ICS 87.060.10 - Pigmenty a plniva

ČSN EN ISO 18314-1 (011730) - duben 2019

Analytická kolorimetrie - Část 1: Praktické měření barevnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 18314-2 (011730) - duben 2019

Analytická kolorimetrie - Část 2: Saundersonova korekce, řešení Kubelkovy-Munkovy rovnice, barevná intenzita, kryvost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 18314-3 (011730) - duben 2019

Analytická kolorimetrie - Část 3: Speciální indexy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 18314-4 (011730) - leden 2022

Analytická kolorimetrie - Část 4: Metamerický index u párů vzorků při změně druhu světla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN 65 9670 (659670) - květen 1991

Organické pigmenty. Metody zkoušení pigmentů pro laky na bázi vinylických pryskyřic

125 Kč

ČSN EN ISO 18451-1 (670020) - prosinec 2019 aktuální vydání

Pigmenty, barviva a plniva - Terminologie - Část 1: Obecné termíny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 18451-2 (670020) - březen 2019 aktuální vydání

Pigmenty, barviva a plniva - Terminologie - Část 2: Klasifikace barviv podle koloristických a chemických aspektů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 787-1 (670520) - květen 2018

Obecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 1: Porovnání barevného odstínu pigmentů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 787-10 (670520) - listopad 1997 aktuální vydání

Všeobecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 10: Stanovení hustoty - Pykometrická metoda

190 Kč

ČSN EN ISO 787-11 (670520) - prosinec 1997 aktuální vydání

Všeobecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 11: Stanovení setřesného objemu a setřesné hustoty

125 Kč

ČSN EN ISO 787-13 (670520) - březen 2020 aktuální vydání

Obecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 13: Stanovení ve vodě rozpustných síranů, chloridů a dusičnanů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 787-14 (670520) - říjen 2019 aktuální vydání

Obecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 14: Stanovení rezistivity vodného výluhu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 787-15 (670520) - březen 2020 aktuální vydání

Obecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 15: Porovnání odolnosti pestrých pigmentů podobných typů proti světlu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 787-16 (670520) - květen 1998 aktuální vydání

Všeobecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 16: Stanovení relativní barevné síly (nebo ekvivalentu barvy) a zesvětlení barvy pestrých pigmentů - Vizuální porovnávací metoda

190 Kč

ČSN EN ISO 787-17 (670520) - listopad 2019 aktuální vydání

Obecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 17: Porovnání zesvětlovací schopnosti bílých pigmentů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 787-18 (670520) - prosinec 1997 aktuální vydání

Všeobecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 18: Stanovení zbytku na sítě - Postup s mechanickým promýváním

125 Kč

ČSN EN ISO 787-19 (670520) - listopad 2020 aktuální vydání

Obecné metody zkoušení pigmentů - Část 19: Stanovení dusičnanů rozpustných ve vodě (metoda s kyselinou salicylovou)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 787-2 (670520) - listopad 1997 aktuální vydání

Všeobecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 2: Stanovení těkavých látek při 105° Celsia

125 Kč

ČSN EN ISO 787-21 (670520) - květen 2018

Obecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 21: Porovnání tepelné stability pigmentů s použitím pojiv pro vypalovací nátěrové hmoty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 787-22 (670520) - květen 2018

Obecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 22: Porovnání odolnosti pigmentů proti krvácení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 787-23 (670520) - prosinec 1997 aktuální vydání

Všeobecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 23: Stanovení hustoty (s použitím centrifugy pro odstranění pohlceného vzduchu)

125 Kč

ČSN EN ISO 787-24 (670520) - duben 1998 aktuální vydání

Všeobecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 24: Stanovení relativní barevné síly pestrých pigmentů a relativní rozptylové schopnosti bílých pigmentů - Fotometrické metody

230 Kč

ČSN EN ISO 787-25 (670520) - září 2019 aktuální vydání

Obecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 25: Porovnání barevného odstínu bílých, černých a barevných pigmentů v plném tónu - Kolorimetrická metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 787-28 (670520) - duben 2021

Obecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 28: Stanovení celkového obsahu polychlorovaných bifenylů (PCB) rozpuštěním, přečištěním a GC-MS

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 787-3 (670520) - srpen 2001 aktuální vydání

Všeobecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 3: Stanovení látek rozpustných ve vodě - Metoda extrakce za horka

125 Kč

ČSN EN ISO 787-4 (670520) - květen 2018

Obecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 4: Stanovení kyselosti nebo zásaditosti vodného výluhu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 787-5 (670520) - listopad 1997 aktuální vydání

Všeobecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 5: Stanovení spotřeby oleje

125 Kč

ČSN EN ISO 787-7 (670520) - duben 2010

Všeobecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 7: Stanovení zbytku na sítě - Metodou s použitím vody - Ruční postup

190 Kč

ČSN EN ISO 787-8 (670520) - srpen 2001 aktuální vydání

Všeobecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 8: Stanovení látek rozpustných ve vodě - Metoda extrakce za studena

