ČSN 73 0270 (730270) Zrušená norma

Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Kontrola pozemních stavebních objektů

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro kontrolu přesnosti geometrických parametrů prostorové polohy, rozměrů a tvaru pozemních stavebních objektů včetně stavební jámy a rozměrů, tvaru, polohy a orientace konstrukcí těchto objektů a jejich částí během stavění, po dokončení stavby a pro kolaudaci. Norma neplatí pro kontrolu nezabudovaných stavebních dílců a výrobků pro vnitřní kompletaci objektů, pro kontrolu vytyčení a pro měření posunů stavebních objektů. Typická stavebnětechnická norma obsahuje požadavky zejména na místa kontroly na konstrukcích, na dodržování přesnosti kontroly, na provádění, vyhodnocování a dokumentace kontrol. K normalizovaným požadavkům jsou v přílohách schematické nákresy. ČSN 73 0270 byla schválena 14.5.1990 a nabyla účinnosti od 1.6.1991. Nahradila ČSN 73 2150 z 22.10.1979.

Označení ČSN 73 0270 (730270)
Katalogové číslo 31027
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 5. 1991
Datum účinnosti 1. 6. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran
EAN kód 8590963310275
Norma byla zrušena k 1. 2. 1997
a nahrazena ČSN 73 0212-3 (730212)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 73 02 70
  • ČSN 730270
  • ČSN 73 02 70 : 1991
  • ČSN 730270:1991
  • ČSN 73 0270:1991