ČSN 65 4907 (654907) Zrušená norma

Průmyslová hnojiva. Dusičnan amonný s močovinou DAM 390

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro výrobu, zkoušení, značení, balení, skladování a dopravu kapalného dusíkatého hnojiva dusičnan amonný s močovinou DAM 390. Kapalné dusíkaté hnojivo "Dusičnan amonný s močovinou - DAM 390" (dále jen DAM) je vodný roztok těchto dvou sloučenin s průměrným hmotnostním zlomkem celkového dusíku a jednotlivých forem dusíku: Celkový dusík 30 %, amidický dusík 15 %, dusičnanový a amonný dusík 15 %. Norma má obvyklou strukturu předmětových technických norem pro chemické sloučeniny, látky nebo přípravky. V části všeobecně (čl.1.4) je odkaz na ČSN 83 2002 - Výrobné zariadenia. Obecné bezpečnostné požiadavky, a ČSN 83 2003 Pracovní ochrana. Pracovní procesy. Obecné bezpečnostní požadavky. V části zkoušení (čl.3.1) je odkaz na ČSN 01 8003 - Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích, jíž je třeba dodržovat při provádění zkoušek. V části balení a označování je v čl.4.2 písm. f) požadován nápis: "Dráždí pokožku a sliznice." Konečně v příloze jsou v prvé "polovině" podrobné údaje o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, charakterizující akutní (zejména místní) účinek a uvádějící technická i organizační preventivní opatření při práci. Je též zopakována v době schválení normy platná NPK-P pro čpavek (20 mg.m-3 a 40 mg.m-3). Dále jsou uvedeny podrobné pokyny pro první pomoc při zasažení očí, pokožky a oděvu, a při náhodném požití. V druhé části přílohy jsou preventivní bezpečnostně technické údaje. Upozorňuje se zejména na hořlavost "vysoleného" hnojiva a rovněž možnost vzniku nežádoucí negativní reakce při jeho styku s organickými materiály (i těsnění). Konečně se upozorňuje i na nutnost způsobilosti osob, které s DAM pracují. Za pozornost stojí v příloze uvedený kompletní soubor hygienických předpisů, které platily v době schválení normy. ČSN 65 4907 byla schválena 7.5.1991 a nabyla účinnosti od 1.6.1992. Nahradila ČSN 65 4907 z 2.2.1964.

Označení ČSN 65 4907 (654907)
Katalogové číslo 30074
Cena 125 Kč125
Datum schválení 7. 5. 1991
Datum účinnosti 1. 6. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A5
EAN kód 8590963300740
Norma byla zrušena k 1. 10. 2014
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 65 49 07
  • ČSN 654907
  • ČSN 65 49 07 : 1991
  • ČSN 654907:1991
  • ČSN 65 4907:1991