ČSN (normy i změny) z května 1991

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN 01 0172 ISO 5964 (010172) - květen 1991

Pokyny pro vypracování a rozvíjení vícejazyčných tezaurů

550 Kč

ČSN 01 4037 (014037) - květen 1991

Základní pravidla zaměnitelnosti. Oblé závity

230 Kč

02 Strojní součásti

ČSN 02 7202 (027202) - květen 1991

Prostředky měření a řízení technologických procesů. Teploměrové jímky s vnitřním závitem. Základní rozměry

125 Kč

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN 06 1950 (061950) - květen 1991

Průmyslová tepelná zařízení na plynná paliva. Technické předpisy

440 Kč

10 Kompresory, vakuová technika a pneumatická zařízení

ČSN 10 9006 (109006) - květen 1991

Pneumostatické mechanizmy. Metódy skúšok

125 Kč

ČSN 10 9008 (109008) - květen 1991

Pneumostatické mechanizmy. Metódy merania parametrov

125 Kč

11 Čerpadla, hydraulická zařízení

ČSN 11 8013 (118013) - květen 1991

Priemyselné mazacie zariadenia. Mazacie systémy. Všeobecné požiadavky bezpečnosti

125 Kč

ČSN 11 8015 (118015) - květen 1991

Priemyselné mazacie zariadenia. Mazacie systémy. Všeobecné metódy skúšania

65 Kč

ČSN 11 8121 (118121) - květen 1991

Priemyselné mazacie zariadenia. Prístroje pre jednopotrubné (impulzové) mazacie systémy. Všeobecné technické požiadavky a metódy skúšok

125 Kč

ČSN 11 9007 (119007) - květen 1991

Hydrostatické mechanismy. Všeobecné technické požadavky

65 Kč

ČSN 11 9008 (119008) - květen 1991

Hydrostatické mechanismy. Metody zkoušení

125 Kč

ČSN 11 9534 (119534) - květen 1991

Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojírenství. Filtrační prvky. Zkouška únavové pevnosti při průtoku

125 Kč

ČSN 11 9535 (119535) - květen 1991

Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojírenství. Filtrační prvky. Stanovení charakteristik filtrace a jímatelnosti vícenásobným průtokem

190 Kč

12 Vzduchotechnická zařízení

ČSN 12 0017 (120017) - květen 1991

Metody měření a hodnocení hluku vzduchotechnických zařízení. Všeobecná ustanovení

190 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN 13 1005/změna Za (131005) - květen 1991

Potrubí a armatury. Příruby ocelové. Technické předpisy

Změna byla zrušena k 1. březnu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 13 4001 (134001) - květen 1991

Průmyslové armatury. Ventily zpětné. Technické předpisy

190 Kč

20 Obráběcí stroje na kovy

ČSN ISO 447 (200010) - květen 1991

Obráběcí stroje. Směr a smysl pohybu ovládačů

125 Kč

ČSN ISO 1708 (200301) - květen 1991

Přejímací podmínky univerzálních hrotových soustruhů. Zkoušky přesnosti

230 Kč

ČSN ISO 3655 (200312) - květen 1991

Přejímací podmínky svislých soustruhů jedno a dvoustojanových s jednou pevnou nebo přestavitelnou upínací deskou. Obecná ustanovení a zkoušky přesnosti

340 Kč

ČSN ISO 2727 (204490) - květen 1991

Stavebnicové uzly pro stavbu obráběcích strojů. Hnací jednotky

125 Kč

ČSN ISO 2562 (204586) - květen 1991

Stavebnicové uzly pro stavbu obráběcích strojů. Posuvové jednotky

125 Kč

ČSN ISO 2891 (204703) - květen 1991

Stavebnicové uzly pro stavbu obráběcích strojů. Střední podstavce a stojany

125 Kč

ČSN ISO 2769 (204706) - květen 1991

Stavebnicové uzly pro stavbu obráběcích strojů. Boční podstavce pro posuvové jednotky

125 Kč

ČSN ISO 2934 (204707) - květen 1991

Stavebnicové uzly pro stavbu obráběcích strojů. Boční podstavce pro stojany

125 Kč

21 Tvářecí stroje

ČSN 21 0200 (210200) - květen 1991

Tvářecí stroje. Názvosloví tvářecích strojů

570 Kč

22 Nástroje

ČSN 22 0473 (220473) - květen 1991

Nože. Rozmery prierezov upínacích častí

65 Kč

ČSN 22 5360 (225360) - květen 1991

Pilové listy pro strojní rámové pily na dřevo

230 Kč

24 Upínací nářadí

ČSN 24 3311 (243311) - květen 1991

Upínacie náradie. Upínacie hroty s vložkami zo spekaného karbidu (vrcholový úhol alfa = 60°)

65 Kč

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN 25 7203 (257203) - květen 1991

Tlakomery. Zapisovacie tlakomery. Základné parametre, rozmery, technické požiadavky a metódy skúšok

230 Kč

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN 26 9108 (269108) - květen 1991

