ČSN (normy i změny) z ledna 2013

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN EN 16247-1 (011505) - leden 2013

Energetické audity - Část 1: Obecné požadavky

230 Kč

ČSN EN ISO 2400 (015025) - leden 2013

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení ultrazvukem - Specifikace pro kalibrační měrku č. 1

190 Kč

ČSN EN ISO 17263 (018342) - leden 2013

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Automatická identifikace vozidel, zařízení a nákladů - Systémové parametry

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.14t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

360 Kč

ČSN P CEN/TS 16331 (018396) - leden 2013

Elektronický výběr poplatků (EFC) - Aplikační profily pro interoperabilitu autonomních systémů

570 Kč

ČSN ISO 21210 (018401) - leden 2013

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) - IPv6 sítě

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd. 1 3.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

565 Kč

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN EN 30-1-4 (061410) - leden 2013 aktuální vydání

Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - Bezpečnost - Část 1-4: Spotřebiče s hořákem nebo více hořáky s automatikou

590 Kč

07 Kotle

ČSN EN 303-5 (075303) - leden 2013 aktuální vydání

Kotle pro ústřední vytápění - Část 5: Kotle pro ústřední vytápění na pevná paliva, s ruční a samočinnou dodávkou, o jmenovitém tepelném výkonu nejvýše 500 kW - Terminologie, požadavky, zkoušení a značení

590 Kč

08 Turbíny

ČSN EN 61362 ed. 2 (086501) - leden 2013 aktuální vydání

Regulace vodních turbín - Průvodce specifikací

550 Kč

ČSN EN 61362/změna Z1 (086501) - leden 2013

Regulace vodních turbín - Průvodce specifikací

Změna byla zrušena k 25. květnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

11 Čerpadla, hydraulická zařízení

ČSN EN ISO 9906 (110033) - leden 2013 aktuální vydání

Hydrodynamická čerpadla - Přejímací zkoušky hydraulických výkonových parametrů - Stupně přesnosti 1, 2 a 3

570 Kč

12 Vzduchotechnická zařízení

ČSN EN 13779/Oprava 1 (127007) - leden 2013

Větrání nebytových budov - Základní požadavky na větrací a klimatizační systémy

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN EN ISO 9856/změna A1 (260394) - leden 2013

Dopravní pásy - Stanovení elastického a permanentního prodloužení a výpočet modulu pružnosti

Změna byla zrušena k 1. červnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 254 (260400) - leden 2013

Řemenové pohony - Řemenice - Kvalita, provedení a vyvážení

190 Kč

ČSN ISO 5291 (260403) - leden 2013

Řemenové pohony - Drážkované řemenice pro spojené klasické řemeny typu V - Profily drážek AJ, BJ, CJ a DJ (efektivní systém)

190 Kč

ČSN ISO 5296 (260404) - leden 2013

Synchronní řemenové pohony - Řemeny s kódy roztečí MXL, XXL, XL, L, H, XH a XXH - Metrické a palcové rozměry

230 Kč

ČSN ISO 12046 (260405) - leden 2013

Synchronní řemenové pohony - Automobilové řemeny - Stanovení fyzikálních vlastností

230 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN ISO 4190-5 (274060) - leden 2013 aktuální vydání

Zřizování výtahů - Část 5: Ovládací prvky, signalizace a další příslušenství

340 Kč

ČSN ISO 4190-1 (274315) - leden 2013 aktuální vydání

Zřizování výtahů - Část 1: Výtahy třídy I, II, III a VI

350 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN EN 50553 (330620) - leden 2013

Drážní zařízení - Požadavky na jízdní způsobilost v případě požáru drážních vozidel

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 9.14t, A1 2.17t, A2 7.20t

620 Kč

ČSN 33 2000-7-710 (332000) - leden 2013

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-710: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Zdravotnické prostory

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.13t

460 Kč

ČSN 33 2000-7-715 ed. 2 (332000) - leden 2013 aktuální vydání

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-715: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Světelná instalace napájená malým napětím

