ČSN 35 0000-11-1 (350000) Zrušená norma

Točivé elektrické stroje. Část 11-1: Vestavné tepelné ochrany. Předpisy pro ochranu točivých elektrických strojů

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro točivé elektrické stroje se jmenovitým napětím do 660 V včetně, které vyhovují ČSN 35 0000 část 1 a mají vestavěné zařízení citlivé na teplotu. Stanoví požadavky pro použití soustav tepelné ochrany s teplotními čidly nebo tepelnými chrániči, vestavěnými v točivých elektrických strojích podle požadavků uživatele, na ochranu proti účinkům tepelného přetížení. Požadavky neslouží k zaručení "normální" životnosti stroje v libovolných provozních podmínkách, avšak spíše k zamezení zrychlenému předčasnému tepelnému stárnutí. Vedle rozsáhlé názvoslovné části jsou podrobně specifikovány zejména druhy vestavené tepelné ochrany, její vlastnosti a zkoušky. ČSN 35 0000 část 11-1 byla schválena 8.5.1991 a nabyla účinnosti od 1.4.1992.

Označení ČSN 35 0000-11-1 (350000)
Katalogové číslo 23590
Cena 230 Kč230
Datum schválení 8. 5. 1991
Datum účinnosti 1. 4. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963235905
Změny a opravy Z1 7.05t
Norma byla zrušena k 1. 10. 2007
a nahrazena ČSN EN 60034-11 (350000)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 350000-11-1
  • ČSN 35 00 00-11-1