ČSN 46 7013-40 (467013) Zrušená norma

Metody zkoušení krmných směsí. Zjišťování biofaktorů. Stanovení chloridu cholinia

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro stanovení chloridu cholinia v krmných směsích o hmotnostním zlomku nejméně 200 mg. kg-1. Při stanovení je třeba dodržet ustanovení ČSN 46 7013, části 1 a 2. Podstata zkoušky: Chlorid cholinia se stanoví na základě barevné reakce acetonového komplexu chloridu cholinia s reineckátem amonným v prostředí nasyceného roztoku fosforečnanu sodného spektrofotometricky. Postup při provádění normalizované zkoušky je podrobně popsán. ČSN 46 7013 část 40 byla schválena 7.5.1991 a nabyla účinnosti 1.6.1992. Nahradila ČSN 46 7013 část 5/10 z 11.3.1984.

Označení ČSN 46 7013-40 (467013)
Katalogové číslo 29075
Cena 65 Kč65
Datum schválení 7. 5. 1991
Datum účinnosti 1. 6. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 4 strany formátu A5
EAN kód 8590963290751
Norma byla zrušena k 1. 9. 2006
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 467013-40
  • ČSN 46 70 13-40