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.18t

295 Kč

ČSN 33 2000-7-715/změna Z1 (332000) - leden 2013

Elektrické instalace budov - Část 7-715: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Světelná instalace napájená malým napětím

Změna byla zrušena k 18. lednu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 33 2140/změna Z1 (332140) - leden 2013

Elektrotechnické předpisy. Elektrický rozvod v místnostech pro lékařské účely

Změna byla zrušena k 9. lednu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50491-4-1 (332151) - leden 2013

Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 4-1: Obecné požadavky na funkční bezpečnost pro výrobky určené k začlenění do elektronických systémů pro byty a budovy (HBES) a do automatizačních a řídicích systémů budov (BACS)

350 Kč

ČSN EN 50134-3/změna Z1 (334590) - leden 2013

Poplachové systémy - Systémy přivolání pomoci - Část 3: Místní jednotka a kontrolér

Změna byla zrušena k 12. březnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50134-3 ed. 2 (334594) - leden 2013 aktuální vydání

Poplachové systémy - Systémy přivolání pomoci - Část 3: Místní jednotka a kontrolér

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.16t

370 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN EN 50521/změna A1 (344634) - leden 2013

Konektory pro fotovoltaické systémy - Bezpečnostní požadavky a zkoušky

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60626-3 ed. 2/změna A1 (346575) - leden 2013

Kombinované ohebné elektroizolační materiály - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60811-1-1/změna Z2 (347010) - leden 2013

Všeobecné zkušební metody izolačních a plášťových materiálů elektrických kabelů - Část 1: Metody pro všeobecné použití - Oddíl 1: Měření tlouštěk a vnějších rozměrů - Zkoušky pro stanovení mechanických vlastností

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60811-1-3/změna Z1 (347010) - leden 2013

Všeobecné zkušební metody izolačních a plášťových materiálů elektrických a optických kabelů - Část 1-3: Metody pro všeobecné použití - Metody stanovení hustoty - Zkouška nasákavosti - Zkouška smrštivosti

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60811-100 (347010) - leden 2013

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 100: Obecně

230 Kč

ČSN EN 60811-2-1/změna Z1 (347010) - leden 2013

Izolační a plášťové materiály elektrických a optických kabelů - Všeobecné zkušební metody - Část 2-1: Specifické metody pro elastomerové směsi - Zkouška odolnosti vůči ozónu, poměrné prodloužení při tepelném a mechanickém zatížení a zkouška ponořením do minerálního oleje

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60811-201 (347010) - leden 2013

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 201: Základní zkoušky - Měření tloušťky izolace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.18t

315 Kč

ČSN EN 60811-202 (347010) - leden 2013

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 202: Základní zkoušky - Měření tloušťky nekovového pláště

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.18t

295 Kč

ČSN EN 60811-203 (347010) - leden 2013

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 203: Základní zkoušky - Měření vnějších rozměrů

190 Kč

ČSN EN 60811-301 (347010) - leden 2013

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 301: Elektrické zkoušky - Měření permitivity výplňových směsí při 23 °C

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60811-302 (347010) - leden 2013

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 302: Elektrické zkoušky - Měření stejnosměrného měrného odporu výplňových směsí při 23 °C a 100 °C

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60811-4-1/změna Z1 (347010) - leden 2013

Všeobecné zkušební metody izolačních a plášťových materiálů elektrických a optických kabelů - Část 4-1: Specifické metody pro polyethylenové a polypropylenové směsi - Odolnost vůči popraskání vlivem okolí - Měření indexu toku taveniny - Měření obsahu sazí a/nebo obsahu minerální složky v polyethylenu pomocí přímého hoření - Měření obsahu sazí termogravimetrickou analýzou (TGA) - Odhad rozptylu sazí v polyethylenu mikroskopem

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60811-4-2 ed. 2/změna Z1 (347010) - leden 2013

