ČSN (normy i změny) ze září 2007

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN ISO 2859-10 (010261) - září 2007

Statistické přejímky srovnáváním - Část 10: Úvod do norem ISO řady 2859 statistických přejímek pro kontrolu srovnáváním

230 Kč

ČSN ISO 21247 (010282) - září 2007

Systémy statistických přejímek s přejímacím číslem nula a postupy statistické regulace propojené pro přejímku produktů

440 Kč

ČSN EN 81714-2 ed. 2 (013790) - září 2007 aktuální vydání

Tvorba grafických značek používaných v technické dokumentaci produktů - Část 2: Specifikace grafických značek ve tvaru vhodném pro počítače, včetně grafických značek pro referenční knihovnu, a požadavky na jejich vzájemnou výměnu

590 Kč

ČSN EN 81714-2/změna Z1 (013790) - září 2007

Tvorba grafických značek používaných v technické dokumentaci produktů - Část 2: Specifikace grafických značek ve tvaru vhodném pro počítače, včetně grafických značek pro referenční knihovnu, a požadavky na jejich vzájemnou výměnu

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

02 Strojní součásti

ČSN EN 20898-2/Oprava 2 (021005) - září 2007

Spojovací součásti. Mechanické vlastnosti spojovacích součástí. Část 2: Matice se stanovenými hodnotami zkušebního zatížení. Závit s hrubou roztečí (ISO 898-2:1992)

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1665/Oprava 1 (021106) - září 2007

Šrouby se šestihrannou hlavou a přírubou - Těžká řada

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

36 Kč

ČSN EN 1662/Oprava 1 (021107) - září 2007

Šrouby se šestihrannou hlavou s přírubou - Lehká řada

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

20 Kč

ČSN EN 14219/Oprava 1 (021140) - září 2007

Šrouby se šestihrannou hlavou s přírubou s jemným metrickým závitem - Malá řada

20 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN EN ISO 8501-4 (038221) - září 2007

Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Vizuální vyhodnocení čistoty povrchu - Část 4: Výchozí stav povrchu, stupně přípravy a bleskové koroze po vysokotlakém tryskání vodou

440 Kč

ČSN EN 1395-1 (038710) - září 2007

Žárové stříkání - Přejímací zkoušky zařízení pro žárové stříkání - Část 1: Všeobecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 1395-2 (038710) - září 2007

Žárové stříkání - Přejímací zkoušky zařízení pro žárové stříkání - Část 2: Nástřik plamenem včetně nástřiku vysokorychlostním plamenem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1395-3 (038710) - září 2007

Žárové stříkání - Přejímací zkoušky zařízení pro žárové stříkání - Část 3: Nástřik elektrickým obloukem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 1395-4 (038710) - září 2007

Žárové stříkání - Přejímací zkoušky zařízení pro žárové stříkání - Část 4: Plazmatický nástřik

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 1395-6 (038710) - září 2007

Žárové stříkání - Přejímací zkoušky zařízení pro žárové stříkání - Část 6: Systémy pro manipulaci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1395-7 (038710) - září 2007

Žárové stříkání - Přejímací zkoušky zařízení pro žárové stříkání - Část 7: Systémy podávání prášku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN ISO 18274/Oprava 1 (055323) - září 2007

Svařovací materiály - Svařovací dráty, páskové elektrody a tyče pro tavné svařování niklu a slitin niklu - Klasifikace

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN EN 14438 (061413) - září 2007

Vestavné spotřebiče na plynná paliva k teplovzdušnému vytápění více místností

340 Kč

ČSN EN 203-2-10 (061901) - září 2007

Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 2-10: Zvláštní požadavky - Rožně

190 Kč

08 Turbíny

ČSN EN 60994/Oprava 1 (085014) - září 2007

Pokyny pro měření vibrací a pulzací v hydraulických strojích (turbínách, akumulačních čerpadlech a čerpadlových turbínách) na díle

