ČSN ISO 7402 (560108) Zrušená norma

Mikrobiologie. Všeobecné pokyny pro stanovení počtu bakterií čeledi Enterobacteriaceae bez resuscitace. Technika nejvýše pravděpodobného počtu a technika počítání kolonií

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhrady.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 7402:1993. Norma poskytuje všeobecné pokyny pro stanovení počtu bakterií čeledi Enterobacteriaceae ve výrobcích určených pro lidskou výživu nebo ke krmení zvířat, a to: metodou nejvýše pravděpodobného počtu (MPN) po inkubaci při 35°C nebo 37°C v tekuté půdě, nebo metodou počítání kolonií v pevné půdě po inkubaci při 35°C nebo 37°C. Používaná teplota inkubace se dohodne mezi zúčastněnými stranami a vyznačí se v protokolu o zkoušce. Poznámka: V případě zmrazených výrobků se dává přednost inkubační teplotě 30 °C, je-li účel stanovení technologický. Očekává-li se nízký počet bakterií, dá se přednost metodě MPN; v ostatních případech se doporučuje metoda počítání kolonií. V této normě není zahrnut stupeň resuscitace a proto získané výsledky by neměly být vztahovány ke kritériím nebo požadavkům, které jsou založeny na předpokladu, že se resuscitace provádí. Omezená použitelnost této normy vyplývá ze skutečnosti, že metoda vykazuje značnou míru proměnlivosti. Metoda by proto měla být aplikována a výsledky interpretovány ve světle informace uvedené v 10.3. (Tento článek se týká vzájemné shody výsledků zkoušek technikou MPN a technikou počítání kolonií.) Podstata zkoušky a její postup jsou podrobně popsány. ČSN ISO 7402 (56 0108) byla vydána v říjnu 1995. Nahradila článek 5.2 a spolu s ČSN ISO 8523 článek 5.1 a článek 6.2 ČSN 56 0096 z 23.9.1988. Tím pozbývá platnosti ČSN 56 0096 z 23.9.1988 v plném rozsahu.

Označení ČSN ISO 7402 (560108)
Katalogové číslo 18217
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 10. 1995
Datum účinnosti 1. 11. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963182179
Norma byla zrušena k 1. 3. 2006
a nahrazena ČSN ISO 21528-1 (560096), ČSN ISO 21528-2 (560096)
Tato norma nahradila ČSN 56 0096 (560096) z června 1989
Dostupnost skladem (tisk na počkání)