ČSN ISO 28540 (757556)

Kvalita vod - Stanovení 16 polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) ve vodě - Metoda plynové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí (GC-MS)

ČSN ISO 28540 Kvalita vod - Stanovení 16 polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) ve vodě - Metoda plynové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí (GC-MS)
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma specifikuje metodu stanovení nejméně 16 vybraných PAH v pitné a podzemní vodě v hmotnostních koncentracích vyšších než 0,005 _g/l a v povrchové vodě v hmotnostních koncentracích vyšších než 0,01 _g/l (pro každou jednotlivou sloučeninu). Tato norma může být používána pro vzorky obsahující až 150 mg/l nerozpuštěných látek. Tato metoda je s určitou modifikací vhodná také pro analýzu odpadních vod. Je možné, že tato metoda je použitelná pro další PAH, pokud je v každém případě validována.

Označení ČSN ISO 28540 (757556)
Katalogové číslo 91661
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 11. 2012
Datum účinnosti 1. 12. 2012
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8590963916613
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN ISO 28 540
  • ČSN ISO 28540:2012
  • ČSN ISO 28 540:2012