Všeobecné zkušební metody izolačních a plášťových materiálů elektrických a optických kabelů - Část 4-2: Specifické metody pro polyethylenové a polypropylenové směsi - Pevnost v tahu a prodloužení při přetržení po kondicionování při zvýšené teplotě - Zkouška navíjením po kondicionování při zvýšené teplotě - Zkouška navíjením po tepelném stárnutí na vzduchu - Měření přírůstku hmotnosti - Zkouška dlouhodobé stability - Zkušební metoda katalytické oxidace mědi

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60811-401 (347010) - leden 2013

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 401: Ostatní zkoušky - Metody tepelného stárnutí - Stárnutí v horkovzdušné peci

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.18t

355 Kč

ČSN EN 60811-402 (347010) - leden 2013

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 402: Ostatní zkoušky - Zkouška nasákavosti vodou

190 Kč

ČSN EN 60811-403 (347010) - leden 2013

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 403: Ostatní zkoušky - Odolnost sesítěných směsí vůči ozónu

190 Kč

ČSN EN 60811-404 (347010) - leden 2013

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 404: Ostatní zkoušky - Zkouška pláště ponořením do minerálního oleje

190 Kč

ČSN EN 60811-405 (347010) - leden 2013

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 405: Ostatní zkoušky - Tepelná stabilita izolací a plášťů z PVC

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.16t

210 Kč

ČSN EN 60811-406 (347010) - leden 2013

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 406: Ostatní zkoušky - Odolnost polyethylenových a polypropylenových směsí vůči popraskání

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60811-407 (347010) - leden 2013

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 407: Ostatní zkoušky - Měření přírůstku hmotnosti polyethylenových a polypropylenových směsí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60811-408 (347010) - leden 2013

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 408: Ostatní zkoušky - Dlouhodobá tepelná stabilita polyethylenových a polypropylenových směsí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60811-409 (347010) - leden 2013

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 409: Ostatní zkoušky - Úbytek hmotnosti termoplastických izolačních a plášťových směsí

230 Kč

ČSN EN 60811-410 (347010) - leden 2013

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 410: Ostatní zkoušky - Zkušební metoda pro degradaci mědi vodičů izolovaných polyolefinem pomocí katalytické oxidace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

530 Kč

ČSN EN 60811-411 (347010) - leden 2013

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 411: Ostatní zkoušky - Křehkost výplňových směsí při nízké teplotě

230 Kč

ČSN EN 60811-412 (347010) - leden 2013

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 412: Ostatní zkoušky - Metody tepelného stárnutí - Stárnutí ve vzduchové bombě

190 Kč

ČSN EN 60811-5-1/změna Z1 (347010) - leden 2013

Všeobecné zkušební metody izolačních a plášťových materiálů elektrických a optických kabelů - Část 5: Specifické metody pro plnicí směsi - Oddíl 1: Bod skápnutí - Oddělení oleje - Křehkost při nízké teplotě - Celkové číslo kyselosti - Nepřítomnost korozivních složek - Permitivita při 23 °C - Rezistivita při stejnosměrném napětí při 23 °C a 100 °C

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60811-501 (347010) - leden 2013

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 501: Mechanické zkoušky - Zkoušky pro určení mechanických vlastností izolačních a plášťových směsí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.19t

355 Kč

ČSN EN 60811-502 (347010) - leden 2013

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 502: Mechanické zkoušky - Zkouška smrštivosti izolace

190 Kč

ČSN EN 60811-503 (347010) - leden 2013

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 503: Mechanické zkoušky - Zkouška smrštivosti pláště

190 Kč

ČSN EN 60811-504 (347010) - leden 2013

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 504: Mechanické zkoušky - Zkouška izolace a pláště navíjením při nízké teplotě

190 Kč

ČSN EN 60811-505 (347010) - leden 2013

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 505: Mechanické zkoušky - Prodloužení izolace a pláště při nízké teplotě

190 Kč

ČSN EN 60811-506 (347010) - leden 2013

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 506: Mechanické zkoušky - Zkouška izolace a pláště rázem při nízké teplotě

190 Kč

ČSN EN 60811-507 (347010) - leden 2013

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 507: Mechanické zkoušky - Zkouška sesítěných materiálů tlakem při vysoké teplotě

