ČSN EN 15885 (756121) Zrušená norma

Klasifikace a funkční vlastnosti technologií pro renovace a opravy stok a kanalizačních přípojek

ČSN EN 15885 Klasifikace a funkční vlastnosti technologií pro renovace a opravy stok a kanalizačních přípojek
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma zavádí systém pro klasifikaci druhů technologií renovace a oprav gravitačních i tlakových stok a kanalizačních přípojek včetně potrubí, spojů a šachet. Norma definuje a popisuje druhy technologií a jejich různé postupy a používané materiály.
Tato evropská norma se nezabývá popisem jednotlivých výrobků.
Pro každý druh technologie poskytuje seznam stávajících platných norem, příslušných materiálů a způsobů aplikací a hlavní parametry včetně konstrukčních a hydraulických vlastností a vlivů na staveniště.
Nezbytné práce, prováděné na stávajícím potrubí mimo rámec renovací nebo oprav, nejsou předmětem této normy.
Tato norma poskytuje informace potřebné ke stanovení optimální technologie z volitelných možností s ohledem na předem stanovené cíle renovace nebo opravy.
POZNÁMKA: Vybrat a navrhnout systémy renovace a oprav zůstává povinností projektanta.
Tato norma neurčuje výpočtové metody pro určení potřebného množství vkládaného materiálu pro všechny použitelné technologie, vhodné pro zajištění požadovaných vlastností renovovaného potrubí.

Označení ČSN EN 15885 (756121)
Katalogové číslo 88435
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 8. 2011
Datum účinnosti 1. 9. 2011
Jazyk čeština
Počet stran 44 stran formátu A4
EAN kód 8590963884356
Norma byla zrušena k 1. 6. 2019
a nahrazena ČSN EN 15885 (756121)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)