20 Kč

ČSN EN 61362/Oprava 1 (086501) - září 2007

Regulace vodních turbín - Průvodce specifikací

Změna byla zrušena k 25. květnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

11 Čerpadla, hydraulická zařízení

ČSN EN ISO 6149-2 (119380) - září 2007

Přípojky pro hydraulická zařízení a pro všeobecné použití - Vstupy otvorů a koncovky s metrickými závity podle ISO 261 těsněné O-kroužkem - Část 2: Rozměry, provedení, metody zkoušení a požadavky na koncovky těžké řady (řada S)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 6149-3 (119380) - září 2007

Přípojky pro hydraulická zařízení a pro všeobecné použití - Vstupy otvorů a koncovky s metrickými závity podle ISO 261 těsněné O-kroužkem - Část 3: Rozměry, provedení, metody zkoušení a požadavky na koncovky lehké řady (řada L)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN EN 13480-3/Oprava 4 (130020) - září 2007

Kovová průmyslová potrubí - Část 3: Konstrukce a výpočet

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

32 Lodě a plovoucí zařízení

ČSN EN 15272-2 (323371) - září 2007

Plavidla vnitrozemské plavby - Zařízení pro vedení lana - Část 2: Průvlačnice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15271 (328260) - září 2007

Plavidla vnitrozemské plavby - Bezpříčkové kotevní řetězy - Kotevní zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN IEC 60027-3/změna Z1 (330100) - září 2007

Písmenné značky používané v elektrotechnice - Část 3: Logaritmické a k nim se vztahující veličiny a jejich jednotky

32 Kč

ČSN 33 1500/změna Z4 (331500) - září 2007

Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení

32 Kč

ČSN 33 2000-5-54/změna Z2 (332000) - září 2007

Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení. Kapitola 54: Uzemnění a ochranné vodiče

Změna byla zrušena k 1. červnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 33 2000-6-61 ed. 2/změna Z1 (332000) - září 2007

Elektrické instalace budov - Část 6-61: Revize - Výchozí revize

Změna byla zrušena k 1. září 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 (332000) - září 2007 aktuální vydání

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory s vanou nebo sprchou

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 6.12t, Z2 3.18t

327 Kč

ČSN 33 2000-7-701/změna Z1 (332000) - září 2007

Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Oddíl 701: Prostory s vanou nebo sprchou a umývací prostory

Změna byla zrušena k 1. září 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60079-26/změna Z1 (332320) - září 2007

Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru - Část 26: Konstrukce, zkoušení a označování elektrických zařízení skupiny II kategorie 1G

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61660-1/Oprava 1 (333025) - září 2007

Zkratové proudy ve stejnosměrných rozvodech vlastní spotřeby v elektrárnách a rozvodnách - Část 1: Výpočet zkratových proudů

20 Kč

ČSN EN 61660-1/Oprava 2 (333025) - září 2007

Zkratové proudy ve stejnosměrných rozvodech vlastní spotřeby v elektrárnách a rozvodnách - Část 1: Výpočet zkratových proudů

20 Kč

ČSN EN 60865-1/Oprava 1 (333040) - září 2007

Zkratové proudy - Výpočet účinků - Část 1: Definice a výpočetní metody

Změna byla zrušena k 28. listopadu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61000-6-3 ed. 2 (333432) - září 2007 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-3: Kmenové normy - Emise - Prostředí obytné, obchodní a lehkého průmyslu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 9.11t, Oprava 1 7.13t

480 Kč

ČSN EN 61000-6-3/změna Z1 (333432) - září 2007

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-3: Kmenové normy - Emise - Prostředí obytné, obchodní a lehkého průmyslu

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61000-6-4 ed. 2 (333432) - září 2007

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-4: Kmenové normy - Emise - Průmyslové prostředí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 9.11t, Z1 11.19t

Norma bude zrušena k 20. září 2022 (zobrazit náhrady).

