1989

Tvářecí stroje. Buchary. Řady hlavního parametru

65 Kč

ČSN 21 0606 (210606) - září 1989

Tvářecí stroje. Nůžky. Řady hlavních parametrů

125 Kč

ČSN 21 0607 (210607) - květen 1990

Tvářecí stroje. Ohýbací stroje a ohraňovací lisy. Řady hlavních parametrů

125 Kč

ČSN ISO 6898 (210621) - listopad 1992

Mechanické lisy s vyložením. Hlavní parametry a rozměry

190 Kč

ČSN ISO 9188 (210622) - červen 1997

Tvářecí stroje - Mechanické lisy uzavřené jednočinné o jmenovité síle od 400 kN do 4 000 kN - Hlavní parametry a rozměry

190 Kč

ČSN ISO 9189 (210623) - červen 1997

Tvářecí stroje - Mechanické lisy uzavřené rychloběžné o jmenovité síle od 250 kN do 4 000 kN - Hlavní parametry a rozměry

125 Kč

ČSN 21 0713 (210713) - březen 1987

Tvářecí stroje. Vřetenové lisy. Bezpečnostní požadavky na konstrukci

125 Kč

ČSN 21 0714 (210714) - červenec 1962

Tvářecí stroje. Bezpečnostní předpisy pro mechanické ohraňovací lisy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 6.66, Zb 2.77, Zc 11.87t

262 Kč

ČSN 21 0716 (210716) - září 1989

Tvářecí stroje. Buchary. Bezpečnostní požadavky na konstrukci

125 Kč

ČSN 21 0731 (210731) - březen 1987

Tvářecí stroje. Tříválcové a čtyřválcové zakružovačky. Bezpečnostní požadavky na konstrukci

125 Kč

ČSN 21 0732 (210732) - květen 1990

Tvářecí stroje. Rovnačky. Bezpečnostní požadavky na konstrukci

125 Kč

ČSN 21 1301 (211301) - červen 1982

Tvářecí stroje. Lisy pro plošné tváření. Přiřazení T-drážek k lisům a rozměry děr pro zavedení šroubů do T-drážek

125 Kč

ČSN 21 1302 (211302) - červen 1982

Tvářecí stroje. Lisy pro plošné tváření. Rozměry vyhazovacích kolíků

125 Kč

ČSN 21 1303 (211303) - červen 1982

Tvářecí stroje. Lisy pro plošné tváření. Uspořádání T-drážek, děr pro upínání nástrojů a děr pro vyhazovací kolíky a vyrážeče

190 Kč

ČSN 21 1305 (211305) - červen 1982

Tvářecí stroje. Lisy pro plošné tváření. Rozměry děr pro vyhazovací kolíky a vyrážeče

125 Kč

ČSN 21 1306 (211306) - červen 1982

Tvářecí stroje. Lisy pro plošné tváření. Rozměry děr v beranech pro stopky

125 Kč

ČSN 21 1402 (211402) - duben 1971

Tvářecí stroje. Připojovací rozměry pro upínání forem na lisy na výrobky z termosetů

65 Kč

ČSN 21 1410 (211410) - únor 1970

Tvářecí stroje. Upínání zápustek. Základní ustanovení

125 Kč

ČSN 21 1411 (211411) - únor 1970

Tvářecí stroje. Upínání zápustek pro vřetenové lisy do 1000 kN

230 Kč

ČSN 21 1412 (211412) - únor 1970

Tvářecí stroje. Upínání zápustek pro vřetenové lisy do 10 000 kN

125 Kč

ČSN 21 1413 (211413) - únor 1970

Tvářecí stroje. Upínání zápustek pro padací a parovzdušné buchary

190 Kč

ČSN 21 1414 (211414) - únor 1970

Tvářecí stroje. Upínání zápustek pro protiběžné buchary

230 Kč

ČSN 21 1416 (211416) - únor 1970

Tvářecí stroje. Dopravní kolíky a díry pro dopravní kolíky pro zápustky a držáky

65 Kč

ČSN 21 1417 (211417) - únor 1970

Tvářecí stroje. Klíny pro padací, parovzdušné a protiběžné buchary

65 Kč

ČSN 22 6004 (226004) - březen 1982

Lisovací nástroje. Lisovací nástroje pro plošné tváření. Všeobecné technické požadavky

