ČSN 99 7344 (997344) Zrušená norma

Nefelometrické přístroje pro stanovení zákalu vody. Všeobecné technické podmínky

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma je překladem ST SEV 5984-87 bez čs. doplňků. Norma RVHP platí pro laboratorní a průmyslové nefelometrické přístroje pro měření zákalu vody, jejichž princip je založen na měření intenzity světla, rozptýleného ze svazku paprsků, dopadajících na vzorek zkalené vody. Norma neplatí pro přístroje na měření zákalu, založených na jiném principu měření. ČSN 99 7344 byla schválena 5.1.1989 a nabyla účinnosti od 1.7.1989.

Označení ČSN 99 7344 (997344)
Katalogové číslo 32030
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 6. 1989
Datum účinnosti 1. 7. 1989
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran
EAN kód 8590963320304
Norma byla zrušena k 1. 1. 2002

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 99 73 44
  • ČSN 997344
  • ČSN 99 73 44 : 1989
  • ČSN 997344:1989
  • ČSN 99 7344:1989