ČSN 27 8930 (278930) Zrušená norma

Víceúčelové stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce. Univerzální zemní stroje. Názvosloví, parametry a technické požadavky

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro univerzální zemní stroje (dále jen UZS) s určením k vykonávání zemních, stavebních a silničních prací, které jsou provedeny na kolovém podvozku s pevným nebo kloubovým rámem, s pracovními zařízeními a pracovními nástroji ovládanými hydraulicky, jejichž vývoj byl zahájen po nabytí účinnosti této normy a stanoví názvosloví, parametry a technické požadavky. Norma platí i pro dovážené UZS. UZS podle této normy je nakladač - rýpadlo s vlastním motorem pro pojezd, na kolovém podvozku, opatřený vpředu neseným nakládacím pracovním zařízením s pracovním nástrojem (nakládací lopata) a vzadu rýpacím pracovním zařízením s pracovním nástrojem (rýpací lopata). Veddle orzsáhlé názvoslovné části a přehledu parametrů, jsou normalizovány pouze technické požadavky a uvedeny nákresy. V této části jsou podle čl. 82 až 88 stanoveny některé fyziologické a ergonomické parametry, např. rozměry sedadla, síly na ovládačích apod. Většinou jen odkazem na jiné technické normy a na směrnice č. 40/1985 sb. Hygienické předpisy, resp. úpravu č. 2/1987 Vest. MZ SSR. Čl. 88 a 89 se vztahují k hluku a vibracím, opět jen odkazem va vyhl. č. 13/1977 Sb., resp. č. 14/1977 Zb. Za pozornost stojí i čl. 70, kde je normalizován hluk houkačky, a to tak, že musí převyšovat vnější hladinu hluku stroje o 10 dB(A) a před strojem dosahovat hodnot 93 - 104 dB(A). ČSN 27 8930 byla schválena 14.5.1990 a nabyla účinnosti od 1.6.1991.

Označení ČSN 27 8930 (278930)
Katalogové číslo 23157
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 5. 1991
Datum účinnosti 1. 6. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran
EAN kód 8590963231570
Norma byla zrušena k 1. 11. 1997
a nahrazena ČSN EN 474-4 (277911)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 27 89 30
  • ČSN 278930
  • ČSN 27 89 30 : 1991
  • ČSN 278930:1991
  • ČSN 27 8930:1991