Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN (normy i změny) ze srpna 2011

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
88832

ČSN ISO 14005 (010905) - srpen 2011

Systémy environmentálního managementu - Směrnice pro fázovou implementaci systému environmentálního managementu včetně používání hodnocení environmentální výkonnosti

Norma bude zrušena k 1. únoru 2020 (zobrazit náhrady).

770 Kč vč. DPH
88648

ČSN EN ISO 14406 (014122) - srpen 2011

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Extrakt

230 Kč vč. DPH
88816

ČSN EN 13554 (015081) - srpen 2011 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení - Akustická emise - Všeobecné zásady

230 Kč vč. DPH
88740

TNI ISO/TR 24529 (018206) - srpen 2011

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Architektura systému - Používání UML v normách ITS

350 Kč vč. DPH
88741

TNI ISO/TR 24532 (018207) - srpen 2011

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Použití CORBA v normách ITS, datových registrech a datových slovnících

230 Kč vč. DPH
88641

TNI CEN/TR 15762 (018388) - srpen 2011

Dopravní telematika - Elektronický výběr poplatků (EFC) - Zajištění správné funkce zařízení EFC instalované za kovovým pruhem čelního skla

230 Kč vč. DPH
88650

ČSN ISO 1891 (021003) - srpen 2011

Spojovací součásti - Terminologie

770 Kč vč. DPH
88441

ČSN EN ISO 26945 (038505) - srpen 2011 aktuální vydání

Kovové a jiné anorganické povlaky - Elektrolyticky vyloučené povlaky slitiny cín-kobalt

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
88753

ČSN EN ISO 2106 (038650) - srpen 2011

Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Stanovení plošné hmotnosti (povrchové hustoty) anodických oxidových povlaků - Gravimetrická metoda

190 Kč vč. DPH
88857

ČSN EN ISO 11114-3 (078609) - srpen 2011 aktuální vydání

Lahve na přepravu plynů - Kompatibilita materiálů lahve a ventilu s plynným obsahem - Část 3: Zkouška samovznícení nekovových materiálů v kyslíkové atmosféře

190 Kč vč. DPH
88599

ČSN EN 15423 (127041) - srpen 2011 aktuální vydání

Větrání budov - Protipožární opatření vzduchotechnických systémů

340 Kč vč. DPH
88495

ČSN EN 331/změna A1 (134120) - srpen 2011

Ručně ovládané kulové kohouty a kuželové kohouty s uzavřeným dnem pro plynové instalace budov

Změna byla zrušena k 30. září 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
88430

ČSN EN 13126-19 (166111) - srpen 2011

Stavební kování - Požadavky a zkušební metody pro okna a balkonové dveře - Část 19: Posuvné uzavírací zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
88422

ČSN EN ISO 8624 (195101) - srpen 2011 aktuální vydání

Oční optika - Brýlové obruby - Měřicí systém a terminologie

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.16t


Norma obsahuje pouze anglický text normy.

460 Kč vč. DPH
88746

ČSN EN 500-4 (278311) - srpen 2011 aktuální vydání

Pojízdné stroje pro stavbu vozovek - Bezpečnost - Část 4: Specifické požadavky na stroje pro zhutňování

550 Kč vč. DPH
88419

ČSN EN 13979-1 +A2 (280525) - srpen 2011

Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Celistvá kola - Postup technického schvalování - Část 1: Kovaná a válcovaná kola

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
88698

TNI ISO/PAS 17684 (300641) - srpen 2011

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Navigační vozidlové systémy - Převaděč zpráv ITS na definice formátu ASN.1

440 Kč vč. DPH
88697

TNI ISO/TR 17384 (300643) - srpen 2011

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Interaktivní centrálně řízené navádění po trase - Sada zpráv pro bezdrátové rozhraní, obsah a formát

350 Kč vč. DPH
88417

ČSN EN 2240-051 (311845) - srpen 2011

Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 051: Žárovka, klasifikace 1163 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
88416

ČSN EN 2240-052 (311845) - srpen 2011

Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 052: Žárovka, klasifikace 1222 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
88415