Kovové ukladacie debny. Technické požiadavky a skúšanie

125 Kč

ČSN 26 9109 (269109) - květen 1991

Ukládací bedny plastové. Technické požadavky a zkoušení

125 Kč

ČSN 26 9112 (269112) - květen 1991

Vratné prosté palety. Technické požadavky a zkoušení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 9.93, Z2 3.95, Z3 8.98t, Z4 9.02t

437 Kč

ČSN 26 9113 (269113) - květen 1991

Nevratné prosté palety. Základní parametry

125 Kč

ČSN 26 9114 (269114) - květen 1991

Nevratné prosté palety. Technické požadavky a zkoušení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 9.93, Z2 3.95, Z3 3.19t

157 Kč

ČSN 26 9301 (269301) - květen 1991

Plastové přepravky. Technické požadavky a zkoušení

190 Kč

ČSN 26 9344 ISO 1161 (269344) - květen 1991

Kontejnery ISO řady 1. Rohové prvky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd.1 5.08t

530 Kč

30 Silniční vozidla

ČSN 30 9001/změna Za (309001) - květen 1991

Jízdní kola. Názvosloví a rozdělení

Změna byla zrušena k 1. březnu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

32 Lodě a plovoucí zařízení

ČSN 32 5002 (325002) - květen 1991

Lodné potrubné sústavy. Lodné potrubia. Pravidlá pre nanášanie rozlišovacích a výstražných znakov

230 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN 34 2040/změna Zc (342040) - květen 1991

Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro ochranu sdělovacích a zabezpečovacích vedení a zařízení před nebezpečnými a rušivými vlivy elektrické trakce 25 kV, 50 Hz

Změna byla zrušena k 31. květnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 34 5115 (345115) - květen 1991

Televizní obrazová technika. Názvosloví

945 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN 36 0340-2 IEC 61-2 (360340) - květen 1991

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 2: Objímky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z2 3.96t, Z1 5.96t, Z3 6.97t, Z4 6.97t, Z5 7.97t, Z6 4.98t, Z7 4.98t, Z8 6.98t, Z9 8.98t, Z10 1.99t, Z11 1.00t, Z12 4.00t, Z13 4.01t, Z15 1.02t, Z14 1.02t, Z16 7.02t, Z17 1.03t, Z18 2.03t, Z19 7.03t, Z20 1.04t, Z21 6.04t, Z22 8.04t, Z23 5.05t, Z24 8.05t, Z25 7.06t, Z26 4.07t, Z27 11.07t, Z28 1.08t, Z29 4.09t, Z30 2.10t, Z31 4.10t, Z33 6.11t, Z32 6.11t, Z34 5.12t, Z35 5.12t, Z36 9.12t, Z37 5.13t, Z38 11.13t, Z39 11.14t, Z40 10.15t, Z41 4.16t, Z42 5.16t, Z43 2.17t, Z44 2.18t, Z45 8.18t, Z46 3.19t

23 167 Kč

ČSN 36 1060-12 (361060) - květen 1991

Elektrické spotrebiče pre domácnosť. Elektrické ohrievacie dosky pre domácnosť. Metódy funkčných skúšok

125 Kč

ČSN 36 1174 (361174) - květen 1991

Elektrické spotrebiče pre domácnosť. Prevádzka a konštrukcia točivých elektrických ventilátorov a regulátorov

190 Kč

39 Zbraně pro civilní potřebu

ČSN 39 5118 (395118) - květen 1991

Střelivo pro plynové zbraně

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.97t

222 Kč

41 Hutnictví - materiálové listy ocelí

ČSN 41 3141 (413141) - květen 1991

Ocel 13 141 manganová

190 Kč

ČSN 41 3180 (413180) - květen 1991

Ocel 13 180 manganová

125 Kč

42 Hutnictví

ČSN 42 0341 (420341) - květen 1991

Zkoušení kovů. Zkouška mezi klíny

125 Kč

ČSN 42 0505 (420505) - květen 1991

Surové železo, litina, ocel, slitiny na bázi železa, feroslitiny, kovový mangan a chrom. Všeobecné požadavky k metodám chemického rozboru

125 Kč

ČSN 42 0636-11 (420636) - květen 1991

Chemický rozbor slitin olovo-antimon. Stanovení železa metodou atomové absorpce

65 Kč

ČSN 42 0636-12 (420636) - květen 1991

Chemický rozbor slitin olovo-antimon. Stanovení mědi metodou atomové absorpce

65 Kč

ČSN 42 0636-13 (420636) - květen 1991

Chemický rozbor slitin olovo-antimon. Stanovení arsenu metodou atomové absorpce

65 Kč

ČSN 42 0636-14 (420636) - květen 1991

Chemický rozbor slitin olovo-antimon. Stanovení cínu metodou atomové absorpce

65 Kč

ČSN 42 1334 (421334) - květen 1991

Dráty z niklu a slitin niklu. Technické dodací předpisy

230 Kč

ČSN 42 8317 (428317) - květen 1991

Anody z niklu. Rozměry

65 Kč

ČSN 42 8430 (428430) - květen 1991

Dráty přesné z niklu a slitin niklu. Rozměry

125 Kč

ČSN 42 8433 (428433) - květen 1991

Dráty z niklu a slitin niklu. Rozměry

65 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN 49 0111 (490111) - květen 1991

