Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN 26 8811 (268811) Zrušená norma

Pracovná ochrana. Motorové vozíky. Všeobecné požiadavky na bezpečnosť

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Zobrazit všechny normy ze třídy 2688 Vozíky s pohonem

ICS: 53.060 Manipulační vozíky

Označení ČSN 26 8811 (268811)
Katalogové číslo 32614
Cena 230 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 6. 1989
Datum účinnosti 1. 7. 1989
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran
EAN kód 8590963326146
Norma byla zrušena k 1. 4. 2002
Náhled normy zobrazit náhled obsahu normy

Anotace obsahu normy

Norma je překladem ST SEV 5802-86 s řadou čs. doplňků. Platí pro motorové vozíky podle ČSN 26 8801 a ČSN 26 8810 a rovněž pro zdvihací motorové vozíky vybavené přídavnými zařízeními podle ČSN 26 8926 a ochrannými zařízeními. Vedle základních požadavků jsou normalizovány požadavky na konstrukci, požadavky na bezpečnost při provozu, požadavky na bezpečnost při obsluze a údržbě a též požadavky na kontrolu. Kromě bezpečnostních jsou normalizovány i hygienické požadavky. V článku 1.6 např. požadavky na hluk a vibrace s tím, že hladina hluku na stanovišti řidiče každého vozíku nesmí překročit 85 dB (A) a hladina vibrací musí odpovídat ST SEV 2602-80 a 1932-79 - v (tehdejší) ČSSR hygienickým předpisům. Měření se provádí podle ČSN 01 1603 a ČSN 01 1403. Dále je stanoveno minimální osvětlení v pracovních prostorách vozíku na 30 lx při práci na otevřených plochách a 150 lx při práci ve vnitřních prostorách (čl.3.58). Konečně článek 3.6 stanovuje obsah škodlivin ve výfukových plynech bohužel jen odkazem na hygienické předpisy. Otázek ochrany před chemickými škodlivinami se týká i článek 3.20, který se týká bezpečné dopravy kyselin a zásad - opět odkazem na jiné předpisy, v (tehdejší) ČSSR na předpisy o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví. ČSN 26 8811 byla schválena 25.4.1988 a nabyla účinnosti od 1.7.1989.
"Změnou 1)-12/1997", vydanou v prosinci 1997, se s účinností od 1.1.1998 ruší části 3, 4 a 5 a příloha 1.

Náhled obsahu normy

Označení této normy občas uvidíte zapsané jedním z alternativních způsobů:

  • ČSN 26 88 11
  • ČSN 268811
  • ČSN 26 88 11 : 1989
  • ČSN 268811:1989
  • ČSN 26 8811:1989