ČSN 63 5332 (635332) Zrušená norma

Hadice. Hadice na stlačený vzduch. Pracovný pretlak 1 MPa

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je přidružena k ČSN 63 5200. V normě jsou zapracovány údaje ST SEV 5861-87. Je normalizována prakticky jen (velmi rozsáhlá) tabulka se znaky jakosti. Norma platí pro hadice používané na stlačený vzduch, obsahující stopy oleje. Neplatí pro hadice pro vzduchové brzdy a hadice používané v dolech. ČSN 63 5332 byla schválena 12.9.1988 a nabyla účinnosti od 1.7.1989. Nahradila ČSN 63 5332 z 2.2.1987.

Označení ČSN 63 5332 (635332)
Katalogové číslo 29713
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 6. 1989
Datum účinnosti 1. 7. 1989
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran
EAN kód 8590963297132
Norma byla zrušena k 1. 2. 2001
a nahrazena ČSN EN ISO 5774 (635332)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 63 53 32
  • ČSN 635332
  • ČSN 63 53 32 : 1989
  • ČSN 635332:1989
  • ČSN 63 5332:1989