ČSN EN 2240-053 (311845) - srpen 2011

Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 053: Žárovka, klasifikace 1308 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
88414

ČSN EN 2240-054 (311845) - srpen 2011

Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 054: Žárovka, klasifikace 1317 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
88413

ČSN EN 2240-055 (311845) - srpen 2011

Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 055: Žárovka, klasifikace 1495 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
88427

ČSN EN 2240-056 (311845) - srpen 2011

Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 056: Žárovka, klasifikace 1506 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
88426

ČSN EN 2240-057 (311845) - srpen 2011

Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 057: Žárovka, klasifikace 1512 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
88425

ČSN EN 2240-058 (311845) - srpen 2011

Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 058: Žárovka, klasifikace 1524 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
88424

ČSN EN 2240-059 (311845) - srpen 2011

Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 059: Žárovka, klasifikace 1591 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
88423

ČSN EN 2240-060 (311845) - srpen 2011

Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 060: Žárovka, klasifikace 1619 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
88465

ČSN EN 4656 (312251) - srpen 2011

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1507 (X1CrNiMoAlTi12-11-2) - Indukčně tavená ve vakuu a přetavená odtavnou elektrodou - Zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním žíháním - Tyče - a nebo D ≤ 200 mm - Rm ≥ 1 520 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
88466

ČSN EN 4658 (312252) - srpen 2011

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1507 (X1CrNiMoAlTi12-11-2) - Indukčně tavená ve vakuu a přetavená odtavnou elektrodou - Zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním žíháním - Výkovky - a nebo D ≤ 200 mm - Rm ≥ 1 520 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
88467

ČSN EN 4659 (312253) - srpen 2011

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1507 (X1CrNiMoAlTi12-11-2) - Indukčně tavená ve vakuu a přetavená odtavnou elektrodou - Zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním žíháním - Výkovky - a nebo D ≤ 200 mm - Rm ≥ 1 650 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
88468

ČSN EN 4670 (312254) - srpen 2011

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1507 (X1CrNiMoAlTi12-11-2) - Indukčně tavená ve vakuu a přetavená odtavnou elektrodou - Žíhána na měkko - Kovářský materiál - a nebo D ≤ 300 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
88469

ČSN EN 4671 (312255) - srpen 2011

Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM1506 (X1CrNiMoAlTi12-10-2) - Indukčně tavená ve vakuu a přetavená odtavnou elektrodou - Zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním žíháním - Výkovky - a nebo D ≤ 200 mm - Rm ≥ 1 400 MPa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
88463

ČSN EN 4538-003 (314823) - srpen 2011

Letectví a kosmonautika - Kulová kluzná ložiska z korozivzdorné oceli se samomaznou výstelkou se zvýšenou únosností za nízké oscilace - Úzká řada - Rozměry a únosnost - Část 003: Palcová řada s nízkým součinitelem tření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
88464

ČSN EN 4539-003 (314824) - srpen 2011

Letectví a kosmonautika - Kulová kluzná ložiska z korozivzdorné oceli se samomaznou výstelkou se zvýšenou únosností za nízké oscilace - Široká řada - Rozměry a únosnost - Část 003: Palcová řada s nízkým součinitelem tření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
88472

ČSN EN 4660-001 (316850) - srpen 2011

Letectví a kosmonautika - Standardní a otevřená letecká struktura - Část 001: Struktura

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
88473

ČSN EN 4660-002 (316850) - srpen 2011

Letectví a kosmonautika - Standardní a otevřená letecká struktura - Část 002: Společné funkční moduly

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
88474

ČSN EN 4660-003 (316850) - srpen 2011

Letectví a kosmonautika - Standardní a otevřená letecká struktura - Část 003: Komunikace/síť

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
88478

ČSN EN 4660-004 (316850) - srpen 2011

Letectví a kosmonautika - Standardní a otevřená letecká struktura - Část 004: Montáž

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
88418

ČSN EN 2826 (317031) - srpen 2011

Letectví a kosmonautika - Hořlavost nekovových materiálů pod vlivem sálavého tepla a plamenů - Stanovení plynných složek v kouři

