ČSN 65 6236-2 (656236) Zrušená norma

Kompresorové oleje. Metoda stanovení oxidační stálosti v přítomnosti katalyzátoru

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro kompresorové oleje s antioxidační přísadou, jejichž ztráty odpařením nepřevyšují 20 % hmot., a určuje metodu stanovení oxidační stálosti. V úvodním odstavci norma výslovně upozorňuje na to, že "při zkoušení kompresorových olejů podle této normy je nutné dodržovat ustanovení ČSN 01 8003 - Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích. Podstata metody: metoda je založena na oxidaci stanoveného objemu oleje vzdušným kyslíkem, procházejícím vzorkem po dobu 24 h při teplotě 200°C v přítomnosti katalyzátoru oxidu železitého, a stanovení Conradsonova karbonizačního zbytku. Postup při provádění zkoušky je popsán. ČSN 65 6236 část 2 byla schválena 8.5.1991 a nabyla účinnosti od 1.6.1992.

Označení ČSN 65 6236-2 (656236)
Katalogové číslo 30129
Cena 65 Kč65
Datum schválení 8. 5. 1991
Datum účinnosti 1. 6. 1992
Jazyk čeština
Počet stran 4 strany formátu A5
EAN kód 8590963301297
Norma byla zrušena k 1. 9. 2008
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN 65 6236-1 (656236)
Kompresorové oleje. Metoda stanovení oxidační stálosti

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 656236-2
  • ČSN 65 62 36-2