Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN (normy i změny) z února 2015

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
96617

ČSN EN 15628 (010666) - únor 2015

Údržba - Kvalifikace pracovníků údržby

340 Kč vč. DPH
96672

ČSN P CEN/TS 16157-4 (018295) - únor 2015

Inteligentní dopravní systémy - Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace - Část 4: Publikace proměnného dopravního značení

590 Kč vč. DPH
96677

ČSN P CEN/TS 16157-5 (018295) - únor 2015

Inteligentní dopravní systémy - Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace - Část 5: Publikace naměřených a zpracovaných dat

945 Kč vč. DPH
96804

ČSN EN 13523-4 (038761) - únor 2015 aktuální vydání

Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 4: Tvrdost tužkami

190 Kč vč. DPH
96676

ČSN EN ISO 9455-5 (050055) - únor 2015

Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 5: Zkouška na měděném zrcadle

125 Kč vč. DPH
96703

ČSN EN ISO 15614-12 (050313) - únor 2015 aktuální vydání

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 12: Bodové, švové a výstupkové svařování

230 Kč vč. DPH
96675

ČSN EN 60974-10 ed. 2/změna Z1 (052205) - únor 2015

Zařízení pro obloukové svařování - Část 10: Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)

Změna byla zrušena k 13. březnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
96674

ČSN EN 60974-10 ed. 3 (052205) - únor 2015

Zařízení pro obloukové svařování - Část 10: Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.16t


475 Kč vč. DPH
96718

ČSN EN 16340 (061824) - únor 2015

Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných nebo kapalných paliv - Snímače spalin

440 Kč vč. DPH
96707

ČSN EN ISO 4126-7 (134310) - únor 2015 aktuální vydání

Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 7: Obecné údaje

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.17t


475 Kč vč. DPH
96215

ČSN EN 61158-1 (184020) - únor 2015

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnic pole - Část 1: Přehled a návod pro soubory IEC 61158 a IEC 61784

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.19t


Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 15. květnu 2022 (zobrazit náhrady).

622 Kč vč. DPH
96483

ČSN EN ISO 8598-1 (195015) - únor 2015

Optika a optické přístroje - Fokometry - Část 1: Přístroje pro všeobecné použití používané pro měření čoček brýlí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
96482

ČSN EN ISO 13212 (195223) - únor 2015 aktuální vydání

Oční optika - Prostředky pro ošetřování kontaktních čoček - Směrnice pro stanovení doby životnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
96463

ČSN EN ISO 11979-10/změna A1 (195300) - únor 2015

Oftalmologické implantáty - Nitrooční čočky - Phakické nitrooční čočky

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
96462

ČSN EN ISO 11979-2 (195300) - únor 2015 aktuální vydání

Oftalmologické implantáty - Nitrooční čočky - Část 2: Optické vlastnosti a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
96464

ČSN EN ISO 11979-9/změna A1 (195300) - únor 2015

Oftalmologické implantáty - Nitrooční čočky - Část 9: Multifokální nitrooční čočky

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
96717

ČSN ISO 18333 (269136) - únor 2015 aktuální vydání

Palety pro manipulaci s materiálem - Kvalita nových dřevěných komponent pro prosté palety

230 Kč vč. DPH
96393

ČSN EN 15380-5 (280081) - únor 2015

Železniční aplikace - Systém označování kolejových vozidel - Část 5: Struktura systému

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
96610

ČSN EN 16334 (284045) - únor 2015

Železniční aplikace - Systém nouzové signalizace pro cestující - Systémové požadavky

350 Kč vč. DPH
96704

ČSN EN 16207 (284065) - únor 2015

Železniční aplikace - Brzdění - Funkční a výkonnostní požadavky na systémy magnetické kolejnicové brzdy pro použití na železničních kolejových vozidlech

350 Kč vč. DPH
96465

ČSN EN 6059-504 (311712) - únor 2015

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra - Zkušební metody - Část 504: Růst teploty kabelového svazku vlivem vlastního oteplování v ochranném pouzdře

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
96470

ČSN EN 4008-018 (311808) - únor 2015

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Mačkací kleště a příslušenství - Část 018: Polohovadlo pro mačkací kleště M22520/2-01 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč vč. DPH
96472