492 Kč

ČSN EN 61000-6-4/změna Z1 (333432) - září 2007

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-4: Kmenové normy - Emise - Průmyslové prostředí

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 55016-1-1 ed. 2/změna A1 (334210) - září 2007

Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 1-1: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Měřicí přístroje

Změna byla zrušena k 1. březnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 55016-1-1/změna Z1 (334210) - září 2007

Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 1-1: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Měřicí přístroje

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 55020 ed. 2/změna Z3 (334288) - září 2007

Rozhlasové a televizní přijímače a přidružená zařízení - Charakteristiky odolnosti - Meze a metody měření

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 55020 ed. 3 (334288) - září 2007

Rozhlasové a televizní přijímače a přidružená zařízení - Charakteristiky odolnosti - Meze a metody měření

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 2.11t, Z2 9.11t, A11 5.12t, A12 12.16t, Z3 4.20t

Norma bude zrušena k 28. červenci 2022 (zobrazit náhrady).

876 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN EN 60565 (340881) - září 2007

Podvodní akustika - Hydrofony - Kalibrace v kmitočtovém rozsahu 0,01 Hz až 1 MHz

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 270 Kč

ČSN IEC 565/změna Z1 (340881) - září 2007

Kalibrovanie hydrofónov

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 54-18/Oprava 1 (342710) - září 2007

Elektrická požární signalizace - Část 18: Vstupní/výstupní zařízení

20 Kč

ČSN EN 61788-1 ed. 2 (345685) - září 2007 aktuální vydání

Supravodivost - Část 1: Měření kritického proudu - Stejnosměrný kritický proud Nb-Ti kompozitních supravodičů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN 61788-1/změna Z1 (345685) - září 2007

Supravodivost - Část 1: Měření kritického proudu - Stejnosměrný kritický proud Cu/Nb-Ti kompozitních supravodičů

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61788-2 ed. 2 (345685) - září 2007 aktuální vydání

Supravodivost - Část 2: Měření kritického proudu - Stejnosměrný kritický proud Nb₃Sn kompozitních supravodičů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 61788-2/změna Z1 (345685) - září 2007

Supravodivost - Část 2: Měření kritického proudu - Stejnosměrný kritický proud Nb3Sn kompozitních supravodičů

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60684-3-211 ed. 2 (346553) - září 2007 aktuální vydání

Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 211: Teplem smrštitelné polotuhé polyolefinové trubičky, poměr smrštění 2:1

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60684-3-211/změna Z1 (346553) - září 2007

Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 211: Smrštitelné polotuhé polyolefinové trubičky, smrštění v poměru 2:1

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60684-3-248 (346553) - září 2007

Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 248: Teplem smrštitelné polyolefinové trubičky, s dvojitou stěnou pro všeobecné použití, s přísadami zpomalujícími hoření, poměr smrštění 2:1, 3:1, 4:1

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60317-0-5/Oprava 1 (347307) - září 2007

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí. Část 0: Všeobecné požadavky. Oddíl 5: Měděný vodič pravoúhlého průřezu, holý nebo lakovaný, opředený skleněným vláknem, impregnovaný pryskyřicí nebo lakem

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 34 7470-10/změna Z2 (347470) - září 2007

Pryžové kabely a vodiče pro jmenovitá napětí do 450/750 V. Část 10: Ohebné kabely s EPR izolací a polyuretanovým pláštěm

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 34 7470-11/změna Z2 (347470) - září 2007

Pryžové kabely a vodiče pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně - Část 11: EVA šňůry a ohebné kabely

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 34 7470-9/změna Z2 (347470) - září 2007

Pryžové kabely a vodiče pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně - Část 9: Jednožilové vodiče pro pevné uložení s nízkou emisí dýmu a korozivních plynů

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 34 7659-1/změna Z1 (347659) - září 2007

Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV - Část 1: Všeobecné požadavky

550 Kč

ČSN 34 7659-3L/změna Z1 (347659) - září 2007

Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV - Oddíl 3L: Kabely s koncentrickým jádrem (typ 3L)

230 Kč

ČSN 34 7659-5A/změna Z1 (347659) - září 2007

Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV. Oddíl 5A: Kabely bez koncentrického jádra (typ 5A)

230 Kč

ČSN 34 7659-5O/změna Z1 (347659) - září 2007

Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV - Oddíl 5O: Kabely bez koncentrického jádra (typ 5O)

230 Kč

ČSN 34 7659-5U/změna Z1 (347659) - září 2007

Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV - Oddíl 5U: Kabely s koncentrickým středním vodičem ve tvaru vlny (Typ 5U-1)

190 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN 35 1121/změna Z2 (351121) - září 2007

Trojfázové olejové distribuční transformátory 50 Hz, od 50 do 500 kV.A s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšující 36 kV. Část 1: Všeobecné požadavky a požadavky na transformátory s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšující 24 kV

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50464-2-1 (351121) - září 2007

Trojfázové olejové distribuční transformátory 50 Hz od 50 kVA do 2 500 kVA s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV - Část 2-1: Distribuční transformátory s kabelovými skříněmi na straně vysokého napětí a/nebo na straně nízkého napětí - Všeobecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.18t

Norma bude zrušena k 25. prosinci 2020 (zobrazit náhrady).

262 Kč

ČSN EN 50464-2-2 (351121) - září 2007

Trojfázové olejové distribuční transformátory 50 Hz od 50 kVA do 2 500 kVA s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV - Část 2-2: Distribuční transformátory s kabelovými skříněmi na straně vysokého napětí a/nebo na straně nízkého napětí - Kabelové skříně typu 1 pro použití na distribučních transformátorech, které vyhovují požadavkům EN 50464-2-1

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.18t

Norma bude zrušena k 15. prosinci 2020 (zobrazit náhrady).

222 Kč

ČSN EN 50464-2-3 (351121) - září 2007

Trojfázové olejové distribuční transformátory 50 Hz od 50 kVA do 2 500 kVA s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV - Část 2-3: Distribuční transformátory s kabelovými skříněmi na straně vysokého napětí a/nebo na straně nízkého napětí - Kabelové skříně typu 2 pro použití na distribučních transformátorech, které vyhovují požadavkům EN 50464-2-1

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.18t

Norma bude zrušena k 15. prosinci 2020 (zobrazit náhrady).

222 Kč

ČSN EN 50464-3 (351121) - září 2007

Trojfázové olejové distribuční transformátory 50 Hz od 50 kVA do 2 500 kVA s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV - Část 3: Stanovení jmenovitého výkonu transformátoru zatíženého nesinusovými proudy

125 Kč

ČSN EN 50464-4 (351121) - září 2007

Trojfázové olejové distribuční transformátory 50 Hz od 50 kVA do 2 500 kVA s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV - Část 4: Požadavky a zkoušky týkající se tlakových nádob z vlnitého plechu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.12t

190 Kč

ČSN 35 1122-3/změna Z1 (351122) - září 2007

Trojfázové olejové distribuční transformátory 50 Hz, od 50 kVA do 2 500 kVA s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV - Část 3: Doplňující požadavky pro transformátory s nejvyšším napětím pro zařízení rovným 36 kV

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60947-4-2 ed. 2/změna A2 (354101) - září 2007

Spínací a řídicí přístroje nn - Část 4-2: Stykače a spouštěče motorů - Polovodičové regulátory a spouštěče motorů na střídavý proud

Změna byla zrušena k 22. červnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60691 ed. 2/změna A1 (354735) - září 2007

Tepelné pojistky - Požadavky a pokyny pro použití

Změna byla zrušena k 7. říjnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62056-61/změna Z1 (356131) - září 2007

