ČSN 56 6610 (566610) Zrušená norma

Pivovarské slady

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Čl.3.1 a 3.2. kap. 6 a vybrané vyznačené ukazatele tab. 1 a 2 (čl.3.4.1) jsou podle § 3 zák. 142/1991 Sb., o československých technických normách závazné na základě požadavku MZ ČR a SR. Norma platí pro výrobu a dodávání sladů, vyrobených z vyčištěného a vytříděného sladovnického ječmene nebo pšenice (pšeničný, popř. diastatický slad) máčením ve vodě, klíčením a hvozděním získaného zeleného sladu za stanovených podmínek, při úplném odstranění sladového květu. Rozsah normy je patrný z požadavků na suroviny a pomocné látky: 3.1 Suroviny: K výrobě se používá sladovnický ječmen podle ČSN 46 1163 nebo pšenice pro sladovnické účely.3.2 Pomocné látky: Pomocnou látkou, která vstupuje do výrobního procesu, je voda zdravotně nezávadná, schválená pro ten účel místně příslušným orgánem hygienické služby. (Oba tyto články jsou také zezávazněny MZ ČR a SR.) V čl.3.4.1 jsou závaznými ukazateli - podle požadavku MZ ČR a SR - ukazatelé NDMA (nitrodimethylamin - nejvýše 3 - 8 ppb pro různé druhy sladů), dále plesnivá zrna (max. 0,3 až 1 % pro různé druhy sladů) a konečně cizí příměsi (max. 0,3 až 1,5 % pro různé druhy sladů). ČSN 56 6610 byla vydána v srpnu 1992. Nahradila ČSN 56 6610 z 3.4.1968.

Označení ČSN 56 6610 (566610)
Katalogové číslo 29514
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 8. 1992
Datum účinnosti 1. 9. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963295145
Změny a opravy Z1 12.98t
Norma byla zrušena k 1. 10. 2009
a nahrazena ČSN 56 6610 (566610)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 56 66 10
  • ČSN 566610
  • ČSN 56 66 10 : 1992
  • ČSN 566610:1992
  • ČSN 56 6610:1992