ČSN EN 2032-001 (312060) - únor 2015

Letectví a kosmonautika - Kovové materiály - Část 001: Smluvní označování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
96469

ČSN EN 2226 (312171) - únor 2015

Letectví a kosmonautika - Ocel X105CrMo17 (1.4125) - Kalená a popouštěná - Výkovky volné a zápustkové - De ≤ 150 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
96468

ČSN EN 4056-002 (314121) - únor 2015

Letectví a kosmonautika - Kabelová spona pro přichycení - Část 002: Seznam norem výrobků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč vč. DPH
96467

ČSN EN 4056-006 (314121) - únor 2015

Letectví a kosmonautika - Kabelová spona pro přichycení - Část 006: Uchycení kabelů - Pro pracovní teploty -55 °C až 240 °C - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
96466

ČSN EN 4538-2 (314823) - únor 2015

Letectví a kosmonautika - Kulová kluzná ložiska z korozivzdorné oceli se samomaznou výstelkou se zvýšenou únosností při nízkých oscilacích - Úzká řada - Rozměry a únosnosti - Část 2: Palcová řada

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
96586

ČSN IEC 60050-151/změna A1 (330050) - únor 2015

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 151: Elektrická a magnetická zařízení

190 Kč vč. DPH
96621

ČSN EN 50125-1 ed. 2 (333504) - únor 2015 aktuální vydání

Drážní zařízení - Podmínky prostředí pro zařízení - Část 1: Drážní vozidla a jejich zařízení

230 Kč vč. DPH
96622

ČSN EN 50125-1/změna Z1 (333504) - únor 2015

Drážní zařízení - Podmínky prostředí pro zařízení - Část 1: Zařízení drážních vozidel

Změna byla zrušena k 24. únoru 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
96567

ČSN EN 50131-10 (334591) - únor 2015

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 10: Aplikace specifických požadavků na komunikátor ve střeženém prostoru (SPT)

230 Kč vč. DPH
96714

ČSN EN 50131-6 ed. 2/změna A1 (334591) - únor 2015

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 6: Napájecí zdroje

Změna bude zrušena k 18. září 2020.

190 Kč vč. DPH
96613

ČSN EN 62325-301 (335000) - únor 2015

Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 301: Rozšíření obecného informačního modelu (CIM) pro trhy

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.18t


Norma bude zrušena k 16. dubnu 2021 (zobrazit náhrady).

2 082 Kč vč. DPH
96612

ČSN EN 62325-451-2 (335000) - únor 2015

Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-2: Plánování obchodních procesů a kontextový model CIM pro evropský trh

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.17t


790 Kč vč. DPH
96673

ČSN 34 7402/změna Z3 (347402) - únor 2015

Pokyny pro používání nn kabelů a vodičů

Změna byla zrušena k 17. únoru 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
96628

ČSN EN 50565-1 (347402) - únor 2015

Elektrické kabely - Pokyny pro používání kabelů se jmenovitým napětím nepřekračujícím 450/750 V (U0/U) - Část 1: Obecné pokyny

340 Kč vč. DPH
96715

ČSN EN 50565-2 (347402) - únor 2015

Elektrické kabely - Pokyny pro používání kabelů se jmenovitým napětím nepřekračujícím 450/750 V (U0/U) - Část 2: Specifický návod pro typy kabelů související s EN 50525

550 Kč vč. DPH
96710

ČSN EN 50182/Oprava 3 (347509) - únor 2015

Vodiče venkovního elektrického vedení - Lanované vodiče vinuté z koncentrických kruhových drátů

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

36 Kč vč. DPH
96573

ČSN EN 60214-1 ed. 2 (351451) - únor 2015 aktuální vydání

Přepínače odboček - Část 1: Požadavky na zkoušky a zkušební metody

590 Kč vč. DPH
96574

ČSN EN 60214-1/změna Z1 (351451) - únor 2015

Přepínače odboček - Část 1: Požadavky na provedení a metody zkoušek

Změna byla zrušena k 26. červnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
96226

