ČSN IEC 863 (010621) Zrušená norma

Prezentace předpovědí bezporuchovosti, udržovatelnosti a pohotovosti

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje IEC 863:1986. Norma určuje, co by mělo být uváženo při prezentaci informací, týkajících se předpovědí kvantitativních ukazatelů bezporuchovosti, udržovatelnosti a pohotovosti systémů a zařízení, včetně hardwaru, softwaru a lidských faktorů. Účelem této normy je poskytnout autorovi zprávy o předpovědi spolehlivosti seznam všech položek, které musí být vzaty v úvahu, aby byla prezentace předpovědi správná a úplná. Tento doporučený způsob prezentace má usnadnit vzájemné porovnávání projektů nebo zpráv. Tato - poněkud neobvyklá - technická norma normalizuje obsah presentace a podrobně požadavky na presentaci.
V příloze je jakási osnova zprávy. V každém bodu této části (požadavky na presentaci) je uvedena osnova otázek či zjištění, které je požadováno, včetně (např. u bezporuchovosti, poruchovosti apod.) modelu struktury, přizpůsobení modelu a matematického modelu. Přestože je to v předmětu norma uvedeno, nejsou blíže vysvětleny úkony, které souvisí s lidským faktorem při řešení normalizované problematiky. ČSN IEC 863 (01 0621) byla vydána v srpnu 1992.

Označení ČSN IEC 863 (010621)
Katalogové číslo 24046
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 8. 1992
Datum účinnosti 1. 9. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963240466
Norma byla zrušena k 1. 3. 2007
Dostupnost skladem (tisk na počkání)