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
88633

ČSN 33 2000-7-702 ed. 2/změna Z1 (332000) - srpen 2011

Elektrické instalace budov - Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Oddíl 702: Plavecké bazény a jiné nádrže

Změna byla zrušena k 1. září 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
88632

ČSN 33 2000-7-702 ed. 3 (332000) - srpen 2011

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-702: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Plavecké bazény a fontány

340 Kč vč. DPH
88373

ČSN EN 60079-13 (332320) - srpen 2011

Výbušné atmosféry - Část 13: Zařízení chráněná místností s vnitřním přetlakem "p"

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.18t


Norma bude zrušena k 6. říjnu 2020 (zobrazit náhrady).

382 Kč vč. DPH
88809

ČSN EN 50065-1/Oprava 1 (333435) - srpen 2011

Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz - Část 1: Všeobecné požadavky, kmitočtová pásma a elektromagnetická rušení

Změna byla zrušena k 21. březnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
88792

ČSN EN 50159 (342670) - srpen 2011

Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat - Komunikace v přenosových zabezpečovacích systémech

550 Kč vč. DPH
88795

ČSN EN 50159-1/změna Z1 (342670) - srpen 2011

Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat - Část 1: Komunikace v uzavřených přenosových zabezpečovacích systémech

Změna byla zrušena k 1. září 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
88794

ČSN EN 50159-2/změna Z1 (342670) - srpen 2011

Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat - Část 2: Komunikace v otevřených přenosových zabezpečovacích systémech

Změna byla zrušena k 1. září 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
88863

ČSN EN 60060-1 (345640) - srpen 2011

Technika zkoušek vysokým napětím - Část 1: Obecné definice a požadavky na zkoušky

570 Kč vč. DPH
88864

ČSN IEC 60-1/změna Z1 (345640) - srpen 2011

Technika zkoušek vysokým napětím. Část 1: Obecné definice a požadavky na zkoušky

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
88860

ČSN EN 62475 (345652) - srpen 2011

Technika zkoušek vysokým proudem - Definice a požadavky na zkušební proudy a měřicí systémy

770 Kč vč. DPH
88805

ČSN EN 60034-18-32 (350000) - srpen 2011

Točivé elektrické stroje - Část 18-32: Funkční hodnocení izolačních systémů - Zkušební postupy pro tvarovaná vinutí - Hodnocení podle elektrické odolnosti

230 Kč vč. DPH
88499

ČSN EN 61803/změna A1 (351541) - srpen 2011

Určování ztrát výkonu v měničových stanicích pro přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí (HVDC)

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč vč. DPH
88743

ČSN EN 61169-14 (353811) - srpen 2011

Vysokofrekvenční konektory - Část 14: Vysokofrekvenční koaxiální konektory s vnitřním průměrem vnějšího vodiče 12 mm se šroubovým spojením - Charakteristická impedance 75 ohmů (typ 3,5/12)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč vč. DPH
88942

ČSN 35 4701-2/změna Z1 (354701) - srpen 2011

Pojistky nízkého napětí - Část 2: Doplňující požadavky pro pojistky určené pro kvalifikovanou obsluhu (pojistky převážně pro průmyslové použití) - Příklady normalizovaných pojistkových systémů A až I

Změna byla zrušena k 1. září 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
88685

ČSN 35 4701-3 ed. 2 (354701) - srpen 2011 aktuální vydání

Pojistky nízkého napětí - Část 3: Doplňující požadavky pro pojistky určené pro nekvalifikovanou obsluhu (pojistky převážně pro domovní nebo podobné účely) - Příklady normalizovaných pojistkových systémů A až F

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.13t


1 135 Kč vč. DPH
88687

ČSN 35 4701-3/změna Z1 (354701) - srpen 2011

Pojistky nízkého napětí - Část 3: Doplňující požadavky pro pojistky určené pro nekvalifikovanou obsluhu (pojistky převážně pro domovní nebo podobné použití) - Příklady normalizovaných pojistkových systémů A až F

Změna byla zrušena k 1. září 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
88475