190 Kč

ČSN EN ISO 787-9 (670520) - říjen 2019 aktuální vydání

Obecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 9: Stanovení hodnoty pH vodné suspenze

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 8780-1 (670550) - srpen 1997 aktuální vydání

Pigmenty a plniva - Metody dispergace pro hodnocení dispergačních charakteristik - Část 1: Úvod

125 Kč

ČSN EN ISO 8780-2 (670550) - srpen 1997 aktuální vydání

Pigmenty a plniva - Metoda dispergace pro hodnocení dispergačních charakteristik - Část 2 - Dispergace s použitím oscilační třepačky

190 Kč

ČSN EN ISO 8780-3 (670550) - srpen 1997 aktuální vydání

Pigmenty a plniva - Metody dispergace pro hodnocení dispergačních charakteristik - Část 3: Dispergace s použitím vysokorychlostního míchadla

190 Kč

ČSN EN ISO 8780-4 (670550) - srpen 1997 aktuální vydání

Pigmenty a plniva - Metoda dispergace pro hodnocení dispergačních charakteristik - Část 4: Dispergace s použitím perlového mlýna

190 Kč

ČSN EN ISO 8780-5 (670550) - srpen 1997 aktuální vydání

Pigmenty a plniva - Metody dispergace pro hodnocení dispergačních charakteristik - Část 5: Dispergace s použitím talířového mlýna

125 Kč

ČSN EN ISO 8780-6 (670550) - srpen 1997 aktuální vydání

Pigmenty a plniva - Metody dispergace pro hodnocení dispergačních charakteristik - Část 6: Dispergace s použitím tříválce

190 Kč

ČSN EN ISO 23900-1 (670555) - červenec 2018

Pigmenty a plniva - Metody dispergace a hodnocení dispergovatelnosti v plastech - Část 1: Obecný úvod

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 23900-2 (670555) - červenec 2018

Pigmenty a plniva - Metody dispergace a hodnocení dispergovatelnosti v plastech - Část 2: Stanovení koloristických vlastností a snadnosti dispergace v měkčeném polyvinylchloridu mletím ve dvouválci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 23900-3 (670555) - červenec 2018

Pigmenty a plniva - Metody dispergace a hodnocení dispergovatelnosti v plastech - Část 3: Stanovení koloristických vlastností a snadnosti dispergace černých a barevných pigmentů v polyethylenu mletím ve dvouválci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 23900-4 (670555) - březen 2019

Pigmenty a plniva - Metody dispergace a hodnocení dispergovatelnosti v plastech - Část 4: Stanovení koloristických vlastností a snadnosti dispergace bílých pigmentů v polyethylenu mletím ve dvouválci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 23900-5 (670555) - březen 2019

Pigmenty a plniva - Metody dispergace a hodnocení dispergovatelnosti v plastech - Část 5: Stanovení zkouškou na tlakovém filtru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 23900-6 (670555) - březen 2019

Pigmenty a plniva - Metody dispergace a hodnocení dispergovatelnosti v plastech - Část 6: Stanovení hodnocením filmu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 3262-8 (670560) - květen 2000

Plniva nátěrových hmot - Specifikace a zkušební metody - Část 8: Přírodní kaolin ("hlinka")

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 8781-1 (670560) - prosinec 1997 aktuální vydání

Pigmenty a plniva - Metody hodnocení dispergačních charakteristik - Část 1: Hodnocení ze změny barvivosti barevných pigmentů

190 Kč

ČSN EN ISO 8781-2 (670560) - prosinec 1997 aktuální vydání

Pigmenty a plniva - Metody hodnocení dispergačních charakteristik - Část 2: Hodnocení ze změny jemnosti tření

190 Kč

ČSN EN ISO 8781-3 (670560) - prosinec 1997 aktuální vydání

Pigmenty a plniva - Metody hodnocení dispergačních charakteristik - Část 3: Hodnocení ze změny lesku

190 Kč

ČSN EN ISO 3262-13 (670565) - červen 1999

Plniva nátěrových hmot - Specifikace a zkušební metody - Část 13: Přírodní křemen (mletý)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 3262-9 (670565) - červen 1999

Plniva nátěrových hmot - Specifikace a zkušební metody - Část 9: Pálený kaolin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 3262-1 (671300) - říjen 2020 aktuální vydání

Plniva - Specifikace a zkušební metody - Část 1: Úvod a obecné zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 3262-10 (671300) - leden 2001

Plniva nátěrových hmot - Specifikace a zkušební metody - Část 10: Přírodní mastek s chloritem v lamelární formě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 3262-11 (671300) - leden 2001

Plniva nátěrových hmot - Specifikace a zkušební metody - Část 11: Přírodní mastek v lamelární formě s obsahem uhličitanů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 3262-12 (671300) - červen 2002

Plniva nátěrových hmot - Specifikace a zkušební postupy - Část 12: Slída muskovitovitého typu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 3262-14 (671300) - leden 2001