ČSN EN 62566 (356675) - únor 2015

Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Vývoj integrovaných obvodů programovatelných pomocí HDL pro systémy vykonávající funkce kategorie A

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč vč. DPH
96712

ČSN EN 60871-4 ed. 2 (358207) - únor 2015 aktuální vydání

Paralelní kondenzátory pro střídavé výkonové systémy se jmenovitým napětím vyšším než 1 000 V - Část 4: Vnitřní pojistky

190 Kč vč. DPH
96713

ČSN EN 60871-4/změna Z1 (358207) - únor 2015

Paralelní kondenzátory pro střídavé výkonové systémy se jmenovitým napětím vyšším než 1 kV - Část 4: Vnitřní pojistky

Změna byla zrušena k 1. květnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
96696

ČSN EN 61300-2-43 ed. 2 (359251) - únor 2015 aktuální vydání

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-43: Zkoušky - Výběrové zkoušení útlumu odrazu jednovidových optických konektorů PC

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč vč. DPH
96697

ČSN EN 61300-2-43/změna Z1 (359251) - únor 2015

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-43: Zkoušky - Výběrové zkoušení útlumu odrazu jednovidových optických konektorů PC

Změna byla zrušena k 24. červenci 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
96698

ČSN EN 61300-3-47 (359252) - únor 2015

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-47: Zkoušení a měření - Měření geometrie sféricky leštěného čela ferule PC/APC pomocí interferometrie

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč vč. DPH
96385

ČSN EN 60601-2-27 ed. 2/změna Z1 (364800) - únor 2015

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-27: Zvláštní požadavky na bezpečnost a náležité vlastnosti elektrokardiografických monitorovacích přístrojů

Změna byla zrušena k 22. srpnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
96384

ČSN EN 60601-2-27 ed. 3 (364801) - únor 2015

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-27: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost elektrokardiografických monitorovacích přístrojů

570 Kč vč. DPH
96365

ČSN ISO/IEC 29150 (369704) - únor 2015

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Signcryption

550 Kč vč. DPH
96207

ČSN EN ISO 17824 (451321) - únor 2015

Naftový a plynárenský průmysl - Zařízení svislého vrtu - Písková síta

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
96427

ČSN EN ISO 8589/změna A1 (560036) - únor 2015

Senzorická analýza - Obecné pokyny pro uspořádání senzorického pracoviště

65 Kč vč. DPH
96725

ČSN EN ISO 11133/Oprava 1 (560099) - únor 2015

Mikrobiologie potravin, krmiv a vody - Příprava, výroba, uchovávání a zkoušení výkonnosti kultivačních půd

108 Kč vč. DPH
96688

ČSN EN ISO 3493 (580200) - únor 2015

Vanilka - Slovník

190 Kč vč. DPH
96800

ČSN EN ISO 8030 (635218) - únor 2015 aktuální vydání

Pryžové a plastové hadice - Metoda zkoušení hořlavosti

190 Kč vč. DPH
96726

ČSN EN ISO 3994 (635220) - únor 2015 aktuální vydání

Plastové hadice - Spirálové termoplastové hadice s polymerní výztuží pro sání a vypouštění kapalin - Specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
96474

ČSN EN ISO 8029 (635231) - únor 2015 aktuální vydání

Plastové hadice - Zploštitelná hadice s textilní výztuží pro obecné použití - Specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
96690

ČSN EN ISO 1452-5 (643185) - únor 2015 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi i nadzemní - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 5: Vhodnost použití systému

230 Kč vč. DPH
96706

TNI CEN/TR 13801 (643197) - únor 2015

Plastové potrubní systémy pro kanalizaci (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Termoplasty - Doporučení pro instalace

440 Kč vč. DPH
96699

ČSN EN ISO 844 (645443) - únor 2015 aktuální vydání

Tuhé lehčené plasty - Stanovení tlakových vlastností

230 Kč vč. DPH
96802

ČSN EN ISO 3385 (645451) - únor 2015 aktuální vydání

Měkké lehčené polymerní materiály - Stanovení únavy při konstantním zatížení

230 Kč vč. DPH
96711

TNI CEN/TR 16680 (656581) - únor 2015

Motorová paliva - Výzkum mechanismu tvorby vnitřních úsad ve vstřikovačích vznětových motorů a vliv inhibitorů koroze na jejich tvorbu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč vč. DPH
96209