ČSN EN 61010-1 ed. 2 (356502) - srpen 2011 aktuální vydání

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 1: Všeobecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 7.19t


1 295 Kč vč. DPH
88476

ČSN EN 61010-1/změna Z1 (356502) - srpen 2011

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 1: Všeobecné požadavky

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
88477

ČSN EN 61010-2-030 (356502) - srpen 2011

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-030: Zvláštní požadavky na zkušební a měřicí obvody

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.16t


360 Kč vč. DPH
88732

ČSN EN 140401-802 ed. 2/změna A1 (358174) - srpen 2011

Předmětová specifikace - Neproměnné nízkovýkonové vrstvové rezistory pro povrchovou montáž (SMD) - Pravoúhlé - Třídy stability 1; 2

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč vč. DPH
88733

ČSN EN 140401-803 ed. 2/změna A1 (358174) - srpen 2011

Předmětová specifikace - Neproměnné nízkovýkonové vrstvové rezistory pro povrchovou montáž (SMD) - Válcové - Třídy stability 0,05; 0,1; 0,25; 0,5; 1; 2

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč vč. DPH
88557

ČSN EN 60143-4 (358201) - srpen 2011

Sériové kondenzátory pro výkonové systémy - Část 4: Tyristorově řízené kondenzátory

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč vč. DPH
88705

ČSN EN 60122-3 ed. 2 (358415) - srpen 2011 aktuální vydání

Křemenné krystalové jednotky hodnocené kvality - Část 3: Normalizované rozměry a zapojení vývodů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč vč. DPH
88706

ČSN EN 60122-3/změna Z1 (358415) - srpen 2011

Křemenné krystalové jednotky hodnocené jakosti - Část 3: Normalizované rozměry a zapojení vývodů

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
88704

ČSN EN 60368-3 ed. 2 (358444) - srpen 2011 aktuální vydání

Piezoelektrické filtry hodnocené kvality - Část 3: Normalizované rozměry a zapojení vývodů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč vč. DPH
88707

ČSN EN 60368-3/změna Z1 (358444) - srpen 2011

Piezoelektrické filtry hodnocené jakosti - Část 3: Normalizované rozměry a zapojení vývodů

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
88846

ČSN EN 61753-086-6 (359255) - srpen 2011

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Normy funkčnosti - Část 086-6: Nekonektorované jednovidové obousměrné zařízení WWDM 1 490 / 1 550 nm směr od ústředny (downstream) a 1 310 nm směr od účastníka (upstream) pro kategorii O - Neřízené prostředí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
88845

ČSN EN 61753-087-2 (359255) - srpen 2011

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Normy funkčnosti - Část 087-2: Nekonektorované jednovidové obousměrné zařízení WWDM 1 310 nm směr od účastníka (upstream) a 1 490 nm směr od ústředny (downstream) pro kategorii C - Řízené prostředí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
88671

ČSN EN 50338 ed. 2/změna Z1 (361041) - srpen 2011

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Zvláštní požadavky na ručně vedené sekačky trávy, napájené z baterií

Změna byla zrušena k 1. září 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
88669

ČSN EN 60335-2-77 ed. 2/změna Z1 (361045) - srpen 2011

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-77: Zvláštní požadavky na ručně vedené sekačky trávy, napájené ze sítě

Změna byla zrušena k 1. září 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
88668

ČSN EN 60335-2-77 ed. 3 (361045) - srpen 2011

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-77: Zvláštní požadavky na elektrické sekačky trávy vedené ručně před sebou

590 Kč vč. DPH
88616

ČSN EN 60349-2 ed. 2 (362205) - srpen 2011 aktuální vydání

Elektrická trakce - Točivé elektrické stroje pro kolejová a silniční vozidla - Část 2: Střídavé motory napájené z elektronických měničů

350 Kč vč. DPH
88617

ČSN EN 60349-2/změna Z1 (362205) - srpen 2011

Drážní zařízení - Točivé elektrické stroje pro kolejová a silniční vozidla - Část 2: Střídavé motory napájené z elektronických měničů