Plniva nátěrových hmot - Specifikace a zkušební metody - Část 14: Kristobalit

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 3262-15 (671300) - leden 2001

Plniva nátěrových hmot - Specifikace a zkušební metody - Část 15: Křemenné sklo

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 3262-16 (671300) - leden 2001

Plniva nátěrových hmot - Specifikace a zkušební metody - Část 16: Hydroxidy hlinité

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 3262-17 (671300) - leden 2001

Plniva nátěrových hmot - Specifikace a zkušební metody - Část 17: Srážený křemičitan vápenatý

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 3262-18 (671300) - leden 2001

Plniva nátěrových hmot - Specifikace a zkušební metody - Část 18: Srážený hlinitokřemičitan sodný

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 3262-19 (671300) - říjen 2021 nové vydání

Plniva nátěrových hmot - Specifikace a metody zkoušení - Část 19: Srážený oxid křemičitý

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 3262-2 (671300) - březen 1999

Plniva nátěrových hmot - Specifikace a zkušební postupy - Část 2: Baryt (přírodní síran barnatý)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 3262-20 (671300) - říjen 2021 nové vydání

Plniva nátěrových hmot - Specifikace a metody zkoušení - Část 20: Pyrogenní oxid křemičitý

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 3262-21 (671300) - leden 2001

Plniva nátěrových hmot - Specifikace a zkušební metody - Část 21: Křemenný písek (nedrcený přírodní křemen)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 3262-22 (671300) - červen 2002

Plniva nátěrových hmot - Specifikace a zkušební postupy - Část 22: Průtokově žíhaná křemelina

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 3262-3 (671300) - březen 1999

Plniva nátěrových hmot - Specifikace a zkušební postupy - Část 3: Blanc fixe

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 3262-4 (671300) - březen 1999

Plniva nátěrových hmot - Specifikace a zkušební postupy - Část 4: Plavená křída

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 3262-5 (671300) - březen 1999

Plniva nátěrových hmot - Specifikace a zkušební postupy - Část 5: Přírodní krystalický uhličitan vápenatý

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 3262-6 (671300) - březen 1999

Plniva nátěrových hmot - Specifikace a zkušební postupy - Část 6: Srážený uhličitan vápenatý

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 3262-7 (671300) - březen 1999

Plniva nátěrových hmot - Specifikace a zkušební postupy - Část 7: Dolomit

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12878 (671301) - září 2014 aktuální vydání

Pigmenty pro vybarvování stavebních materiálů na bázi cementu a/nebo vápna - Specifikace a zkušební postupy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 7579 (671411) - duben 2010 aktuální vydání

Barviva - Stanovení rozpustnosti v organických rozpouštědlech - Gravimetrická a fotometrická metoda

230 Kč

ČSN EN ISO 2495 (671413) - listopad 2000

Pigmenty na bázi berlínské modři - Specifikace a zkušební postupy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 591-1 (671414) - červenec 2001

Pigmenty z oxidu titaničitého pro nátěrové hmoty - Část 1: Specifikace a zkušební metody

230 Kč

ČSN EN ISO 3549 (671415) - leden 2003

Pigmenty z práškového zinku pro nátěrové hmoty - Specifikace a zkušební metody

340 Kč

ČSN EN ISO 10601 (671416) - únor 2009

Pigmenty ze železité slídy pro nátěrové hmoty - Specifikace a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 473 (671417) - duben 2021

Lithoponové pigmenty - Obecné požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 21683 (671419) - březen 2021

Pigmenty a plniva - Stanovení experimentálně simulovaného uvolňování nanoobjektů z nátěrových hmot a pigmentovaných plastů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 18473-1 (671420) - duben 2019

Funkční pigmenty a plniva pro speciální aplikace - Část 1: Nanouhličitan vápenatý pro utěsňování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 18473-2 (671420) - duben 2019

Funkční pigmenty a plniva pro speciální aplikace - Část 2: Nanooxid titaničitý pro opalovací přípravky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 18473-3 (671420) - leden 2020

Funkční pigmenty a plniva pro speciální aplikace - Část 3: Pyrogenní oxid křemičitý pro silikonové pryže

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 14680-1 (672040) - říjen 2006

Nátěrové hmoty - Stanovení obsahu pigmentů - Část 1: Metoda s odstředivkou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 14680-2 (672040) - říjen 2006

Nátěrové hmoty - Stanovení obsahu pigmentů - Část 2: Metoda mineralizace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 14680-3 (672040) - říjen 2006

Nátěrové hmoty - Stanovení obsahu pigmentů - Část 3: Filtrační metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 1248 (673070) - únor 2009

Pigmenty na bázi oxidů železa - Specifikace a zkušební metody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.09t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

370 Kč

ČSN EN ISO 16373-1 (800847) - červenec 2016

Textilie - Barviva - Část 1: Obecné principy zkoušení barevných textilií za účelem identifikace barviva

340 Kč