ČSN EN 62325-301 (335000) Zrušená norma

Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 301: Rozšíření obecného informačního modelu (CIM) pro trhy

ČSN EN 62325-301 Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 301: Rozšíření obecného informačního modelu (CIM) pro trhy
21 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato část IEC 62325 specifikuje obecný informační model pro komunikaci na trhu s energií.
Obecný informační model (CIM) je abstraktní model, který znázorňuje všechny hlavní objekty v podniku energetické společnosti, které se typicky podílejí na provozu společnosti a řízení trhu s elektrickou energií. Poskytnutím normalizovaného způsobu znázornění prostředků elektrizační soustavy jako tříd a atributů objektů, včetně jejich vzájemných vazeb, napomáhá CIM integraci aplikací systému řízení trhu (MMS), vyvinutými nezávisle různými prodejci, mezi celými, nezávisle vyvinutými systémy MMS nebo mezi systémem MMS a ostatními systémy, zabývajícími se různými hledisky řízení trhu, například rozložením výkonu, správou na další den, balancováním, vypořádáním atd.
CIM usnadňuje integraci definováním společného jazyka (tj. sémantiky) založeném na CIM, aby umožnil těmto aplikacím nebo systémům přístup k veřejným datům a výměnu informací nezávisle na tom, jakým způsobem jsou tyto informace vnitřně znázorněny.
Třídy objektů znázorněných v CIM jsou ve své podstatě abstraktní a mohou být využity pro široký rozsah aplikací. Využití CIM jde daleko za hranice jeho využití v systému řízení trhu.
Vzhledem k velikosti celého CIM jsou třídy objektů obsažených v CIM seskupeny do množství logických sestav, z nichž každá představuje určitou část celkové modelované napájecí soustavy. Soubory těchto sestav jsou vyvíjeny jako samostatné mezinárodní normy. Tato konkrétní mezinárodní norma specifikuje soubor sestav, které poskytují logický pohled na funkční hlediska řízení trhu v rámci trhu s elektrickou energií, který je sdílen mezi všemi aplikacemi. Další normy specifikují konkrétnější části modelu, které jsou potřebné pouze pro jisté aplikace. Článek 4.2 uvádí aktuální seskupení sestav do normalizovaných dokumentů.

Označení ČSN EN 62325-301 (335000)
Katalogové číslo 96613
Cena 2 050 Kč2050
Datum schválení 1. 2. 2015
Datum účinnosti 1. 3. 2015
Jazyk čeština
Počet stran 334 stran formátu A4
EAN kód 8590963966137
Změny a opravy Z1 11.18t
Norma byla zrušena k 16. 4. 2021
a nahrazena ČSN EN IEC 62325-301 ed. 2 (335000)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 62325-351 ed. 2 (335000)
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 351: Profil výměny modelu CIM pro evropský trh

ČSN EN 62325-450 (335000)
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 450: Pravidla profilů a kontextového modelování

ČSN EN 62325-451-1 ed. 2 (335000)
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-1: Obchodní proces potvrzování a kontextový model CIM pro evropský trh

ČSN EN 62325-451-2 (335000)
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-2: Plánování obchodních procesů a kontextový model CIM pro evropský trh

ČSN EN 62325-451-3 (335000)
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-3: Obchodní proces přidělování přenosové kapacity (explicitní nebo implicitní aukce) a kontextové modely pro evropský trh

ČSN EN 62325-451-4 ed. 2 (335000)
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-4: Obchodní proces zúčtování a odsouhlasení, kontextové modely a modely sestavení pro evropský trh

ČSN EN 62325-451-5 (335000)
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-5: Formulace problému a dotaz na stav obchodních procesů, kontextové modely a modely sestavení pro evropský trh

ČSN EN 62325-451-6 (335000)
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-6: Publikace informací o trhu, kontextové modely a modely sestavení pro evropský trh

ČSN EN IEC 62325-301 ed. 2 (335000)
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 301: Rozšíření obecného informačního modelu (CIM) pro trhy

ČSN EN IEC 62325-451-6 ed. 2 (335000)
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-6: Publikace informací o trhu, kontextové modely a modely sestavení pro evropský trh

ČSN EN IEC 62325-503 (335000)
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 503: Pokyny týkající se výměny tržních dat pro profil IEC 62325-351