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
88739

ČSN EN 61162-1 ed. 2/změna Z1 (367823) - srpen 2011

Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Digitální rozhraní - Část 1: Jeden vysílač a více přijímačů

Změna byla zrušena k 1. lednu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
88755

ČSN EN 62287-1 ed. 2 (367826) - srpen 2011

Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Palubní zařízení třídy B automatického identifikačního systému (AIS) - Část 1: Techniky vícenásobného přístupu s časovým dělením a detekcí nosné (CSTDMA)

K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 8.14t, Z1 12.17t


Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 10. květnu 2020 (zobrazit náhrady).

992 Kč vč. DPH
88756

ČSN EN 62287-1/změna Z1 (367826) - srpen 2011

Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Lodní zařízení třídy B automatického identifikačního systému (AIS) - Část 1: Techniky vícenásobného přístupu s časovým dělením reagující na nosnou (CSTDMA)

Změna byla zrušena k 1. lednu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
88807

ČSN EN 62376 (367831) - srpen 2011

Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Systém elektronických map (ECS) - Provozní a funkční požadavky, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč vč. DPH
88708

ČSN EN 60268-7 ed. 2 (368305) - srpen 2011 aktuální vydání

Elektroakustická zařízení - Část 7: Náhlavní sluchátka a sluchátka

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.13t


Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč vč. DPH
88709

ČSN EN 60268-7/změna Z1 (368305) - srpen 2011

Elektroakustická zařízení - Část 7: Náhlavní sluchátka a sluchátka

Změna byla zrušena k 2. lednu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
88830

ČSN EN 61834-4/změna A1 (368553) - srpen 2011

Záznam - Kazetové videomagnetofony pro záznam digitálního obrazového signálu v šikmých stopách na pásek 6,35 mm pro neprofesionální účely (systémy 525/60, 625/50, 1125/60 a 1250/50) - Část 4: Zhuštěná tabulka záhlaví a obsahy

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč vč. DPH
88710

ČSN EN 61966-12-1 (368610) - srpen 2011

Multimediální systémy a zařízení - Barevná měření a management - Část 12-1: Metadata pro identifikaci barevného gamutu (Gamut ID)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč vč. DPH
88713

ČSN EN 50310 ed. 2/změna Z1 (369072) - srpen 2011

Použití společné soustavy pospojování a zemnění v budovách vybavených zařízením informační technologie

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
88849

ČSN EN ISO 28460/Oprava 1 (386650) - srpen 2011

Naftový a plynárenský průmysl - Instalace a zařízení pro zkapalněný zemní plyn - Propojení tankeru s terminálem a provoz terminálu

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč vč. DPH
88817

ČSN ISO 1352 (420364) - srpen 2011 aktuální vydání

Kovové materiály - Zkoušení únavy krutem

340 Kč vč. DPH
88754

ČSN P CEN/TS 15916-1 (420623) - srpen 2011

Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu telluru - Část 1: Nízký obsah telluru - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)

190 Kč vč. DPH
88460

ČSN EN ISO 4254-5/Oprava 2 (470601) - srpen 2011

Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 5: Motorem poháněné stroje pro zpracování půdy

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 1. únoru 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
88818

ČSN 56 0634 (560634) - srpen 2011 aktuální vydání

Ryby a vodní živočichové - Terminologie

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.14t


790 Kč vč. DPH
88802

ČSN EN ISO 14125/změna A1 (640664) - srpen 2011

Vlákny vyztužené plastové kompozity - Stanovení ohybových vlastností

125 Kč vč. DPH
88462

ČSN EN 13614 (657052) - srpen 2011 aktuální vydání

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení přilnavosti asfaltových emulzí zkouškou ponořením do vody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
88831

ČSN EN 15322/změna Z1 (657205) - srpen 2011

Asfalty a asfaltová pojiva - Systém specifikace ředěných a fluxovaných asfaltových pojiv

Změna byla zrušena k 1. září 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
88729

ČSN EN 13341 +A1 (698941) - srpen 2011 aktuální vydání

Termoplastické stabilní nádrže pro nadzemní skladování topných olejů pro domácnosti, petroleje a motorové nafty - Nádrže z rotačně tvarovaného polyethylenu, foukáním tvarovaného polyethylenu a z aniontově polymerizovaného polyamidu 6 - Požadavky a zkušební metody

350 Kč vč. DPH
88878

ČSN EN 673 (701024) - srpen 2011 aktuální vydání

Sklo ve stavebnictví - Stanovení součinitele prostupu tepla (hodnota U) - Výpočtová metoda

230 Kč vč. DPH
88432

ČSN EN ISO 4787 (704103) - srpen 2011 aktuální vydání

Laboratorní sklo - Odměrné přístroje - Metody zkoušení kapacity a použití

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
88433

ČSN EN 15964 (704240) - srpen 2011

Přístroje pro dechovou zkoušku na alkohol pro opakované použití - Požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
88734

ČSN EN 1367-5 (721195) - srpen 2011 aktuální vydání

Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 5: Stanovení odolnosti vůči tepelnému šoku

190 Kč vč. DPH
88814

ČSN EN 12859 (723610) - srpen 2011 aktuální vydání

Sádrové tvárnice - Definice, požadavky a zkušební metody

350 Kč vč. DPH
88745

ČSN EN 1998-4/Oprava 1 (730036) - srpen 2011

Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 4: Zásobníky, nádrže a potrubí

20 Kč vč. DPH
88908

ČSN EN 1997-2/Oprava 2 (731000) - srpen 2011

Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 2: Průzkum a zkoušení základové půdy

20 Kč vč. DPH
88724

ČSN EN 1520 ed. 2 (731203) - srpen 2011 aktuální vydání

Prefabrikované dílce z mezerovitého betonu z pórovitého kameniva vyztužené nosnou a nenosnou výztuží

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.12t


895 Kč vč. DPH
88728

ČSN EN 1520/změna Z1 (731203) - srpen 2011

Prefabrikované vyztužené dílce z mezerovitého betonu z pórovitého kameniva

Změna byla zrušena k 31. prosinci 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
88483

ČSN EN 1090-1/Oprava 1 (732601) - srpen 2011

Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců

Změna byla zrušena k 1. červenci 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
88592

ČSN EN 14081-1/změna Z1 (732823) - srpen 2011

Dřevěné konstrukce - Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné podle pevnosti - Část 1: Obecné požadavky

Změna byla zrušena k 1. lednu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
88674

ČSN 73 6102/změna Z1 (736102) - srpen 2011

Projektování křižovatek na pozemních komunikacích

350 Kč vč. DPH
88750

ČSN EN 1794-2 (737061) - srpen 2011 aktuální vydání

Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Neakustické vlastnosti - Část 2: Obecné požadavky na bezpečnost a životní prostředí

340 Kč vč. DPH
88748

ČSN EN 476 (756301) - srpen 2011 aktuální vydání

Všeobecné požadavky na stavební dílce kanalizačních systémů

340 Kč vč. DPH
88737

ČSN ISO 5667-21 (757051) - srpen 2011

Jakost vod - Odběr vzorků - Část 21: Návod pro odběr vzorků pitné vody dodávané cisternami nebo jinými způsoby než vodovodní sítí

230 Kč vč. DPH
88866

ČSN ISO 11349 (757510) - srpen 2011

Jakost vod - Stanovení málo těkavých lipofilních látek - Gravimetrická metoda

190 Kč vč. DPH
88858

ČSN ISO 29441 (757526) - srpen 2011

Jakost vod - Stanovení celkového dusíku po rozkladu UV zářením - Metoda průtokové analýzy (CFA a FIA) se spektrometrickou detekcí

230 Kč vč. DPH
88744

ČSN EN ISO 24502 (833596) - srpen 2011

Ergonomie - Funkční navrhování - Specifikace kontrastu jasu závislého na věku pro barevné světlo

230 Kč vč. DPH
88742

ČSN EN ISO 24503 (833597) - srpen 2011

Ergonomie - Funkční navrhování - Použití dotekových teček a pruhů na spotřebních výrobcích

190 Kč vč. DPH
88451

ČSN EN 15400 (838304) - srpen 2011

Tuhá alternativní paliva - Stanovení spalného tepla a výhřevnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč vč. DPH
88450

ČSN EN 15402 (838306) - srpen 2011

Tuhá alternativní paliva - Stanovení obsahu prchavé hořlaviny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
88454

ČSN EN 15403 (838307) - srpen 2011

Tuhá alternativní paliva - Stanovení obsahu popela

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
88449

ČSN EN 15414-3 (838318) - srpen 2011

Tuhá alternativní paliva - Stanovení obsahu vody metodou sušení v sušárně - Část 3: Voda v analytickém vzorku pro obecný rozbor

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
88443

ČSN EN ISO 3107 (856341) - srpen 2011 aktuální vydání

Stomatologie - Zinkoxideugenolové a zinkoxidneeugenolové cementy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
87959

ČSN ETSI EN 301 842-1 V1.3.2 (875110) - srpen 2011

Rádiová zařízení datového spoje VHF (VDL) letadlo-země v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření zařízení umístěného na zemském povrchu - Část 1: EN pro pozemní zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
87958

ČSN ETSI EN 301 842-4 V1.2.2 (875110) - srpen 2011

Rádiová zařízení datového spoje VHF (VDL) letadlo-země v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření zařízení umístěného na zemském povrchu - Část 4: Funkce mezi dvěma body

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 270 Kč vč. DPH
87957

ČSN ETSI EN 302 842-1 V1.2.2 (875128) - srpen 2011

Rádiové zařízení digitálního spoje VHF vzduch-země a vzduch-vzduch v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření leteckých pohyblivých (palubních) zařízení - Část 1: Fyzická vrstva

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč vč. DPH
87907

ČSN ETSI EN 302 842-4 V1.2.2 (875128) - srpen 2011

Rádiové zařízení digitálního spoje VHF vzduch-země a vzduch-vzduch v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření leteckých pohyblivých (palubních) zařízení - Část 4: Funkce mezi dvěma body

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 390 Kč vč. DPH
88714

ČSN ETSI EN 302 686 V1.1.1 (875156) - srpen 2011

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Radiokomunikační zařízení pracující v kmitočtovém pásmu 63 GHz až 64 GHz - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč vč. DPH
88719

ČSN EN 12586 +A1 (943428) - srpen 2011 aktuální vydání

Výrobky pro péči o dítě - Držáky šidítek - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

440 Kč vč. DPH
88448

ČSN EN ISO 28722 (945067) - srpen 2011

Smalty - Charakteristiky smaltových povlaků na ocelových deskách určených pro stavebnictví

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
88446

ČSN EN ISO 28763 (945068) - srpen 2011

Smalty - Smaltované teplosměnné desky pro regenerační výměníky tepla vzduch-plyn a plyn-plyn - Specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
88445

ČSN EN ISO 28723 (945075) - srpen 2011

Smalty - Stanovení pokrytí hran smaltovaných ocelových desek pro výměníky tepla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
88532

ČSN P CEN ISO/TS 19139 (979859) - srpen 2011

Geografická informace - Metadata - Implementace schématu XML

770 Kč vč. DPH
88412

ČSN EN ISO 11073-10404 (980014) - srpen 2011

Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Část 10404: Specifikace zařízení - Pulsní oximetr

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč vč. DPH
88411

ČSN EN ISO 11073-10407 (980014) - srpen 2011

Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Část 10407: Specifikace zařízení - Monitor krevního tlaku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
88408

ČSN EN ISO 11073-10408 (980014) - srpen 2011

Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Část 10408: Specifikace zařízení - Teploměr

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
88455

ČSN EN ISO 11073-10415 (980014) - srpen 2011

Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Část 10415: Specifikace zařízení - Odstupňování vah

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
88409

ČSN EN ISO 11073-10471 (980014) - srpen 2011

Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Část 10471: Specifikace zařízení - Nezávislý rozbočovač pro životní aktivity

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč vč. DPH