ČSN (normy i změny) z června 1989

zobrazit normy po skupinách

10 Kompresory, vakuová technika a pneumatická zařízení

ČSN 10 9012 (109012) - červen 1989

Jednotný systém pneumatiky všeobecného strojárstva. Pneumostatické riadiace prvky a upravovatele stlačeného vzduchu. Menovité svetlosti a pripájacie závity

125 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN 27 7520 (277520) - červen 1989

Stavebné, zemné stroje a rýpadlá. Metóda určenia rýchlosti pojazdu

125 Kč

44 Hornictví

ČSN 44 1721 (441721) - červen 1989

Molybdenové koncentráty. Stanovení oxidu křemičitého

65 Kč

ČSN 44 1722 (441722) - červen 1989

Molybdenové koncentráty. Stanovení molybdenu

125 Kč

ČSN 44 1723 (441723) - červen 1989

Molybdenové koncentráty. Stanovení fosforu

65 Kč

ČSN 44 1724 (441724) - červen 1989

Molybdenové koncentráty. Stanovení železa

65 Kč

ČSN 44 1725 (441725) - červen 1989

Molybdenové koncentráty. Stanovení oxidu hlinitého

125 Kč

ČSN 44 1726 (441726) - červen 1989

Molybdenové koncentráty. Stanovení oxidu vápenatého a hořečnatého

125 Kč

ČSN 44 1727 (441727) - červen 1989

Molybdenové koncentráty. Stanovení arsenu

65 Kč

ČSN 44 1728 (441728) - červen 1989

Molybdenové koncentráty. Stanovení mědi

125 Kč

ČSN 44 1729 (441729) - červen 1989

Molybdenové koncentráty. Stanovení bismutu

65 Kč

ČSN 44 1730 (441730) - červen 1989

Molybdenové koncentráty. Stanovení rhenia

65 Kč

ČSN 44 1731 (441731) - červen 1989

Molybdenové koncentráty. Stanovení cínu

125 Kč

ČSN 44 1732 (441732) - červen 1989

Molybdenové koncentráty. Stanovení zinku

125 Kč

ČSN 44 1733 (441733) - červen 1989

Molybdenové koncentráty. Stanovení olova

125 Kč

ČSN 44 1734 (441734) - červen 1989

Molybdenové koncentráty. Stanovení síry

65 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN 49 2320 (492320) - červen 1989

Sesazenky a hrany

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.97t, opr. 5.97, Z2 8.04t

254 Kč

ČSN 49 6605 (496605) - červen 1989

Dřevoobráběcí zařízení. Pily pásové stolařské. Základní parametry

65 Kč

ČSN 49 6805 (496805) - červen 1989

Dřevoobráběcí zařízení. Jednokotoučové pily přeřezávací se spodním uložením pilového kotouče. Základní parametry

65 Kč

63 Průmysl gumárenský, pryžové výrobky

ČSN 63 1536 (631536) - červen 1989

Zkoušení pneumatik. Zkouška pneumatik pro osobní automobily na bubnovém zkušebním stroji při konstantním zatížení a stupňovitém zvyšování rychlosti

125 Kč

67 Výrobky chemického průmyslu

ČSN 67 3083 (673083) - červen 1989

Stanovení odolnosti nátěrů proti oděru padajícím oděrovým materiálem

125 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN 72 1019 (721019) - červen 1989

Laboratorní stanovení smršťování zemin

190 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN 73 1323 (731323) - červen 1989

Stanovenie hmotnosti zložiek betónu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.05t

262 Kč

ČSN 73 1333 (731333) - červen 1989

Zkoušení soudržnosti předpínací výztuže s betonem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.03t

262 Kč

99 Metrologie

ČSN 99 0151 (990151) - červen 1989

Kalibry. Názvy a definice

125 Kč