ČSN EN 50144-2-5 ed. 2 (361570) Zrušená norma

Bezpečnost elektrického ručního nářadí - Část 2-5: Zvláštní požadavky na kotoučové pily a kotoučové nůžky

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je určena k používání společně s Částí 1, EN 50144-1. Obsahuje bezpečnostní požadavky na specifické druhy nářadí, doplňuje nebo pozměňuje požadavky a zkušební postupy stanovené v Části 1 a zohledňuje tak zvláštní nebezpečí a vlastnosti těchto specifických druhů nářadí.

Platí pro elektrické ruční kotoučové pily určené k řezání dřeva apod., se všemi používanými systémy ochranných krytů, a pro kotoučové nůžky. Platí pro nářadí určené pro používání v místnostech nebo mimo místnosti a konstruované pro obsluhování jednou osobou, s výjimkou nářadí napájeného z baterií a nářadí konstruovaného pro používání v prostředí s nebezpečím výbuchu. Neobsahuje požadavky na stojany pro kotoučové pily a kotoučové nůžky, umožňující jejich používání jako pevné nářadí. Převážná část normy je věnována požadavkům na konstrukci ochranných krytů a dalších součástí zajišťujících mechanickou bezpečnost nářadí.

Tato norma obsahuje také specifické pokyny, které musí výrobce uvádět v návodu pro používání, a stanovuje též podmínky měření hluku, vibrací a účinnosti zařízení pro odsávání prachu a třísek, která se provádějí za účelem získání údajů do návodu pro používání. Neobsahuje však takové požadavky na konstrukci nářadí, jejichž účelem je omezení nebezpečí spočívajícího v hluku a vibracích.

Označení ČSN EN 50144-2-5 ed. 2 (361570)
Katalogové číslo 59836
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 9. 2000
Datum účinnosti 1. 11. 2000
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963598369
Změny a opravy Z1 4.04t
Norma byla zrušena k 1. 4. 2006
a nahrazena ČSN EN 60745-2-5 (361575)
Tato norma nahradila ČSN EN 50144-2-5 (361570) z července 1997
Dostupnost skladem (tisk na počkání)