Měření elektrické energie - Výměna dat pro odečet elektroměru, řízení tarifu a regulaci zátěže - Část 61: Systém identifikace objektů (OBIS)

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62056-62/změna Z1 (356131) - září 2007

Měření elektrické energie - Výměna dat pro odečet elektroměru, řízení tarifu a regulaci zátěže - Část 62: Třídy rozhraní

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62317-9/změna A1 (358475) - září 2007

Feritová jádra - Rozměry - Část 9: Planární jádra

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 60444-9 (358490) - září 2007

Měření parametrů křemenných krystalových jednotek - Část 9: Měření vedlejších (parazitních) rezonancí piezoelektrických krystalových jednotek

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60747-16-1/změna A1 (358797) - září 2007

Polovodičové součástky - Část 16-1: Mikrovlnné integrované obvody - Zesilovače

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60903 ed. 2/Oprava 2 (359716) - září 2007

Práce pod napětím - Rukavice z izolačního materiálu

20 Kč

ČSN IEC 1318/Oprava 1 (359721) - září 2007

Práce pod napětím - Směrnice pro plány zabezpečování jakosti

Změna byla zrušena k 1. květnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61236/Oprava 1 (359723) - září 2007

Upínáky, tyčové objímky a příslušenství pro práce pod napětím

Změna byla zrušena k 1. únoru 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61236/Oprava 2 (359723) - září 2007

Upínáky, tyčové objímky a příslušenství pro práce pod napětím

Změna byla zrušena k 1. únoru 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61243-2/Oprava 1 (359724) - září 2007

Práce pod napětím - Zkoušečky napětí - Část 2: Odporového typu pro použití při střídavém napětí od 1 kV do 36 kV

20 Kč

ČSN EN 61243-2/Oprava 2 (359724) - září 2007

Práce pod napětím - Zkoušečky napětí - Část 2: Odporového typu pro použití při střídavém napětí od 1 kV do 36 kV

20 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 60598-1 ed. 4/změna A1 (360600) - září 2007

Svítidla - Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-53 ed. 2/změna A1 (361045) - září 2007

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-53: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro vytápění saun

Změna byla zrušena k 25. květnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60730-1 ed. 2/změna A16 (361960) - září 2007

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 1: Všeobecné požadavky

230 Kč

ČSN EN 50272-4 (364380) - září 2007

Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové baterie a akumulátorové instalace - Část 4: Baterie pro použití v přenosných přístojích

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.19t

Norma bude zrušena k 9. dubnu 2021 (zobrazit náhrady).

222 Kč

ČSN 36 5601/změna Z1 (365601) - září 2007

Systémy silniční dopravní signalizace

Změna byla zrušena k 2. lednu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61937-5 ed. 2 (367552) - září 2007 aktuální vydání

Digitální zvuk - Rozhraní pro zvukový bitový tok kódovaný nelineární PCM používající IEC 60958 - Část 5: Nelineární bitový tok PCM podle formátu DTS (Digital Theatre System)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61937-5/změna Z1 (367552) - září 2007

Digitální zvuk - Rozhraní pro zvukový bitový tok kódovaný nelineární PCM používající IEC 60958 - Část 5: Nelineární bitový tok PCM podle formátu DTS (Digital Theatre System)

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

37 Elektrotechnika - energetika

ČSN EN 61537 ed. 2 (370400) - září 2007 aktuální vydání

Vedení kabelů - Systémy kabelových lávek a systémy kabelových roštů

590 Kč

ČSN EN 61537/změna Z1 (370400) - září 2007

Kabelové lávky a kabelové rošty pro kladení kabelů

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN 1846-2/Oprava 1 (389301) - září 2007

Požární automobily - Část 2: Obecné požadavky - Bezpečnost a provedení

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1846-2/Oprava 2 (389301) - září 2007

