ČSN 36 1550-2-5 (361550) Zrušená norma

Bezpečnost elektrického ručního nářadí. Část 2: Zvláštní požadavky pro kotoučové pily a kotoučové nůžky

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je překladem IEC 745-2-5. Platí pro elektrické ruční kotoučové pily a kotoučové nůžky. Kapitola 18 této normy je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách závazná na základě požadavku Českého úřadu bezpečnosti práce v Praze a Inspektorátu bezpečnosti práce v Bratislavě (odboru normalizace a typizace resortu Slovenského úřadu bezpečnosti práce). Jak je to u norem tohoto druhu obvyklé platí v ní uvedené kapitoly z ČSN 36 1550 část 1:1988 s přesně specifikovanými změnami. Nejrozsáhlejší - s ohledem na ochranu zdraví - jsou úpravy a doplňky v kapitole 18 /mechanické nebezpečí/. (Tato část je také zezávazněna ČÚBP Praha a IBP Bratislava.) Prakticky všechny ostatní kapitoly (články) ČSN 36 1550 část 1:1988 platí beze změny. ČSN 36 1550-2-5 byla vydána v srpnu 1992.

Označení ČSN 36 1550-2-5 (361550)
Katalogové číslo 27018
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 8. 1992
Datum účinnosti 1. 9. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran
EAN kód 8590963270180
Norma byla zrušena k 1. 8. 1997
a nahrazena ČSN EN 50144-2-5 (361570)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 361550-2-5
  • ČSN 36 15 50-2-5