ČSN EN 60051-1 (356203) Zrušená norma

Elektrické měřicí přístroje přímopůsobící ukazovací analogové a jejich příslušenství - Část 1: Definice a všeobecné požadavky společné pro všechny části

ČSN EN 60051-1 Elektrické měřicí přístroje přímopůsobící ukazovací analogové a jejich příslušenství - Část 1: Definice a všeobecné požadavky společné pro všechny části
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma se vztahuje na přímopůsobící ukazovací elektrické měřicí přístroje, s analogovým zobrazením, jako jsou:
- ampérmetry a voltmetry;
- wattmetry a varmetry;
- kmitoměry ukazovací a vibrační jazýčkové;
- fázoměry, měřiče účiníku a synchronoskopy;
- ohmmetry, měřiče impedance a měřiče vodivosti;
- vícefunkční přístroje výše uvedených typů.
Vztahuje se také na určitá příslušenství, používaná s těmito přístroji, jako jsou:
- bočníky;
- předřadné rezistory a impedanční součásti.

Pokud s těmito přístroji souvisí ještě jiná příslušenství, vztahuje se tato norma i na kombinaci těchto přístrojů a příslušenství za předpokladu, že bylo provedeno nastavení pro tuto kombinaci.
Tato norma se také vztahuje na přímopůsobící ukazovací elektrický měřicí přístroj, jehož značky stupnice neodpovídají přímo elektrické vstupní veličině za předpokladu, že je vzájemný vztah mezi nimi známý.
Tato norma se také vztahuje na přístroje a příslušenství, které mají elektronické součásti ve svých měřicích a/nebo pomocných obvodech.
Tato norma se nevztahuje na přístroje pro speciální účely, pro které platí vlastní normy IEC.
Tato norma se nevztahuje na součástky pro speciální účely, pro které platí vlastní normy IEC, když tyto jsou používány jako příslušenství.
Tato norma neobsahuje ani požadavky pro ochranu proti vlivům vnějších činitelů prostředí ani pro příslušné zkoušky. Avšak v případě potřeby a pak pouze po dohodě mezi výrobcem a uživatelem, mohou být voleny zkoušky z IEC 60068, příslušné pro tyto podmínky.
Tato norma nespecifikuje požadavky, týkající se rozměrů přístrojů nebo příslušenství (pokud se týče rozměrů, viz IEC 60473).

Označení ČSN EN 60051-1 (356203)
Katalogové číslo 58487
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 5. 2000
Datum účinnosti 1. 6. 2000
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8590963584874
Změny a opravy Z1 9.17t
Norma byla zrušena k 28. 4. 2020
a nahrazena ČSN EN 60051-1 ed. 2 (356203)
Tato norma nahradila ČSN IEC 51-1 (356203) z srpna 1992
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60051-1 ed. 2 (356203)
Elektrické měřicí přístroje přímopůsobící ukazovací analogové a jejich příslušenství - Část 1: Definice a obecné požadavky společné pro všechny části

ČSN EN IEC 60051-5 (356203)
Elektrické měřicí přístroje přímopůsobící ukazovací analogové a jejich příslušenství - Část 5: Zvláštní požadavky pro fázoměry, měřiče účiníku a synchroskopy

ČSN EN IEC 60051-6 (356203)
Elektrické měřicí přístroje přímopůsobící ukazovací analogové a jejich příslušenství - Část 6: Zvláštní požadavky pro ohmmetry (měřiče impedance) a měřiče vodivosti

ČSN EN IEC 60051-7 (356203)
Elektrické měřicí přístroje přímopůsobící ukazovací analogové a jejich příslušenství - Část 7: Zvláštní požadavky pro vícefunkční přístroje

ČSN EN IEC 60051-8 (356203)
Elektrické měřicí přístroje přímopůsobící ukazovací analogové a jejich příslušenství - Část 8: Zvláštní požadavky pro příslušenství