Skúšky vlastností rastlého dreva. Metóda zisťovania modulu pružnosti v tlaku pozdĺž vlákien

125 Kč

ČSN 49 0113 (490113) - květen 1991

Skúšky vlastností rastlého dreva. Metóda zisťovania pevnosti v ťahu pozdĺž vlákien

125 Kč

ČSN 49 0114 (490114) - květen 1991

Skúšky vlastností rastlého dreva. Metóda zisťovania pevnosti v ťahu naprieč vlákien

125 Kč

ČSN ISO 7569 (496051) - květen 1991

Dřevoobráběcí stroje. Frézky tloušťkovací dvoustranné, třístranné, čtyřstranné. Názvosloví a přejímací podmínky

230 Kč

ČSN ISO 7568 (496210) - květen 1991

Dřevoobráběcí stroje. Frézky tloušťkovací jednostranné. Názvosloví a přejímací podmínky

190 Kč

ČSN ISO 7947 (496215) - květen 1991

Dřevoobráběcí stroje. Frézky profilovací dvoustranné, třístranné, čtyřstranné. Názvosloví a přejímací podmínky

230 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN 56 1175/změna Zb (561175) - květen 1991

Strouhanka

Změna byla zrušena k 1. červnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

62 Průmysl gumárenský, pryž

ČSN 62 1557 (621557) - květen 1991

Pryž. Stanovení torzní tuhosti pryže při nízkých teplotách

190 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN 65 0313 (650313) - květen 1991

Chemické produkty. Stanovení pH vodných roztoků elektrometrickou metodou

125 Kč

ČSN 65 6236-1 (656236) - květen 1991

Kompresorové oleje. Metoda stanovení oxidační stálosti

125 Kč

ČSN 65 9670 (659670) - květen 1991

Organické pigmenty. Metody zkoušení pigmentů pro laky na bázi vinylických pryskyřic

125 Kč

66 Výrobky chemického průmyslu

ČSN 66 6146 (666146) - květen 1991

Zkoušení textilních pomocných prostředků. Povrchově aktivní látky - Voda jako rozpouštědlo pro zkoušení - Specifikace a metody zkoušení

190 Kč

ČSN 66 6147 (666147) - květen 1991

Zkoušení textilních pomocných prostředků. Povrchově aktivní látky - Stanovení mezifázového napětí kapkovou metodou

230 Kč

67 Výrobky chemického průmyslu

ČSN 67 3039 (673039) - květen 1991

Stanovení nasákavosti volných filmů disperzních nátěrových hmot

65 Kč

69 Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN 69 0010-4-16 (690010) - květen 1991

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Komory vzduchových chladičů

350 Kč

ČSN 69 0010-4-17 (690010) - květen 1991

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Duplikátorové pláště

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.00t

565 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN 72 1610 (721610) - květen 1991

Grafit. Chemický rozbor

550 Kč

ČSN 72 1761 (721761) - květen 1991

Mastenec. Spoločné ustanovenia

125 Kč

ČSN 72 1762 (721762) - květen 1991

Mastek. Chemické a fyzikální rozbory

350 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN 73 1208/změna Za (731208) - květen 1991

Navrhování betonových konstrukcí vodohospodářských objektů

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 73 3050/změna Za (733050) - květen 1991

Zemné práce. Všeobecné ustanovenia

Změna byla zrušena k 1. březnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

75 Vodní hospodářství

ČSN 75 7143 (757143) - květen 1991

Jakost vod. Jakost vody pro závlahu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.09t

405 Kč

77 Obaly a obalová technika

ČSN 77 0061/změna Za (770061) - květen 1991

Označování spotřebitelských obalů čárovým kódem EAN

Změna byla zrušena k 1. květnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 77 0163 (770163) - květen 1991

Zásady pro používání samolepicích pásek a etiket

190 Kč

ČSN 77 0511 (770511) - květen 1991

Plastové spotřebitelské obaly. Stanovení rozměrů. Metoda zkoušení

65 Kč

ČSN 77 0512 (770512) - květen 1991

Plastové spotřebitelské obaly. Stanovení tloušťky stěny a dna. Metoda zkoušení

65 Kč

79 Průmysl kožedělný

ČSN 79 3880 (793880) - květen 1991

Zkoušení antimikrobních vlastností materiálů a výrobků kožedělného průmyslu. Antifungální a antibakteriální vlastnosti

190 Kč

ČSN 79 6506 (796506) - květen 1991

Brašnářské výrobky. Školní aktovky

125 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN 80 0073 (800073) - květen 1991

Pojmy používané při zkoušení textilií tahem

125 Kč

ČSN 80 6302 (806302) - květen 1991

Záclonoviny. Technické požadavky. Klasifikace

125 Kč

91 Vnitřní zařízení

ČSN 91 0820 (910820) - květen 1991

Nábytek. Jídelní stoly. Rozměry

125 Kč