ČSN 72 2030-11 (722030) Zrušená norma

Chemický rozbor vysokopecní strusky. Stanovení oxidu titaničitého, kadmia a olova metodami atomové absorpční spektrometrie z jedné navážky vzorku

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma určuje metodu atomové absorpční spektrometrie v plameni acetylen-oxid dusný pro stanovení oxidu titaničitého a metodu atomové absorpční spektrometrie s elektrickou atomizací pro stanovení kadmia a olova. Při provádění rozboru musí být dodrženy všeobecné požadavky stanovené v ČSN 72 2030 část 1. Podstata metody. Po rozkladu vzorku směsí kyselin, odstranění křemíku ve formě fluoridu křemičitého a přídavku roztoku hliníku k eliminaci interferenčních vlivů se doplněním na předepsaný objem připraví zásobní roztok, který slouží ke stanovení všech uvedených složek. Oxid titaničitý se stanoví měřením atomové absorpce titanu v plameni acetylen-oxid dusný při vlnové délce 364,3 nm přímo v připraveném zásobním roztoku vzorku. Olovo a kadmium se stanovují technikou využívající elektrotermické atomizace v alikvotních podílech zásobního roztoku po zředění na předepsané objemy. Atomová absorpce olova se měří při vlnové délce 283,3 nm, kadmia při 228,8 nm. Postup při provádění normalizované zkoušky je podrobně popsán. ČSN 72 2030 část 11 byla vydána v srpnu 1992.

Označení ČSN 72 2030-11 (722030)
Katalogové číslo 30865
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 8. 1992
Datum účinnosti 1. 9. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963308654
Norma byla zrušena k 1. 10. 2013
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 722030-11
  • ČSN 72 20 30-11