ČSN 67 1321 (671321) Zrušená norma

Anorganické pigmenty. Zinková bieloba. Všeobecné požiadavky a metódy skúšania

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Zinková běloba se používá v gumárenském a kabelářském průmyslu, v průmyslu umělých hmot a při výrobě nátěrových hmot. Požadavky na jednotlivé druhy jakosti jsou uvedeny v příslušných předmětových normách. Norma má obvyklou strukturu předmětových technických norem pro chemické sloučeniny, látky nebo přípravky. V části všeobecně (čl. 5) je uvedeno, že "zinková běloba při vyšších koncentracích mírně dráždí pokožku a sliznice dýchacích cest. Proto při práci a jakékoliv manipulaci je nutné dbát opatrnosti a dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví (viz Příloha této normy)". V části zkoušení (čl. 8) je odkaz na ČSN 01 8003 - Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích, jíž je třeba dodržovat při provádění zkoušek. V části balení a označování není předepsáno specifické označení, zřejmě s ohledem na malou závažnost. Konečně v příloze jsou podrobné údaje o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, charakterizující akutní dráždivý účinek prachu a možný celkový účinek při požití (nevolnost a zánět žaludeční sliznice) Dále se uvádí technická i organizační preventivní opatření při práci. Je též zopakována v době schválení normy platná NPK-P (5 mg.m-3 a 15 mg.m-3).Dále jsou uvedeny podrobné pokyny pro první pomoc při zasažení očí, pokožky a oděvu, při nadýchání a při náhodném požití. ČSN 67 1321 byla schválena 3.5.1991 a nabyla účinnosti od 1.4.1992.

Označení ČSN 67 1321 (671321)
Katalogové číslo 30400
Cena 125 Kč125
Datum schválení 3. 5. 1991
Datum účinnosti 1. 4. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A5
EAN kód 8590963304007
Změny a opravy V2.92 2.92
Norma byla zrušena k 1. 12. 2007
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 67 13 21
  • ČSN 671321
  • ČSN 67 13 21 : 1991
  • ČSN 671321:1991
  • ČSN 67 1321:1991