ČSN (normy i změny) z prosince 1984

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN 01 0227 (010227) - prosinec 1984

Aplikovaná statistika. Grafické metody zpracování údajů. Pravděpodobnostní sítě

550 Kč

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN 06 1201 (061201) - prosinec 1984

Lokální spotřebiče na tuhá paliva. Základní ustanovení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 3.86, Z2 3.02t

372 Kč

07 Kotle

ČSN 07 0246 (070246) - prosinec 1984

Teplovodní a nízkotlaké parní kotle. Průtočné teplovodní kotle na plynná paliva. Technické požadavky. Zkoušení

125 Kč

ČSN 07 7001 (077001) - prosinec 1984

Popelové hospodářství. Základní požadavky

125 Kč

10 Kompresory, vakuová technika a pneumatická zařízení

ČSN 10 5010 (105010) - prosinec 1984

Názvosloví kompresorů

770 Kč

11 Čerpadla, hydraulická zařízení

ČSN 11 9006 (119006) - prosinec 1984

Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojírenství. Hydrostatické mechanismy. Všeobecné provozní podmínky

125 Kč

ČSN 11 9346 (119346) - prosinec 1984

Jednotný systém hydrauliky všeobecného strojírenství. Lamelové hydrogenerátory a hydromotory pro tlak pn 6,3; 10; 12,5 a 16 MPa. Technické požadavky

190 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN 13 1540 (131540) - prosinec 1984

Potrubí a armatury. Kruhové podložky s kulovou dosedací plochou

65 Kč

22 Nástroje

ČSN 22 4000 (224000) - prosinec 1984

Brousicí materiály a nástroje. Termíny a definice

125 Kč

24 Upínací nářadí

ČSN 24 3303 (243303) - prosinec 1984

Upínací nářadí. Otočné upínací hroty. Technické požadavky

190 Kč

30 Silniční vozidla

ČSN 30 0725 (300725) - prosinec 1984

Silniční vozidla. Figurína a kreslicí šablona

230 Kč

ČSN 30 0734 (300734) - prosinec 1984

Silniční vozidla. Pracovní místo řidiče

190 Kč

41 Hutnictví - materiálové listy ocelí

ČSN 41 5128 (415128) - prosinec 1984

Ocel 15 128 Cr-Mo-V

230 Kč

42 Hutnictví

ČSN 42 0463 (420463) - prosinec 1984

Ocel. Stanovení velikosti austenického zrna na lomu

125 Kč

ČSN 42 0533 (420533) - prosinec 1984

Chemický rozbor technického železa. Stanovení antimonu

125 Kč

ČSN 42 2303/změna Za (422303) - prosinec 1984

Tvárná litina 42 2303 feritická

65 Kč

ČSN 42 2304/změna Za (422304) - prosinec 1984

Tvárná litina 42 2304 feritická

32 Kč

ČSN 42 2305/změna Za (422305) - prosinec 1984

Tvárná litina 42 2305 feriticko-perlitická

32 Kč

ČSN 42 2306/změna Za (422306) - prosinec 1984

Tvárná litina 42 2306 perliticko-feritická

32 Kč

ČSN 42 2307/změna Za (422307) - prosinec 1984

Tvárná litina 42 2307 perlitická

32 Kč

ČSN 42 2308/změna Za (422308) - prosinec 1984

Tvárná litina 42 2308 perliticko-sorbitická

32 Kč

ČSN 42 5782 (425782) - prosinec 1984

Trubky ocelové bezešvé hrdlové ke svařování. Rozměry

125 Kč

69 Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN 69 0012 (690012) - prosinec 1984

Tlakové nádoby stabilní. Provozní požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 9.89t, Z2 6.92, Z3 9.99t, Z4 2.09t

820 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN 73 1326 (731326) - prosinec 1984

Stanovení odolnosti povrchu cementového betonu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.03t

380 Kč

79 Průmysl kožedělný

ČSN 79 2540 (792540) - prosinec 1984

Technické usně. Usně na potní pásky

125 Kč