190 Kč

ČSN EN 60811-508 (347010) - leden 2013

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 508: Mechanické zkoušky - Tlak při vysoké teplotě pro izolaci a plášť

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.18t

355 Kč

ČSN EN 60811-509 (347010) - leden 2013

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 509: Mechanické zkoušky - Zkouška odolnosti izolace a pláště proti popraskání (zkouška tepelným šokem)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.18t

315 Kč

ČSN EN 60811-510 (347010) - leden 2013

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 510: Mechanické zkoušky - Specifické metody pro polyethylenové a polypropylenové směsi - Zkouška navíjením po tepelném stárnutí na vzduchu

190 Kč

ČSN EN 60811-511 (347010) - leden 2013

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 511: Mechanické zkoušky - Měření bodu skápnutí polyethylenových směsí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

530 Kč

ČSN EN 60811-512 (347010) - leden 2013

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 512: Mechanické zkoušky - Specifické metody pro polyethylenové a polypropylenové směsi - Pevnost v tahu a prodloužení při přetržení po kondicionování při zvýšené teplotě

190 Kč

ČSN EN 60811-513 (347010) - leden 2013

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 513: Mechanické zkoušky - Specifické metody pro polyethylenové a polypropylenové směsi - Zkouška navíjením po kondicionování

190 Kč

ČSN EN 60811-601 (347010) - leden 2013

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 601: Fyzikální zkoušky - Měření bodu skápnutí výplňových směsí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60811-602 (347010) - leden 2013

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 602: Fyzikální zkoušky - Oddělování oleje ve výplňových směsích

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60811-603 (347010) - leden 2013

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 603: Fyzikální zkoušky - Měření celkového čísla kyselosti výplňových směsí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60811-604 (347010) - leden 2013

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 604: Fyzikální zkoušky - Měření nepřítomnosti korozivních složek ve výplňových směsích

190 Kč

ČSN EN 60811-605 (347010) - leden 2013

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 605: Fyzikální zkoušky - Stanovení obsahu sazí a/nebo obsahu minerální složky v polyethylenových směsích

190 Kč

ČSN EN 60811-606 (347010) - leden 2013

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 606: Fyzikální zkoušky - Metody pro stanovení hustoty

190 Kč

ČSN EN 60811-607 (347010) - leden 2013

Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 607: Fyzikální zkoušky - Zkouška pro stanovení rozptylu sazí v polyethylenu a polypropylenu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN IEC 811-1-2/změna Z3 (347010) - leden 2013

Společné zkušební metody pro izolační a plášťové materiály elektrických a optických kabelů - Část 1-2: Metody pro všeobecné použití - Metody tepelného stárnutí

Změna byla zrušena k 1. září 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 811-1-4/změna Z2 (347010) - leden 2013

Všeobecné zkušební metody izolačních a plášťových materiálů elektrických kabelů - Část 1-4: Metody pro všeobecné použití - Zkoušky při nízké teplotě

Změna byla zrušena k 1. září 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 811-3-1/změna Z2 (347010) - leden 2013

Všeobecné zkušební metody izolačních a plášťových materiálů elektrických kabelů. Část 3-1: Specifikace metody pro PVC směsi - Zkouška tlakem při vysoké teplotě. Zkouška odolnosti vůči popraskání

Změna byla zrušena k 1. září 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 811-3-2/změna Z3 (347010) - leden 2013

Všeobecné zkušební metody izolačních a plášťových materiálů elektrických kabelů. Část 3: Specifické metody pro PVC směsi. Oddíl druhý: Zkouška úbytku hmotnosti - Zkouška tepelné stability

Změna byla zrušena k 1. září 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

35 Elektrotechnika

ČSN EN 60034-18-31 ed. 2 (350000) - leden 2013 aktuální vydání

Točivé elektrické stroje - Část 18-31: Funkční hodnocení izolačních systémů - Zkušební postupy pro tvarovaná vinutí - Tepelné hodnocení a klasifikace izolačních systémů točivých strojů