190 Kč

ČSN 22 6015 (226015) - listopad 1975

Lisovací stroje. Střihadla a střižné vůle. Směrnice pro výpočet a konstrukci

340 Kč

ČSN 22 6016 (226016) - únor 1989

Tvářecí nástroje. Střižnice. Geometrie funkčních otvorů

125 Kč

ČSN 22 6060 (226060) - listopad 1974

Lisovací nástroje. Dorazy

350 Kč

ČSN 22 6101 (226101) - září 1986

Nůžky na plech. Základní ustanovení

125 Kč

ČSN 22 6208 (226208) - květen 1969

Lisovací nástroje. Přiřazení hlavic ke střižným skříním

65 Kč

ČSN 22 6273 (226273) - květen 1969

Lisovací nástroje. Střižné skříně zesílené provedení

65 Kč

ČSN 22 6285 (226285) - květen 1969

Lisovací nástroje. Hlavice pravoúhlé k vodicím stojánkům

65 Kč

ČSN 22 6305 (226305) - září 1989

Tvářecí nástroje. Stírače. Všeobecné požadavky na konstrukci

340 Kč

ČSN 22 6307 (226307) - září 1989

Tvářecí nástroje. Vodicí lišty. Všeobecné požadavky na konstrukci

125 Kč

ČSN 22 6337 (226337) - únor 1973

Lisovací nástroje. Hledáčky bezhlavé. Průměry od 3 do 12,16 mm

65 Kč

ČSN 22 6338 (226338) - únor 1973

Lisovací nástroje. Hledáčky bezhlavé - polotovary. Průměry od 4,06 do 12,16 mm

32 Kč

ČSN 22 6343 (226343) - únor 1973

Lisovací nástroje. Hledáčky se závitem. Průměry od 9 do 20,16 mm

32 Kč

ČSN 22 6344 (226344) - únor 1973

Lisovací nástroje. Hledáčky se závitem - polotovary. Průměry od 12,5 do 20,5 mm

32 Kč

ČSN 22 6345 (226345) - únor 1973

Lisovací nástroje. Střižníky s kruhovým průřezem bezhlavé. Průměry od 0,8 do 16,2 mm

65 Kč

ČSN 22 6346 (226346) - únor 1973

Lisovací nástroje. Střižníky s kruhovým průřezem bezhlavé - polotovary. Průměry od 1,6 do 16,2 mm

65 Kč

ČSN 22 6352 (226352) - březen 1973

Lisovací nástroje. Tvarové střižníky čtvercové bezhlavé a s hlavou

65 Kč

ČSN 22 6353 (226353) - březen 1973

Lisovací nástroje. Tvarové střižníky čtvercové s kruhovým vedením, bezhlavé a s hlavou

65 Kč

ČSN 22 6354 (226354) - březen 1973

Lisovací nástroje. Tvarové střižníky obdélníkové, bezhlavé a s hlavou

32 Kč

ČSN 22 6355 (226355) - březen 1973

Lisovací nástroje. Tvarové střižníky šestihranné s kruhovým vedením, bezhlavé a s hlavou

65 Kč

ČSN 22 6356 (226356) - březen 1973

Lisovací nástroje. Tvarové střižníky pruhů

32 Kč

ČSN 22 6357 (226357) - březen 1973

Lisovací nástroje. Tvarové střižníky otvorů pro závěsy

32 Kč

ČSN 22 6358 (226358) - březen 1973

Lisovací nástroje. Tvarové střižníky oválné

65 Kč

ČSN 22 6367 (226367) - únor 1989

Tvářecí nástroje. Dělené střižnice. Technické požadavky na konstrukci

125 Kč

ČSN 22 6368 (226368) - únor 1989

Tvářecí nástroje. Vložkované střižnice. Technické požadavky na konstrukci

125 Kč

ČSN 22 6385 (226385) - prosinec 1968

Lisovací nástroje. Protahování otvorů do plechu. Otvory pro metrický závit

125 Kč

ČSN 22 6386 (226386) - prosinec 1968

Lisovací nástroje. Průtažníky pro protahování otvorů do plechu s předděrováním

65 Kč

ČSN 22 6387 (226387) - prosinec 1968

Lisovací nástroje. Průtažníky pro protahování otvorů do plechu bez předděrování

65 Kč

ČSN 22 7110 (227110) - duben 1970

Razidla do kovu s písmeny a číslicemi

65 Kč

ČSN 22 7340 (227340) - listopad 1990

Tvářecí nástroje. Ohýbadla. Všeobecné požadavky na konstrukci a výpočet

230 Kč

ČSN 22 8306 (228306) - listopad 1990

Tvářecí nástroje. Zápustky pro svislé kovací lisy. Technické požadavky na konstrukci

440 Kč

ČSN 22 8307 (228307) - květen 1970

Zápustky pro vodorovné kovací lisy. Směrnice pro konstrukci

340 Kč

ČSN 22 8308 (228308) - květen 1970

Zápustky pro buchary. Směrnice pro konstrukci

230 Kč

ČSN 22 8309 (228309) - květen 1970

Zápustky pro vřetenové lisy. Směrnice pro konstrukci

340 Kč
foo