Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN 33 5001 (335001) Zrušená norma

Elektrotechnické předpisy. Průmyslová odporová elektrotepelná zařízení. Elektrické odporové průmyslové pece

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Zobrazit všechny normy ze třídy 3350 Elektrotepelná zařízení

ICS: 25.180.10 Elektrické pece

Označení ČSN 33 5001 (335001)
Katalogové číslo 23392
Cena 440 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 12. 1984
Datum účinnosti 1. 1. 1985
Jazyk čeština
Počet stran 40 stran
EAN kód 8590963233925
Norma byla zrušena k 1. 5. 2002
a nahrazena ČSN EN 60398 (361104)
Náhled normy zobrazit náhled obsahu normy

Anotace obsahu normy

V této normě jsou zapracovány údaje ST SEV 3171-81. Norma platí pro odporové elektrické průmyslové pece s kovovými odporovými články použité pro všeobecné účely s teplotou pracovního prostoru do 1 200 °C. Jsou normalizovány všeobecné požadavky, technické požadavky, zvláštní požadavky pro ochranu a bezpečnost (i když i mezi technickými požadavky má řada charakter bezpečnostně technických), dále požadavky na provoz, údržbu, kontrolu a zkoušky. Za pozornost stojí především kapitola 3 "Ochrana a bezpečnost", kde je uvedena i řada organizačních opatření (tabulky, nápisy, používání osobních ochranných pracovních prostředků a pod.). Nejsou uvedena žádná hygienická opatření. Dokonce ani např. článek 3.18, který předepisuje učinit taková opatření v sušárnách laků, jejichž rozpouštědla mohou se vzduchem vytvořit výbušnou směs, aby nemohlo dojít k výbuchu, se ani nezmiňuje o dalších opatřeních, která by zabránila narkotickému účinku rozpouštědel! Mezi zkouškami (kapitola 5) je předepsáno v čl.5.12.3 měření teploty prostředí, které se měří stíněným Vernonovým teploměrem. Přípustná hodnota pro teplotu prostředí však není normalizována, pouze se požaduje ochrana obsluhy před sálavým teplem. ČSN 33 5001 byla schválena 14.7.1983 a nabyla účinnosti od 1.1.1985. Nahradila ČSN 36 1130 z 2.5.1973 a ČSN 33 5001 z 8.12.1978.

Náhled obsahu normy

Označení této normy občas uvidíte zapsané jedním z alternativních způsobů:

  • ČSN 33 50 01
  • ČSN 335001
  • ČSN 33 50 01 : 1984
  • ČSN 335001:1984
  • ČSN 33 5001:1984