340 Kč

ČSN EN 60034-18-31/změna Z1 (350000) - leden 2013

Točivé elektrické stroje - Část 18: Funkční hodnocení izolačních systémů - Oddíl 31: Zkoušky vinutí se šablonovými cívkami - Tepelné hodnocení a klasifikace izolačních systémů strojů do 5 MV.A a 15 kV

Změna byla zrušena k 30. červenci 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61008-1 ed. 2/změna A13 (354181) - leden 2013

Proudové chrániče bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití (RCCB) - Část 1: Všeobecná pravidla

Změna byla zrušena k 18. červnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61009-1 ed. 2/změna A14 (354182) - leden 2013

Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou pro domovní a podobné použití (RCBO) - Část 1: Všeobecná pravidla

Změna byla zrušena k 18. červnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62271-107 ed. 2 (354215) - leden 2013

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 107: Výkonové spínače střídavého proudu s pojistkami pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.20t

Norma bude zrušena k 2. červenci 2022 (zobrazit náhrady).

472 Kč

ČSN EN 62271-107/změna Z1 (354215) - leden 2013

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 107: Výkonové spínače střídavého proudu s pojistkami pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně

Změna byla zrušena k 3. červenci 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60309-2 ed. 3/změna A2 (354513) - leden 2013

Vidlice, zásuvky a zásuvková spojení pro průmyslové použití - Část 2: Požadavky na zaměnitelnost rozměrů pro přístroje s kolíky a s dutinkami

190 Kč

ČSN EN 60309-4/změna A1 (354513) - leden 2013

Vidlice, zásuvky a zásuvková spojení pro průmyslové účely - Část 4: Spínané pevné a pohyblivé zásuvky s blokováním nebo bez blokování

125 Kč

ČSN EN 61076-3-110/změna Z1 (354621) - leden 2013

Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobky - Část 3-110: Obdélníkové konektory - Předmětová specifikace pro stíněné, volné a pevné konektory pro přenos dat s frekvencemi až do 1 000 MHz

Změna byla zrušena k 11. červnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61010-2-033 (356502) - leden 2013

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-033: Zvláštní požadavky na ruční multimetry a další měřidla pro domácí a profesionální použití, s možností měřit síťové napětí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.13t

360 Kč

ČSN EN 61837-1 ed. 2 (358401) - leden 2013 aktuální vydání

Piezoelektrické součástky pro řízení a výběr kmitočtu pro povrchovou montáž - Normalizované rozměry a zapojení vývodů - Část 1: Plastová pouzdra

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61837-1/změna Z1 (358401) - leden 2013

Piezoelektrické součástky pro řízení a filtraci kmitočtu pro povrchovou montáž - Normalizované rozměry a zapojení vývodů - Část 1: Plastová pouzdra

Změna byla zrušena k 25. květnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60862-2 ed. 2 (358456) - leden 2013 aktuální vydání

Filtry hodnocené kvality s povrchovou akustickou vlnou (PAV) - Část 2: Návod k použití

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN 60862-2/změna Z1 (358456) - leden 2013

Filtry hodnocené jakosti s povrchovou akustickou vlnou (PAV) - Část 2: Návod k použití

Změna byla zrušena k 11. červnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61988-2-5 (358788) - leden 2013

Plazmové zobrazovací panely - Část 2-5: Metody měření - Akustický šum

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60794-2-21 ed. 2 (359223) - leden 2013

Optické vláknové kabely - Část 2-21: Vnitřní optické vláknové kabely - Předmětová specifikace pro optické mnohovláknové distribuční kabely pro vnitřní kabeláž budov

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 17. květnu 2022 (zobrazit náhrady).

262 Kč

ČSN EN 60794-2-21/změna Z1 (359223) - leden 2013

Optické kabely - Část 2-21: Vnitřní kabely - Předmětová specifikace pro mnohovláknové distribuční kabely pro vnitřní kabeláž budov

Změna byla zrušena k 19. červnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61757-1 ed. 2 (359275) - leden 2013

Optické vláknové senzory - Část 1: Kmenová specifikace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 19. říjnu 2021 (zobrazit náhrady).

582 Kč

ČSN EN 61757-1/změna Z1 (359275) - leden 2013

Optické vláknové senzory - Část 1: Kmenová specifikace

Změna byla zrušena k 19. červnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

36 Elektrotechnika

ČSN EN 60335-2-79 ed. 3/změna Z1 (361045) - leden 2013

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-79: Zvláštní požadavky na vysokotlaké čističe a čističe parou

Změna byla zrušena k 3. dubnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-79 ed. 4 (361050) - leden 2013

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-79: Zvláštní požadavky na vysokotlaké čističe a čističe parou

550 Kč

ČSN EN 50090-2-3/změna Z1 (368051) - leden 2013

Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 2-3: Přehled systému - Všeobecné požadavky na funkční bezpečnost výrobků určených k začlenění do HBES

Změna byla zrušena k 20. únoru 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62474 (369082) - leden 2013

Materiálová deklarace pro produkty a pro elektrotechnický průmysl

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.19t

Norma bude zrušena k 4. lednu 2022 (zobrazit náhrady).

472 Kč

37 Elektrotechnika - energetika

ČSN EN 50379-1 ed. 2 (378390) - leden 2013 aktuální vydání

Přenosná elektrická zařízení pro měření parametrů kouřových plynů z topných zařízení - Část 1: Obecné požadavky a metody zkoušek

350 Kč

ČSN EN 50379-1/změna Z1 (378390) - leden 2013

Přenosná elektrická zařízení pro měření parametrů kouřových plynů z topných zařízení - Část 1: Všeobecné požadavky a metody zkoušek

Změna byla zrušena k 19. březnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50379-2 ed. 2 (378390) - leden 2013 aktuální vydání

Přenosná elektrická zařízení pro měření parametrů kouřových plynů z topných zařízení - Část 2: Funkční požadavky na zařízení určená pro úřední kontroly a hodnocení

190 Kč

ČSN EN 50379-2/změna Z1 (378390) - leden 2013

Přenosná elektrická zařízení pro měření parametrů kouřových plynů z topných zařízení - Část 2: Funkční požadavky na zařízení určená pro úřední kontroly a hodnocení

Změna byla zrušena k 19. březnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50379-3 ed. 2 (378390) - leden 2013 aktuální vydání

Přenosná elektrická zařízení pro měření parametrů kouřových plynů z topných zařízení - Část 3: Funkční požadavky na zařízení určená pro neúřední servisní použití pro plynová topná zařízení

190 Kč

ČSN EN 50379-3/změna Z1 (378390) - leden 2013

Přenosná elektrická zařízení pro měření parametrů kouřových plynů z topných zařízení - Část 3: Funkční požadavky na zařízení určená pro neúřední servisní použití pro plynová topná zařízení

Změna byla zrušena k 19. březnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN 14491 (389682) - leden 2013 aktuální vydání

Ochranné systémy pro odlehčení výbuchu prachu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.20t

370 Kč

45 Hlubinné vrtání a těžba nafty

ČSN EN ISO 12211 (450037) - leden 2013

Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Spirálové výměníky tepla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 12212 (450038) - leden 2013

Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Vlásenkové výměníky tepla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

50 Průmysl papírenský

ČSN EN ISO 1974 (500348) - leden 2013

Papír - Stanovení pevnosti v dotržení - Metoda Elmendorf

230 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN ISO 16050 (560006) - leden 2013 aktuální vydání

Potraviny - Stanovení aflatoxinu B1 a celkového obsahu aflatoxinů B1, B2, G1 a G2 v obilovinách, ořeších a výrobcích z nich - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie

230 Kč

ČSN EN 14177 (560029) - leden 2013 aktuální vydání

Potraviny - Stanovení patulinu v čiré a zakalené jablečné šťávě a protlaku - Metoda HPLC s přečištěním na rozhraní kapalina/kapalina

230 Kč

ČSN ISO 3972 (560039) - leden 2013 aktuální vydání

Senzorická analýza - Metodologie - Metoda zkoumání citlivosti chuti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.13t

250 Kč

ČSN EN 14573 (560059) - leden 2013 aktuální vydání

Potraviny - Stanovení 3-monochlorpropan-1,2-diolu metodou GC/MS

230 Kč

ČSN EN 14132 (560063) - leden 2013 aktuální vydání

Potraviny - Stanovení ochratoxinu A v ječmeni a pražené kávě - HPLC metoda s přečištěním na imunoafinitní kolonce

230 Kč

ČSN EN 14133 (560064) - leden 2013 aktuální vydání

Potraviny - Stanovení ochratoxinu A ve vínu a pivu - HPLC metoda s přečištěním na imunoafinitní kolonce

230 Kč

ČSN EN 14123 (560069) - leden 2013 aktuální vydání

Potraviny - Stanovení aflatoxinu B1 a sumy aflatoxinů B1, B2, G1 a G2 v lískových oříšcích, arašídech, pistáciích, fících a práškové paprice - Metoda HPLC s postkolonovou derivatizací a s přečištěním na imunoafinitní kolonce

340 Kč

64 Plasty

ČSN EN ISO 1628-1/změna A1 (640355) - leden 2013

Plasty - Stanovení viskozity polymerů ve zředěných roztocích kapilárním viskozimetrem - Část 1: Všeobecné principy

65 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 16032 (654893) - leden 2013 aktuální vydání

Hnojiva - Extrakce a stanovení elementární síry

190 Kč

ČSN EN 16075 (654899) - leden 2013 aktuální vydání

Hnojiva - Stanovení triamidu kyseliny N-(2-nitrofenyl)fosforečné (2-NPT) v močovině a hnojivech obsahujících močovinu - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC)

190 Kč

ČSN 65 6500/změna Z1 (656500) - leden 2013

Motorová paliva - Podmínky skladování a doporučená doba použitelnosti

32 Kč

ČSN EN 14023/změna Z1 (657220) - leden 2013

Asfalty a asfaltová pojiva - Systém specifikace pro polymerem modifikované asfalty

65 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 14992 +A1 (723062) - leden 2013 aktuální vydání

Betonové prefabrikáty - Stěnové prvky

350 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN 15942 (730913) - leden 2013 aktuální vydání

Udržitelnost staveb - Environmentální prohlášení o produktu - Formát komunikace mezi podniky

350 Kč

ČSN EN 13481-1 (736370) - leden 2013 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Požadavky na vlastnosti systémů upevnění - Část 1: Definice

190 Kč

ČSN EN 13481-3 (736370) - leden 2013 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Požadavky na vlastnosti systémů upevnění - Část 3: Systémy upevnění pro dřevěné pražce

230 Kč

ČSN EN 13481-4 (736370) - leden 2013 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Požadavky na vlastnosti systémů upevnění - Část 4: Systémy upevnění pro ocelové pražce

230 Kč

ČSN EN 13481-7 (736370) - leden 2013 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Požadavky na vlastnosti systémů upevnění - Část 7: Speciální systémy upevnění pro výhybky a výhybkové konstrukce a přídržné kolejnice

230 Kč

ČSN EN 13146-2 (736375) - leden 2013 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 2: Stanovení odporu proti pootočení

190 Kč

ČSN EN 13146-3 (736375) - leden 2013 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 3: Stanovení útlumu rázového zatížení

230 Kč

ČSN EN 13146-5 (736375) - leden 2013 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 5: Stanovení elektrického odporu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.18t

210 Kč

ČSN EN 13146-6 (736375) - leden 2013 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 6: Vliv nepříznivých vnějších podmínek

125 Kč

ČSN EN 13146-8 (736375) - leden 2013 aktuální vydání

Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 8: Provozní ověřování

190 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN EN 16056 (755471) - leden 2013

Vliv kovových materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Metoda pro posuzování pasivního vlivu korozivzdorných ocelí

190 Kč

ČSN EN 16037 (755660) - leden 2013

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hydrogensíran sodný

340 Kč

ČSN EN 890 (755808) - leden 2013 aktuální vydání

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Roztok síranu železitého

440 Kč

ČSN ISO 29201 (757014) - leden 2013

Kvalita vod - Variabilita výsledků zkoušek a nejistota měření u mikrobiologických metod

550 Kč

ČSN EN 16161 (757573) - leden 2013

Kvalita vod - Návod pro použití absorpčních metod in vivo pro odhad koncentrace chlorofylu-a ve vzorcích mořských a sladkých vod

340 Kč

ČSN EN ISO 10870 (757703) - leden 2013

Kvalita vod - Návod pro výběr metod a zařízení pro odběr vzorků sladkovodního makrozoobentosu

350 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN 15618 +A1 (804210) - leden 2013 aktuální vydání

Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Potahové textilie - Klasifikace a metody zkoušení

190 Kč

ČSN EN 15772 (804447) - leden 2013

Textilní podlahové krytiny - Minimální požadavky pro vpichované podlahové krytiny pro jedno použití na omezenou dobu

230 Kč

ČSN EN ISO 1140 (808628) - leden 2013 aktuální vydání

Textilní lana - Polyamid - 3-, 4-, 8- a 12pramenná lana

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 1141 (808629) - leden 2013 aktuální vydání

Textilní lana - Polyester - 3-, 4-, 8- a 12pramenná lana

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 1346 (808631) - leden 2013 aktuální vydání

Textilní lana - 3-, 4-, 8- a 12pramenná lana z polypropylenových štěpených pásků, monofilamentů a multifilamentů (PP2) a vysoce pevných polypropylenových multifilamentů (PP3)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN ISO 28803 (833564) - leden 2013 aktuální vydání

Ergonomie fyzického prostředí - Aplikace mezinárodních norem pro osoby se zvláštními požadavky

340 Kč

ČSN EN ISO 9241-143 (833582) - leden 2013 aktuální vydání

Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 143: Formuláře

770 Kč

ČSN EN ISO 9241-410/změna A1 (833582) - leden 2013

Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 410: Kritéria navrhování fyzických vstupních zařízení

65 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 13485/Oprava 1 (855001) - leden 2013

Zdravotnické prostředky - Systémy managementu jakosti - Požadavky pro účely předpisů

Změna byla zrušena k 31. březnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 13485/Oprava 2 (855001) - leden 2013

Zdravotnické prostředky - Systémy managementu jakosti - Požadavky pro účely předpisů

Změna byla zrušena k 31. březnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 301 893 V1.7.1 (874604) - leden 2013

Širokopásmové rádiové přístupové sítě (BRAN) - Vysokovýkonná RLAN 5 GHz - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN ETSI EN 300 220-1 V2.4.1 (875015) - leden 2013

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Rádiová zařízení pro použití v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 1 000 MHz s výkonem do 500 mW - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN ETSI EN 300 220-2 V2.4.1 (875015) - leden 2013

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Rádiová zařízení pro použití v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 1 000 MHz s výkonem do 500 mW - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ETSI EN 300 328 V1.8.1 (875021) - leden 2013

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Širokopásmové přenosové systémy - Zařízení pro přenos dat pracující v pásmu ISM 2,4 GHz a používající techniky širokopásmové modulace - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN ETSI EN 301 489-34 V1.3.1 (875101) - leden 2013

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 34: Specifické podmínky pro vnější napájení (EPS) pro mobilní telefony

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ETSI EN 301 559-2 V1.1.2 (875163) - leden 2013

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Aktivní zdravotnické implantáty nízkého výkonu (LP-AMI) pracující v kmitočtovém rozsahu 2 483,5 MHz až 2 500 MHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

91 Vnitřní zařízení

ČSN EN ISO 10595/Oprava 1 (917802) - leden 2013

Pružné podlahové krytiny - Polotuhé vinylové kompozitní podlahové dlaždice (VCT) na bázi polyvinylchloridu - Specifikace

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč

ČSN EN ISO 26986/Oprava 1 (917812) - leden 2013

Pružné podlahové krytiny - Lehčené polyvinylchloridové podlahové krytiny - Specifikace

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč