ČSN (normy i změny) z listopadu 2012

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN ISO 13379-1 (011444) - listopad 2012

Monitorování stavu a diagnostika strojů - Interpretace dat a diagnostické metody - Část 1: Obecné pokyny

350 Kč

ČSN ISO 18312-1 (011474) - listopad 2012

Vibrace a rázy - Měření toku vibračního výkonu od strojů do připojených nosných konstrukcí - Část 1: Přímá metoda

230 Kč

ČSN EN ISO/IEC 17020 (015260) - listopad 2012 aktuální vydání

Posuzování shody - Požadavky pro činnost různých typů orgánů provádějících inspekci

350 Kč

02 Strojní součásti

ČSN EN ISO 898-2 (021005) - listopad 2012

Mechanické vlastnosti spojovacích součástí z uhlíkové a legované oceli - Část 2: Matice se specifikovanými třídami pevnosti - Hrubá a jemná rozteč

340 Kč

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN EN 30-1-2 (061410) - listopad 2012 aktuální vydání

Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - Bezpečnost - Část 1-2: Spotřebiče s pečicími troubami a/nebo rožni s nucenou konvekcí

230 Kč

07 Kotle

ČSN EN 12953-1 (077853) - listopad 2012 aktuální vydání

Válcové kotle - Část 1: Všeobecné požadavky

350 Kč

ČSN EN 12953-2 (077853) - listopad 2012 aktuální vydání

Válcové kotle - Část 2: Materiály pro části kotlů a příslušenství namáhaných tlakem

230 Kč

18 Průmyslová automatizace

ČSN EN 62337 ed. 2 (180411) - listopad 2012 aktuální vydání

Uvádění elektrických, měřicích a řídicích systémů do provozu v oboru řízení průmyslových procesů - Postupné kroky a činnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 62337/změna Z1 (180411) - listopad 2012

Uvádění elektrických, měřicích a řídicích systémů do provozu v oboru řízení průmyslových procesů - Postupné kroky a činnosti

Změna byla zrušena k 28. březnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62381 ed. 2 (180412) - listopad 2012 aktuální vydání

Automatické systémy v průmyslových procesech - Výrobní přejímací zkouška (FAT), přejímací zkouška na místě (SAT) a zkouška začlenění v místě (SIT)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 62381/změna Z1 (180412) - listopad 2012

Automatické systémy v průmyslových procesech - Výrobní přejímací zkouška (FAT), přejímací zkouška na místě (SAT) a zkouška začlenění v místě (SIT)

Změna byla zrušena k 28. březnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61158-3-12/změna Z1 (184020) - listopad 2012

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 3-12: Definice služby datového spoje - Prvky typu 12

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 28. březnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61158-3-14/změna Z1 (184020) - listopad 2012

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 3-14: Definice služby datového spoje - Prvky typu 14

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 28. březnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61158-3-19/změna Z1 (184020) - listopad 2012

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 3-19: Definice služby datového spoje - Prvky typu 19

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 28. březnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61158-3-21 (184020) - listopad 2012

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 3-21: Definice služby datového spoje - Prvky typu 21

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.19t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 29. květnu 2022 (zobrazit náhrady).

582 Kč

ČSN EN 61158-4-11/změna Z1 (184020) - listopad 2012

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-11: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 11

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 28. březnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61158-4-12/změna Z1 (184020) - listopad 2012

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-12: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 12

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 28. březnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61158-4-14/změna Z1 (184020) - listopad 2012

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-14: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 14

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 28. březnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61158-4-18 ed. 2 (184020) - listopad 2012 aktuální vydání

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-18: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 18

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 61158-4-18/změna Z1 (184020) - listopad 2012

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-18: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 18

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 28. březnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61158-4-19/změna Z1 (184020) - listopad 2012

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-19: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 19

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 28. březnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61158-4-2/změna Z1 (184020) - listopad 2012

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-2: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 2

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 28. březnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61158-4-21 (184020) - listopad 2012

Průmyslové a komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-21: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 21

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.19t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 15. květnu 2022 (zobrazit náhrady).

977 Kč

ČSN EN 61158-4-3/změna Z1 (184020) - listopad 2012

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 4-3: Specifikace protokolu datového spoje - Prvky typu 3

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 28. březnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61158-5-10/změna Z1 (184020) - listopad 2012

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-10: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 10

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 28. březnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61158-5-12/změna Z1 (184020) - listopad 2012

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-12: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 12

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 28. březnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61158-5-14/změna Z1 (184020) - listopad 2012

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-14: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 14

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 28. březnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61158-5-15 ed. 2 (184020) - listopad 2012 aktuální vydání

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-15: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 15

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

990 Kč

ČSN EN 61158-5-15/změna Z1 (184020) - listopad 2012

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-15: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 15

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 28. březnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61158-5-18 ed. 2 (184020) - listopad 2012 aktuální vydání

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-18: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 18

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 61158-5-18/změna Z1 (184020) - listopad 2012

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-18: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 18

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 28. březnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61158-5-19/změna Z1 (184020) - listopad 2012

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-19: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 19

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 28. březnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61158-5-2/změna Z1 (184020) - listopad 2012

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-2: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 2

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 28. březnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61158-5-20/změna Z1 (184020) - listopad 2012

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-20: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 20

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 28. březnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61158-5-21 (184020) - listopad 2012

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-21: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 21

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.19t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 15. květnu 2022 (zobrazit náhrady).

622 Kč

ČSN EN 61158-5-3/změna Z1 (184020) - listopad 2012

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 5-3: Definice služby aplikační vrstvy - Prvky typu 3

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 28. březnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61158-6-10/změna Z1 (184020) - listopad 2012

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-10: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 10

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 28. březnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61158-6-12/změna Z1 (184020) - listopad 2012

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-12: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 12

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 28. březnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61158-6-14/změna Z1 (184020) - listopad 2012

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-14: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 14

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 28. březnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61158-6-15 ed. 2 (184020) - listopad 2012 aktuální vydání

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-15: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 15

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 61158-6-15/změna Z1 (184020) - listopad 2012

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-15: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 15

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 28. březnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61158-6-18 ed. 2 (184020) - listopad 2012 aktuální vydání

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-18: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 18

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 61158-6-18/změna Z1 (184020) - listopad 2012

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-18: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 18

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 28. březnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61158-6-19/změna Z1 (184020) - listopad 2012

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-19: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 19

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 28. březnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61158-6-2/změna Z1 (184020) - listopad 2012

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-2: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 2

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 28. březnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61158-6-20/změna Z1 (184020) - listopad 2012

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-20: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 20

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 28. březnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61158-6-21 (184020) - listopad 2012

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-21: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 21

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.20t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 25. červenci 2022 (zobrazit náhrady).

602 Kč

ČSN EN 61158-6-3/změna Z1 (184020) - listopad 2012

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-3: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 3

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 28. březnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61158-6-9/změna Z1 (184020) - listopad 2012

Průmyslové komunikační sítě - Specifikace sběrnice pole - Část 6-9: Specifikace protokolu aplikační vrstvy - Prvky typu 9

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 28. březnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

19 Optické přístroje, zařízení pro kinematografii a reprografii

ČSN EN ISO 11987 (195210) - listopad 2012 aktuální vydání

Oční optika - Kontaktní čočky - Stanovení doby skladování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

22 Nástroje

ČSN ISO 6987 (220804) - listopad 2012

Vyměnitelné břitové destičky z tvrdokovu se zaoblenými rohy, s částečně válcovou upevňovací dírou - Rozměry

340 Kč

23 Nářadí

ČSN ISO 2351-1 (230610) - listopad 2012

Montážní nářadí na šrouby a matice - Strojově ovládané šroubovákové nástavce - Část 1: Šroubovákové nástavce pro šrouby s přímou drážkou

190 Kč

ČSN ISO 2351-2 (230610) - listopad 2012

Montážní nářadí na šrouby a matice - Strojově ovládané šroubovákové nástavce - Část 2: Šroubovákové nástavce pro šrouby s křížovou drážkou

190 Kč

ČSN ISO 6787 (230612) - listopad 2012

Montážní nářadí na šrouby a matice - Stavitelné klíče

190 Kč

ČSN ISO 4229 (230613) - listopad 2012

Montážní nářadí na šrouby a matice - Otevřené jednostranné klíče pro aplikace nízkých točivých momentů - Maximální vnější rozměry hlav a zkouška točivého momentu

190 Kč

ČSN ISO 10102 (230614) - listopad 2012

Montážní nářadí na šrouby a matice - Otevřené oboustranné klíče - Délka klíčů a tloušťky hlav

125 Kč

ČSN ISO 10103 (230615) - listopad 2012

Montážní nářadí na šrouby a matice - Očkové oboustranné klíče, ploché a vyhnuté - Délka klíčů a tloušťky hlav

190 Kč

ČSN ISO 10104 (230616) - listopad 2012

Montážní nářadí na šrouby a matice - Očkové oboustranné klíče, hluboce vyhnuté - Délka klíčů a tloušťky hlav

190 Kč

ČSN ISO 3316 (231601) - listopad 2012

Montážní nářadí na šrouby a matice - Příslušenství pro ruční utahovací nářadí s unášecím čtyřhranem - Rozměry a zkoušky

190 Kč

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN EN ISO 13225 (251404) - listopad 2012

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Rozměrové měřicí vybavení; Výškoměry - Konstrukce a metrologické charakteristiky

340 Kč

ČSN ISO 1438 (259331) - listopad 2012

Hydrometrie - Měření průtoku vody v otevřených korytech pomocí tenkostěnných přelivů

550 Kč

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN EN 15830 (268893) - listopad 2012

Terénní vozíky s proměnným vyložením - Výhled obsluhy - Zkušební metody a ověření

340 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN EN 60893-3-1 ed. 2/změna Z1 (346572) - listopad 2012

Izolační materiály - Technické neohebné laminátové desky na bázi teplem tvrditelných pryskyřic - Část 3-1: Specifikace jednotlivých materiálů - Požadavky na typy neohebných laminátových desek

Změna byla zrušena k 28. srpnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60893-3-1 ed. 3 (346572) - listopad 2012

Izolační materiály - Technické neohebné laminátové desky na bázi teplem tvrditelných pryskyřic pro elektrotechnické účely - Část 3-1: Specifikace jednotlivých materiálů - Typy průmyslových neohebných laminátových desek

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60296 ed. 2 (346738) - listopad 2012 aktuální vydání

Kapaliny pro elektrotechnické aplikace - Nepoužité minerální izolační oleje pro transformátory a vypínače

340 Kč

ČSN EN 60296/změna Z1 (346738) - listopad 2012

Kapaliny pro elektrotechnické aplikace - Nepoužité minerální izolační oleje pro transformátory a vypínače

Změna byla zrušena k 26. březnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61181 ed. 2/změna A1 (346750) - listopad 2012

Elektrická zařízení plněná minerálním olejem - Použití analýzy rozpuštěných plynů (DGA) ke zkouškám elektrického zařízení u výrobce

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN CLC/TS 60034-18-33 (350000) - listopad 2012

Točivé elektrické stroje - Část 18-33: Funkční hodnocení izolačních systémů - Zkušební postupy pro tvarovaná vinutí - Multifaktorové hodnocení podle odolnosti při současném tepelném a elektrickém namáhání

230 Kč

ČSN CLC/TS 60034-24 (350000) - listopad 2012

Točivé elektrické stroje - Část 24: Online detekce a diagnostika možných poruch aktivních částí točivých elektrických strojů a ložiskových proudů - Návod k použití

230 Kč

ČSN CLC/TS 60034-31 (350000) - listopad 2012

Točivé elektrické stroje - Část 31: Výběr energeticky účinných motorů včetně aplikací s proměnnými otáčkami - Návod k použití

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.14t

472 Kč

ČSN EN 60352-5 ed. 2/změna Z1 (354061) - listopad 2012

Nepájené spoje - Část 5: Zalisované spoje - Všeobecné požadavky, zkušební metody a praktický návod

Změna byla zrušena k 28. březnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60352-5 ed. 3 (354061) - listopad 2012

Nepájené spoje - Část 5: Zalisované spoje - Obecné požadavky, zkušební metody a praktický návod

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.15t

370 Kč

ČSN EN 62271-207 ed. 2 (354221) - listopad 2012 aktuální vydání

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 207: Hodnocení seizmické odolnosti plynem izolovaných rozváděčů pro jmenovitá napětí nad 52 kV

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.13t

360 Kč

ČSN EN 62271-207/změna Z1 (354221) - listopad 2012

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 207: Hodnocení seismické odolnosti plynem izolovaných rozvaděčů pro jmenovitá napětí nad 52 kV

Změna byla zrušena k 1. červnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62196-1/změna Z1 (354572) - listopad 2012

Vidlice, zásuvky, vozidlová zásuvková spojení a vozidlové přívodky - Nabíjení elektrických vozidel vodivým připojením - Část 1: Nabíjení elektrických vozidel do AC 250 A a DC 400 A

Změna byla zrušena k 1. únoru 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50164-2 ed. 2/změna Z1 (357605) - listopad 2012

Součásti ochrany před bleskem (LPC) - Část 2: Požadavky na vodiče a zemniče

Změna byla zrušena k 16. březnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50164-7/změna Z1 (357605) - listopad 2012

Součásti ochrany před bleskem (LPC) - Část 7: Požadavky na směsi zlepšující uzemnění

Změna byla zrušena k 2. lednu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62561-2 (357605) - listopad 2012

Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) - Část 2: Požadavky na vodiče a zemniče

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.18t

Norma bude zrušena k 1. březnu 2021 (zobrazit náhrady).

382 Kč

ČSN EN 62561-7 (357605) - listopad 2012

Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) - Část 7: Požadavky na směsi zlepšující uzemnění

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.18t

Norma bude zrušena k 1. březnu 2021 (zobrazit náhrady).

262 Kč

ČSN EN 61182-2-2 (359032) - listopad 2012

Výrobky typu osazené desky s plošnými spoji - Data pro popis výroby a metodika přenosu - Část 2-2: Dílčí požadavky na implementaci popisu dat pro výrobu desky s plošnými spoji

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 61754-20 ed. 2 (359244) - listopad 2012 aktuální vydání

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 20: Druh optických konektorů typu LC

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61754-20-100 (359244) - listopad 2012

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 20-100: Norma rozhraní pro konektory LC s ochranným zapouzdřením dle IEC 61076-3-106

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 61754-20/změna Z1 (359244) - listopad 2012

Rozhraní optických konektorů - Část 20: Druh optických konektorů typu LC

Změna byla zrušena k 10. květnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61754-28 (359244) - listopad 2012

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 28: Druh optických konektorů typu LF3

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61754-29 (359244) - listopad 2012

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 29: Druh optických konektorů typu BLINK

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 50411-2-2 ed. 2 (359249) - listopad 2012 aktuální vydání

Vláknové organizéry a krytí používaná v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 2-2: Těsněná hrncová krytí vláknových spojů Typu 1, pro kategorii S & A

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 50411-2-2/změna Z1 (359249) - listopad 2012

Vláknové organizéry a kryty používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 2-2: Těsněné kastrolové kryty spojek Typu 1, pro kategorii S & A

Změna byla zrušena k 21. prosinci 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50411-2-3 ed. 2 (359249) - listopad 2012 aktuální vydání

Vláknové organizéry a krytí používaná v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 2-3: Těsněná řadová krytí vláknových spojů Typu 1, pro kategorii S & A

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 50411-2-3/změna Z1 (359249) - listopad 2012

Vláknové organizéry a kryty používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 2-3: Těsněné řadové vláknové kryty Typu 1, pro kategorii S & A

Změna byla zrušena k 21. prosinci 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50411-2-4 ed. 2 (359249) - listopad 2012 aktuální vydání

Vláknové organizéry a krytí používaná v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 2-4: Těsněná kopulovitá krytí vláknových spojů Typ 1, pro kategorii S & A

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 50411-2-4/změna Z1 (359249) - listopad 2012

Vláknové organizéry a kryty používané v optických vláknových komunikacích - Specifikace výrobku - Část 2-4: Hermetické kopulovité kryty optických vláknových spojů Typ 1, pro kategorii S & A

Změna byla zrušena k 21. prosinci 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61300-3-28 ed. 2 (359252) - listopad 2012 aktuální vydání

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-28: Zkoušení a měření - Přechodná ztráta

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61300-3-28/změna Z1 (359252) - listopad 2012

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-28: Zkoušení a měření - Přechodná ztráta

Změna byla zrušena k 19. dubnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61300-3-33 ed. 2 (359252) - listopad 2012 aktuální vydání

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-33: Zkoušení a měření - Měření výsuvné síly z pružné dutinky pomocí kalibračních kolíků

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61300-3-33/změna Z1 (359252) - listopad 2012

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-33: Zkoušení a měření - Výsuvná síla ferule

Změna byla zrušena k 28. březnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61753-087-6 (359255) - listopad 2012

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Normy funkčnosti - Část 087-6: Nekonektorovaná jednovidová obousměrná optická vláknová zařízení WWDM 1 310 nm upstream a 1 490 nm downstream pro kategorii O - Neřízené prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 60662 (360240) - listopad 2012 aktuální vydání

Vysokotlaké sodíkové výbojky - Požadavky na provedení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 11.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 620 Kč

ČSN EN 60662 +A4+A5+A6/změna Z1 (360240) - listopad 2012

Vysokotlaké sodíkové výbojky (obsahuje změny A4:1994, A5:1994, A6:1994)

Změna byla zrušena k 2. lednu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60838-2-2/změna A1 (360385) - listopad 2012

Různé objímky - Část 2-2: Zvláštní požadavky - Spojovací konektory pro moduly LED

125 Kč

ČSN EN 60704-2-4 ed. 2/změna Z1 (361008) - listopad 2012

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-4: Zvláštní požadavky na pračky a odstředivky

Změna byla zrušena k 13. dubnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60704-2-4 ed. 3 (361008) - listopad 2012

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-4: Zvláštní požadavky na pračky a odstředivky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 9.20t

355 Kč

ČSN EN 60335-2-30 ed. 3/změna A11 (361045) - listopad 2012

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-30: Zvláštní požadavky na topidla pro vytápění místností

125 Kč

ČSN EN 60335-2-36 ed. 3/změna A11 (361045) - listopad 2012

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-36: Zvláštní požadavky na elektrické sporáky, pece, plotny a varné jednotky pro komerční účely

190 Kč

ČSN EN 60335-2-37 ed. 3/změna A11 (361045) - listopad 2012

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-37: Zvláštní požadavky na elektrické ponorné smažiče pro komerční účely

190 Kč

ČSN EN 60335-2-42 ed. 3/změna A11 (361045) - listopad 2012

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-42: Zvláštní požadavky na elektrické pece s nucenou konvekcí, parní spotřebiče a paro-konvekční pece pro komerční účely

190 Kč

ČSN EN 60335-2-47 ed. 3/změna A11 (361045) - listopad 2012

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-47: Zvláštní požadavky na elektrické varné kotle pro komerční účely

190 Kč

ČSN EN 60335-2-48 ed. 3/změna A11 (361045) - listopad 2012

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-48: Zvláštní požadavky na elektrické grily a opékače topinek pro komerční účely

190 Kč

ČSN EN 60335-2-49 ed. 3/změna A11 (361045) - listopad 2012

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-49: Zvláštní požadavky na elektrické vyhřívací spotřebiče pro komerční účely

190 Kč

ČSN EN 60335-2-69 ed. 3/změna Z1 (361045) - listopad 2012

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-69: Zvláštní požadavky na vysavače pro mokré a suché čištění, včetně elektrického kartáče, pro komerční použití

Změna byla zrušena k 28. březnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-69 ed. 4 (361050) - listopad 2012

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-69: Zvláštní požadavky na vysavače pro mokré a suché čištění, včetně elektrického kartáče, pro komerční použití

590 Kč

ČSN EN 60705/změna Z1 (361060) - listopad 2012

Mikrovlnné trouby pro domácnost - Metody měření funkce

Změna byla zrušena k 12. březnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50580 (361551) - listopad 2012

Bezpečnost elektrického ručního nářadí - Zvláštní požadavky na stříkací pistole

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.14t

255 Kč

ČSN EN 50144-1/změna Z2 (361570) - listopad 2012

Bezpečnost elektrického ručního nářadí - Část 1: Všeobecné požadavky

Změna byla zrušena k 9. lednu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50144-2-7/změna Z1 (361570) - listopad 2012

Bezpečnost elektrického ručního nářadí - Část 2-7: Zvláštní požadavky na stříkací pistole

Změna byla zrušena k 9. lednu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50260-1/změna Z2 (361590) - listopad 2012

Bezpečnost ručního elektrického nářadí napájeného z baterií a bezpečnost bateriových souprav - Část 1: Všeobecné požadavky

Změna byla zrušena k 9. lednu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50260-2-7/změna Z1 (361590) - listopad 2012

Bezpečnost ručního elektrického nářadí napájeného z baterií a bezpečnost bateriových souprav - Část 2-7: Zvláštní požadavky na stříkací pistole

Změna byla zrušena k 9. lednu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60730-1 ed. 2/změna Z1 (361960) - listopad 2012

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 1: Všeobecné požadavky

32 Kč

ČSN EN 60730-1 ed. 3 (361960) - listopad 2012

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 1: Obecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 12.16t, Z2 9.17t

1 922 Kč

ČSN EN 50083-2 ed. 2/změna Z1 (367211) - listopad 2012

Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 2: Elektromagnetická kompatibilita pro zařízení

Změna byla zrušena k 21. červnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50083-2 ed. 3 (367211) - listopad 2012

Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 2: Elektromagnetická kompatibilita pro zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.16t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

715 Kč

ČSN EN 60118-15 (368860) - listopad 2012

Elektroakustika - Sluchadla - Část 15: Metody k charakterizování zpracování signálu ve sluchadlech se signálem typu řeči

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN 12451 (421527) - listopad 2012 aktuální vydání

Měď a slitiny mědi - Trubky bezešvé kruhové pro výměníky tepla

230 Kč

ČSN EN 12452 (421529) - listopad 2012 aktuální vydání

Měď a slitiny mědi - Trubky bezešvé válcované, žebrované pro výměníky tepla

340 Kč

ČSN EN 12680-3 (429717) - listopad 2012 aktuální vydání

Slévárenství - Zkoušení ultrazvukem - Část 3: Odlitky z litiny s kuličkovým grafitem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.13t

250 Kč

46 Zemědělství

ČSN EN 16158 (467016) - listopad 2012 aktuální vydání

Krmiva - Stanovení obsahu semduramicinu - Metoda kapalinové chromatografie s použitím "stromového" analytického postupu

340 Kč

ČSN EN 16159 (467017) - listopad 2012 aktuální vydání

Krmiva - Stanovení selenu metodou atomové absorpční spektrometrie s generováním hydridů (HGAAS) po mikrovlnném rozkladu (rozklad pomocí 65% kyseliny dusičné a 30% peroxidu vodíku)

230 Kč

ČSN EN 16206 (467018) - listopad 2012 aktuální vydání

Krmiva - Stanovení arzenu metodou atomové absorpční spektrometrie s generováním hydridů (HGAAS) po mikrovlnném tlakovém rozkladu (rozklad pomocí 65% kyseliny dusičné a 30% peroxidu vodíku)

230 Kč

ČSN EN ISO 17375 (467036) - listopad 2012 aktuální vydání

Krmiva - Stanovení aflatoxinu B1

230 Kč

ČSN EN ISO 30024 (467040) - listopad 2012 aktuální vydání

Krmiva - Stanovení aktivity fytázy

230 Kč

ČSN EN ISO 13903 (467094) - listopad 2012 aktuální vydání

Krmiva - Stanovení obsahu aminokyselin

230 Kč

ČSN EN ISO 16472 (467095) - listopad 2012 aktuální vydání

Krmiva - Stanovení obsahu neutrálně detergentní vlákniny po úpravě vzorku amylázou (aNDF)

230 Kč

48 Lesnictví

ČSN 48 2115 (482115) - listopad 2012 aktuální vydání

Sadební materiál lesních dřevin

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.13t

360 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN EN 1870-5 +A2 (496130) - listopad 2012

Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 5: Kombinované stolové kotoučové pily/spodní kotoučové pily pro příčné řezání

550 Kč

50 Průmysl papírenský

ČSN EN 1034-21 (507010) - listopad 2012

Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu papírenských strojů a strojů pro konečnou úpravu - Část 21: Natírací stroje

440 Kč

ČSN EN 1034-27 (507010) - listopad 2012

Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu papírenských strojů a strojů pro konečnou úpravu - Část 27: Manipulační zařízení kotoučů

350 Kč

64 Plasty

ČSN EN ISO 179-2/změna A1 (640612) - listopad 2012

Plasty - Stanovení rázové houževnatosti Charpy - Část 2: Instrumentovaná rázová zkouška

125 Kč

ČSN EN ISO 7214 (645482) - listopad 2012 aktuální vydání

Lehčené plasty - Polyethylen - Metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN 65 0204/změna Z3 (650204) - listopad 2012

Dálkovody hořlavých kapalin

65 Kč

ČSN EN 14787 (654811) - listopad 2012 aktuální vydání

Hnojiva a materiály k vápnění půd - Stanovení obsahu vody - Směrnice a doporučení

190 Kč

ČSN P CEN/TS 16305 (654827) - listopad 2012

Materiály k vápnění půd - Stanovení prachového podílu v zrnitých materiálech k vápnění půd před simulovanými podmínkami a po simulovaných podmínkách

190 Kč

ČSN EN 15558 (654872) - listopad 2012 aktuální vydání

Hnojiva - Stanovení dusičnanového a amonného dusíku podle Ulsche

230 Kč

ČSN EN 15749 (654874) - listopad 2012 aktuální vydání

Hnojiva - Stanovení obsahu sulfátů s použitím tří různých metod

340 Kč

ČSN EN 15750 (654876) - listopad 2012 aktuální vydání

Hnojiva - Stanovení celkového dusíku v hnojivech obsahujících dusík pouze jako dusičnanový, amonný a amidický dvěma rozdílnými metodami

230 Kč

ČSN EN 15919 (654878) - listopad 2012 aktuální vydání

Hnojiva - Extrakce fosforu rozpustného v 2% kyselině mravenčí

125 Kč

ČSN EN 15920 (654879) - listopad 2012 aktuální vydání

Hnojiva - Extrakce fosforu rozpustného v 2% kyselině citronové

125 Kč

ČSN EN 15921 (654880) - listopad 2012 aktuální vydání

Hnojiva - Extrakce rozpustného fosforu podle Petermanna při 65 °C

125 Kč

ČSN EN 15922 (654881) - listopad 2012 aktuální vydání

Hnojiva - Extrakce rozpustného fosforu podle Petermanna při laboratorní teplotě

125 Kč

ČSN EN 15923 (654882) - listopad 2012 aktuální vydání

Hnojiva - Extrakce fosforu rozpustného v Jouliově alkalickém citranu amonném

125 Kč

ČSN EN 15924 (654883) - listopad 2012 aktuální vydání

Hnojiva - Stanovení jemnosti mletí měkkých přírodních fosfátů

125 Kč

ČSN EN 15925 (654884) - listopad 2012 aktuální vydání

Hnojiva - Extrakce celkové síry přítomné v různých formách

125 Kč

ČSN EN 15926 (654885) - listopad 2012 aktuální vydání

Hnojiva - Extrakce vodorozpustné síry přítomné v různých formách

125 Kč

ČSN EN 15905 (654892) - listopad 2012 aktuální vydání

Hnojiva - Stanovení 3-methylpyrazolu (MP) metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC)

190 Kč

ČSN EN 15928 (654894) - listopad 2012 aktuální vydání

Hnojiva - Stanovení jemnosti mletí (suchý postup)

125 Kč

ČSN EN 15950 (654895) - listopad 2012 aktuální vydání

Hnojiva - Stanovení kyseliny N-(1,2-dikarboxyethyl)-D,L-aspartamové (kyselina iminodibutandiová (IDHA)) metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC)

230 Kč

ČSN EN 15909 (654896) - listopad 2012 aktuální vydání

Hnojiva - Stanovení vápníku a mravenčanu ve vápenatých listových hnojivech

230 Kč

ČSN EN 15962 (654897) - listopad 2012 aktuální vydání

Hnojiva - Stanovení obsahu stopových živin v komplexu a komplexně vázané frakce stopových živin

230 Kč

ČSN EN 16024 (654898) - listopad 2012 aktuální vydání

Hnojiva - Stanovení 1H-1,2,4-triazolu v močovině a v hnojivech obsahujících močovinu - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC)

190 Kč

68 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 24443 (681508) - listopad 2012

Stanovení ochranného slunečního faktoru UVA in vitro

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

70 Výrobky ze skla a tavených hornin

ČSN EN 14175-7 (704270) - listopad 2012

Digestoře - Část 7: Digestoře pro vysoké teplotní zatížení a koncentrace kyselin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN ISO 22282-1 (721015) - listopad 2012

Geotechnický průzkum a zkoušení - Hydrotechnické zkoušky - Část 1: Obecná pravidla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 22282-2 (721015) - listopad 2012

Geotechnický průzkum a zkoušení - Hydrotechnické zkoušky - Část 2: Zkoušky propustnosti ve vrtu pomocí otevřených systémů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 22282-3 (721015) - listopad 2012

Geotechnický průzkum a zkoušení - Hydrotechnické zkoušky - Část 3: Vodní tlakové zkoušky ve skalních horninách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 22282-4 (721015) - listopad 2012

Geotechnický průzkum a zkoušení - Hydrotechnické zkoušky - Část 4: Čerpací zkoušky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 22282-5 (721015) - listopad 2012

Geotechnický průzkum a zkoušení - Hydrotechnické zkoušky - Část 5: Vsakovací zkoušky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 22282-6 (721015) - listopad 2012

Geotechnický průzkum a zkoušení - Hydrotechnické zkoušky - Část 6: Zkoušky propustnosti ve vrtu pomocí uzavřených systémů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 480-8 (722325) - listopad 2012 aktuální vydání

Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 8: Stanovení obsahu sušiny

190 Kč

ČSN EN 14909 ed. 2 (727614) - listopad 2012 aktuální vydání

Hydroizolační pásy a fólie - Plastové a pryžové pásy a fólie vkládané do stěnových konstrukcí - Definice a charakteristiky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.13t

372 Kč

ČSN EN 14909/změna Z1 (727614) - listopad 2012

Hydroizolační pásy a fólie - Plastové a pryžové pásy a fólie vkládané do stěnových konstrukcí - Definice a charakteristiky

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13583 (727653) - listopad 2012 aktuální vydání

Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové, plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech - Stanovení odolnosti proti krupobití

190 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN 15882-4 (730856) - listopad 2012

Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti provozních instalací - Část 4: Těsnění spár

230 Kč

ČSN EN 15978 (730902) - listopad 2012 aktuální vydání

Udržitelnost staveb - Posuzování environmentálních vlastností budov - Výpočtová metoda

590 Kč

ČSN EN 12390-3/změna Z1 (731302) - listopad 2012

Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních těles

Změna byla zrušena k 31. prosinci 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13863-4 (736181) - listopad 2012 aktuální vydání

Cementobetonové kryty - Část 4: Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti opotřebení při používání pneumatik s hroty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 13286-47 (736185) - listopad 2012 aktuální vydání

Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 47: Zkušební metoda pro stanovení kalifornského poměru únosnosti, okamžitého indexu únosnosti a lineárního bobtnání

190 Kč

ČSN EN 16031 (738128) - listopad 2012

Seřiditelné výsuvné hliníkové stojky - Specifikace výrobku, navrhování a posuzování výpočtem a zkouškami

350 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN EN ISO 12846 (757439) - listopad 2012

Kvalita vod - Stanovení rtuti - Metoda atomové absorpční spektrometrie (AAS) po zkoncentrování a bez něj

230 Kč

TNI 75 7531 (757531) - listopad 2012

Kvalita vod - Stanovení adsorbovatelných organicky vázaných halogenů (AOX) v odpadních vodách s vyšší koncentrací chloridů

190 Kč

ČSN ISO 28540 (757556) - listopad 2012

Kvalita vod - Stanovení 16 polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) ve vodě - Metoda plynové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí (GC-MS)

350 Kč

ČSN EN 16150 (757728) - listopad 2012

Kvalita vod - Návod pro poměrný (proporcionální) multihabitatový odběr vzorků makrozoobentosu z broditelných vod

230 Kč

76 Služby

ČSN P CEN/TS 16316 (760733) - listopad 2012

Poštovní služby - Otevřené rozhraní - Plán třídění

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

79 Průmysl kožedělný

ČSN EN 14906 (792015) - listopad 2012

Usně - Automobilové usně - Zkušební metody a zkušební charakteristiky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN ISO 3758 (800005) - listopad 2012 aktuální vydání

Textilie - Symboly pro ošetřování

340 Kč

ČSN EN ISO 3175-4/Oprava 1 (800809) - listopad 2012

Textilie - Profesionální ošetřování, chemické čištění a mokré čištění plošných textilií a oděvů - Část 4: Postup pro zkoušení chování při čištění a doúpravě za použití imitovaného mokrého čištění

