ČSN 75 7422 (757422)

Kvalita vod - Stanovení chloridů - Absorpční fotometrická metoda s thiokyanatanem rtuťnatým - Metoda ve zkumavkách

ČSN 75 7422 Kvalita vod - Stanovení chloridů - Absorpční fotometrická metoda s thiokyanatanem rtuťnatým - Metoda ve zkumavkách
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma určuje absorpční fotometrickou metodu stanovení chloridů ve zkumavkách. Zkouška je použitelná k rozboru všech druhů vod, pokud neobsahují rušivé vlivy nebo jsou tyto vlivy odstraněny. Je vhodná zejména pro analýzu přírodních vod a pitné vody. Při použití fotometrických zkumavek o vnějším průměru 16 mm a zkoušeném objemu vzorku 1 000 µl je možno bez ředění vzorku stanovit koncentraci chloridů od 5 mg/l do 20 mg/l. Pracovní rozsah je možno rozšířit použitím jiného zkoušeného objemu a ředěním vzorku. Je možno stanovit bez ředění i vyšší koncentrace chloridů. V tom případě však není kalibrační funkce lineární a k jejímu hodnocení nelze použít ČSN ISO 8466-1. Je nutno použít kalibrační funkci druhého stupně podle ČSN ISO 8466-2.

Označení ČSN 75 7422 (757422)
Katalogové číslo 96694
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 2. 2015
Datum účinnosti 1. 3. 2015
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963966946
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 75 74 22
  • ČSN 757422
  • ČSN 75 74 22 : 2015
  • ČSN 757422:2015
  • ČSN 75 7422:2015