ČSN EN ISO 16251-1 (730539) - únor 2015

Akustika - Laboratorní měření snížení přenosu kročejového hluku podlahovinami na malém stropním modelu - Část 1: Těžký kompaktní strop

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
96505

ČSN 73 0804/změna Z2 (730804) - únor 2015

Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty

190 Kč vč. DPH
96658

ČSN EN 16272-6 (736342) - únor 2015

Železniční aplikace - Kolej - Protihlukové zábrany a souvisící zařízení proti šíření zvuku vzduchem - Zkušební metoda pro zjištění akustického výkonu - Část 6: Inherentní charakteristiky - Hodnoty vzduchové zvukové izolace za podmínek přímého zvukového pole

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
96695

ČSN EN 900 (755834) - únor 2015 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlornan vápenatý

340 Kč vč. DPH
96694

ČSN 75 7422 (757422) - únor 2015

Kvalita vod - Stanovení chloridů - Absorpční fotometrická metoda s thiokyanatanem rtuťnatým - Metoda ve zkumavkách

230 Kč vč. DPH
96708

TNI 75 7507 (757507) - únor 2015

Kvalita vod - Stanovení uhlovodíků C10 až C40 ve vodách s nízkou koncentrací uhlovodíků - Metoda plynové chromatografie po extrakci rozpouštědlem

190 Kč vč. DPH
96458

ČSN EN 16503 (757789) - únor 2015

Kvalita vod - Návod pro hodnocení hydromorfologických charakteristik brakických a pobřežních vod

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
96720

TNI CR 14311 (770052) - únor 2015

Obaly - Systém značení a identifikace obalového materiálu

190 Kč vč. DPH
96721

TNI POKYN ISO/IEC 41 (770162) - únor 2015

Obaly a balení - Doporučení pro řešení potřeb zákazníků

190 Kč vč. DPH
96705

ČSN EN ISO 12945-3 (800837) - únor 2015

Textilie - Zjišťování sklonu povrchu plošných textilií ke žmolkování, k rozvláknění nebo zcuchání - Část 3: Metoda s náhodným pohybem v bubnovém žmolkovacím přístroji

230 Kč vč. DPH
96375

ČSN EN ISO 20471/Oprava 1 (832820) - únor 2015

Oděvy s vysokou viditelností - Zkušební metody a požadavky

20 Kč vč. DPH
96693

ČSN EN 15238 (836634) - únor 2015 aktuální vydání

Pomocné půdní látky a substráty - Stanovení množství pro materiály s velikostí částic větší než 60 mm

230 Kč vč. DPH
96692

ČSN EN 12580 (836637) - únor 2015 aktuální vydání

Pomocné půdní látky a substráty - Stanovení množství

230 Kč vč. DPH
96702

ČSN EN ISO 16559 (838200) - únor 2015

Tuhá biopaliva - Terminologie, definice a popis

440 Kč vč. DPH
96806

ČSN EN ISO 11135 (855252) - únor 2015

Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Sterilizace ethylenoxidem - Požadavky na vývoj, validaci a průběžné řízení sterilizačního postupu pro zdravotnické prostředky

590 Kč vč. DPH
96807

ČSN EN ISO 11135-1/změna Z1 (855252) - únor 2015

Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Sterilizace ethylenoxidem - Část 1: Požadavky na vývoj, validaci a průběžnou kontrolu sterilizačního postupu pro zdravotnické prostředky

Změna byla zrušena k 31. červenci 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
96809

ČSN P CEN ISO/TS 11135-2/změna Z1 (855252) - únor 2015

Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Sterilizace ethylenoxidem - Část 2: Pokyny pro použití ISO 11135-1

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 31. červenci 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
96724

ČSN ETSI EN 302 099 V2.1.1 (872010) - únor 2015

Rozbor vlivu prostředí (EE) - Napájení zařízení v přístupové síti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH