ČSN EN ISO 45001 (010801)

Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Požadavky s návodem k použití

ČSN EN ISO 45001 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Požadavky s návodem k použití
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 615 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání
K této normě bylo vydáno Komentované vydání od České společnosti pro jakost.

Anotace obsahu normy

Tento dokument specifikuje požadavky na systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a poskytuje návod k jeho používání, který umožňuje organizacím zajišťovat bezpečná a zdravá pracoviště, zabránit pracovním úrazům a poškození zdraví a také aktivně zlepšovat výkonnost v oblasti BOZP. Je použitelný v každé organizaci, která hodlá vytvořit, zavést a udržovat systém managementu BOZP pro zlepšování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pro odstraňování nebezpečí a pro minimalizování rizik v oblasti BOZP (včetně systémových nedostatků), pro využívání příležitostí v oblasti BOZP a pro řešení neshod v rámci systému managementu BOZP souvisejících s činnostmi organizace.

Označení ČSN EN ISO 45001 (010801)
Katalogové číslo 505900
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 10. 2018
Datum účinnosti 1. 11. 2018
Jazyk dvojjazyčné vydání (čeština i angličtina)
Počet stran 60 stran formátu A4
EAN kód 8596135059003
Změny a opravy Z1 4.24t
Tato norma nahradila ČSN OHSAS 18001 (010801) z března 2008
ČSN OHSAS 18002 (010802) z července 2009
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN EN ISO 14001 (010901)
Systémy environmentálního managementu - Požadavky s návodem pro použití

ČSN EN ISO 9001 (010321)
Systémy managementu kvality - Požadavky

ČSN EN ISO 19011 (010330)
Směrnice pro auditování systémů managementu

ČSN EN ISO 50001 (011501)
Systémy managementu hospodaření s energií - Požadavky s návodem k použití

Komentované vydání ČSN ISO 45001 (010801)
Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Požadavky s návodem k použití

foo