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 6330 (800821) - listopad 2012 aktuální vydání

Textilie - Postupy domácího praní a sušení pro zkoušení textilií

350 Kč

84 Zdravotnictví

ČSN EN 1865-5 (842111) - listopad 2012

Prostředky pro manipulaci s pacientem používané v silničních ambulancích - Část 5: Zařízení k upevnění nosítek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 6876 (856333) - listopad 2012 aktuální vydání

Stomatologie - Materiály k pečetění kořenového kanálku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 13017 (856356) - listopad 2012

Stomatologie - Magnetické zásuvné spoje

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 7.16t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

460 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 300 175-1 V2.4.1 (875011) - listopad 2012

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 1: Přehled

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ETSI EN 300 175-2 V2.4.1 (875011) - listopad 2012

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 2: Fyzická vrstva (PHL)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN ETSI EN 300 175-3 V2.4.1 (875011) - listopad 2012

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 3: Vrstva řízení přístupu k médiím (MAC)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

2 050 Kč

ČSN ETSI EN 300 175-4 V2.4.1 (875011) - listopad 2012

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 4: Vrstva řízení datového spoje (DLC)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 270 Kč

ČSN ETSI EN 300 175-5 V2.4.1 (875011) - listopad 2012

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 5: Síťová vrstva (NWK)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

2 200 Kč

ČSN ETSI EN 300 175-6 V2.4.1 (875011) - listopad 2012

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 6: Identifikace a adresování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ETSI EN 300 175-7 V2.4.1 (875011) - listopad 2012

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 7: Zabezpečení proti zneužití a odposlechu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN ETSI EN 300 175-8 V2.4.1 (875011) - listopad 2012

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 8: Kódování a přenos řeči a zvuku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

990 Kč

ČSN ETSI EN 300 444 V2.3.1 (875035) - listopad 2012

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Profil generického přístupu (GAP)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

990 Kč

ČSN ETSI EN 300 392-12-13 V1.2.1 (875042) - listopad 2012

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 12: Doplňkové služby - stupeň 3 - Podčást 13: Dokončení volání obsazeného účastníka (CCBS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN ETSI EN 300 392-12-14 V1.2.1 (875042) - listopad 2012

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 12: Doplňkové služby - stupeň 3 - Podčást 14: Pozdější potvrzení (LE)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ETSI EN 300 392-12-20 V1.2.1 (875042) - listopad 2012

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 12: Doplňkové služby - stupeň 3 - Podčást 20: Diskrétní poslech (DL)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN ETSI EN 300 392-12-21 V1.5.1 (875042) - listopad 2012

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 12: Doplňkové služby - stupeň 3 - Podčást 21: Poslech okolí (AL)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ETSI EN 300 392-12-23 V1.2.1 (875042) - listopad 2012

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 12: Doplňkové služby - stupeň 3 - Podčást 23: Dokončení volání při nepřihlášení (CCNR)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ETSI EN 300 392-12-4 V1.3.1 (875042) - listopad 2012

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 12: Doplňkové služby - stupeň 3 - Podčást 4: Přesměrování volání (CF)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN ETSI EN 300 392-9 V1.5.1 (875042) - listopad 2012

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 9: Obecné požadavky na doplňkové služby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN ETSI EN 303 213-1 V1.3.1 (878801) - listopad 2012

Pokročilý naváděcí a řídicí systém pozemního pohybu (A-SMGCS) - Část 1: Specifikace Společenství pro aplikaci podle nařízení ES 552/2004 o interoperabilitě v rámci Jednotného evropského nebe pro A-SMGCS úroveň 1 včetně vnějších rozhraní

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ETSI EN 303 213-2 V1.2.1 (878801) - listopad 2012

Pokročilý naváděcí a řídicí systém pozemního pohybu (A-SMGCS) - Část 2: Specifikace Společenství pro aplikaci podle nařízení ES 552/2004 o interoperabilitě v rámci Jednotného evropského nebe pro A-SMGCS úroveň 2 včetně vnějších rozhraní

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ETSI EN 303 214 V1.2.1 (878803) - listopad 2012

Služby přenosu datovým spojem (DLS) - Specifikace Společenství pro aplikaci podle nařízení ES 552/2004 o interoperabilitě v rámci Jednotného evropského nebe - Požadavky na pozemní složky a zkoušení systému

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 270 Kč

ČSN ETSI EN 302 755 V1.3.1 (879047) - listopad 2012

Digitální televizní vysílání (DVB) - Kódování a modulace kanálu ve struktuře rámce pro druhou generaci systému digitálního zemského televizního vysílání (DVB-T2)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 390 Kč

94 Výstrojné zboží

ČSN EN 1069-1/Oprava 1 (940910) - listopad 2012

Vodní skluzavky - Část 1: Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.