Požární automobily - Část 2: Obecné požadavky - Bezpečnost a provedení

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 14994 (389684) - září 2007

Ochranné systémy pro odlehčení výbuchu plynu

340 Kč

ČSN EN 12101-10/Oprava 1 (389700) - září 2007

Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 10: Zásobování energií

20 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN 10079 (420044) - září 2007 aktuální vydání

Definice ocelových výrobků

770 Kč

ČSN EN 10025-2/Oprava 1 (420904) - září 2007

Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí - Část 2: Technické dodací podmínky pro nelegované konstrukční oceli

Změna byla zrušena k 1. březnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

TNI CEN/TR 10347 (420904) - září 2007

Pokyny pro tváření konstrukčních ocelí

190 Kč

44 Hornictví

ČSN 44 4450 (444450) - září 2007 aktuální vydání

Mechanizovaná výztuž určená do slojí ohrožených důlními otřesy - Typová zkouška

340 Kč

45 Hlubinné vrtání a těžba nafty

ČSN EN ISO 10441 (451410) - září 2007 aktuální vydání

Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Ohebné spoje pro mechanické přenosy výkonů - Jednoúčelové používání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN ISO 17792 (560643) - září 2007

Mléko, mléčné výrobky a mezofilní startovací kultury - Stanovení počtu bakterií mléčného kvašení fermentujících citráty - Technika počítání kolonií vykultivovaných při 25 °C

230 Kč

ČSN ISO 13559 (560644) - září 2007

Máslo, kysaná mléka a čerstvé sýry - Stanovení počtu kontaminujících mikroorganismů - Technika počítání kolonií vykultivovaných při 30 °C

230 Kč

ČSN P ISO/TS 26844 (560645) - září 2007

Mléko a mléčné výrobky - Stanovení reziduí antimikrobních látek - Zkumavková difuzní zkouška

230 Kč

ČSN P CEN/TS 15506 (560660) - září 2007

Potraviny - Stanovení stopových prvků - Stanovení cínu v ovoci a zelenině konzervované v plechovkách pomocí plamenové atomové absorpční spektrometrie (AAS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

57 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN ISO 8968-3/změna Z1 (570528) - září 2007

Mléko - Stanovení obsahu dusíku - Část 3: Metoda s blokovou mineralizací (Semi-mikro rychlá rutinní metoda)

32 Kč

ČSN ISO 14156 (570553) - září 2007

Mléko a mléčné výrobky - Extrakční metody pro lipidy a složky rozpustné v tuku

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd.1 8.08t

255 Kč

ČSN EN ISO 8069 (570833) - září 2007

Sušené mléko - Stanovení obsahu kyseliny mléčné a mléčnanů

230 Kč

64 Plasty

ČSN EN 15334 (646923) - září 2007

Sanitární zařízení - Metakrylátové disperze s vysokým obsahem plniva

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

TNI CEN/TR 15138 (656014) - září 2007

Ropné výrobky a kapaliny - Pokyny ke zkoušení bodu vzplanutí

230 Kč

ČSN EN 15553 (656152) - září 2007

Ropné výrobky a příbuzné materiály - Stanovení skupin uhlovodíků - Metoda adsorpce fluorescenčním indikátorem

230 Kč

66 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 15336 (668695) - září 2007

Lepidla - Stanovení doby do porušení lepených spojů při statickém zatížení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

67 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 7142 (670580) - září 2007 aktuální vydání

Pojiva pro nátěrové hmoty - Epoxidové pryskyřice - Všeobecné metody zkoušení

190 Kč

ČSN EN ISO 7143 (672030) - září 2007 aktuální vydání

Pojiva pro nátěrové hmoty - Metody zkoušení pro charakterizaci vodou ředitelných pojiv

125 Kč

ČSN EN ISO 11909 (673046) - září 2007 aktuální vydání

Pojiva pro nátěrové hmoty - Polyisokyanátové pryskyřice - Všeobecné zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

69 Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN EN 13445-1/změna A2 (695245) - září 2007

Netopené tlakové nádoby - Část 1: Všeobecně

Změna byla zrušena k 1. březnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13445-2/změna A2 (695245) - září 2007

Netopené tlakové nádoby - Část 2: Materiály

Změna byla zrušena k 1. březnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13445-3/změna A11 (695245) - září 2007

Netopené tlakové nádoby - Část 3: Konstrukce a výpočet

Změna byla zrušena k 1. březnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13445-4/změna A2 (695245) - září 2007

Netopené tlakové nádoby - Část 4: Výroba

Změna byla zrušena k 1. březnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13445-5/změna A4 (695245) - září 2007

Netopené tlakové nádoby - Část 5: Kontrola a zkoušení

Změna byla zrušena k 1. březnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13445-6/změna A2 (695245) - září 2007

Netopené tlakové nádoby - Část 6: Požadavky pro navrhování a výrobu tlakových nádob a tlakových částí z litiny s kuličkovým grafitem

Změna byla zrušena k 1. březnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN 72 1015/změna Z1 (721015) - září 2007

Laboratorní stanovení zhutnitelnosti zemin

Změna byla zrušena k 1. lednu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 72 1016/změna Z1 (721016) - září 2007

Laboratorní stanovení poměru únosnosti zemin (CBR)

Změna byla zrušena k 1. lednu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 725-3 (727522) - září 2007 aktuální vydání

Speciální technická keramika - Zkušební metody pro keramické prášky - Část 3: Stanovení obsahu kyslíku v neoxidových prášcích tepelnou extrakcí nosným plynem

125 Kč

ČSN EN 725-5 (727522) - září 2007 aktuální vydání

Speciální technická keramika - Zkušební metody pro keramické prášky - Část 5: Stanovení rozdělení velikosti částic

230 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN 1739 (731366) - září 2007 aktuální vydání

Stanovení pevnosti ve smyku spár prefabrikovaných dílců z autoklávovaného pórobetonu nebo mezerovitého betonu z pórovitého kameniva při zatížení v rovině dílce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13412 (732131) - září 2007 aktuální vydání

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení modulu pružnosti v tlaku

190 Kč

ČSN EN 15183 (732153) - září 2007 aktuální vydání

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Zkouška ochrany proti korozi

190 Kč

ČSN EN 13084-1 (734220) - září 2007 aktuální vydání

Volně stojící komíny - Část 1: Všeobecné požadavky

350 Kč

ČSN EN 15301-1 (735947) - září 2007

Povrchy pro sportoviště - Část 1: Stanovení odporu proti rotačnímu pohybu

190 Kč

ČSN EN 15301-2 (735947) - září 2007

Povrchy pro sportoviště - Část 2: Stanovení smykové pevnosti vrchní dynamické vrstvy zkoušením nezpevněných minerálních povrchů v laboratoři

190 Kč

ČSN EN 12697-10/Oprava 1 (736160) - září 2007

Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 10: Zhutnitelnost

Změna byla zrušena k 1. červenci 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13286-2/změna Z1 (736185) - září 2007

Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 2: Zkušební metody pro stanovení laboratorní srovnávací objemové hmotnosti a vlhkosti - Proctorova zkouška

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13286-47/změna Z1 (736185) - září 2007

Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 47: Zkušební metoda pro stanovení kalifornského poměru únosnosti, okamžitého indexu únosnosti a lineárního bobtnání

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1337-4/Oprava 1 (736270) - září 2007

Stavební ložiska - Část 4: Válcová ložiska

20 Kč

ČSN EN 12352 (737043) - září 2007 aktuální vydání

Řízení dopravy na pozemních komunikacích - Výstražná světla

350 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN EN 1085 (750160) - září 2007 aktuální vydání

Čištění odpadních vod - Slovník

570 Kč

ČSN EN 13508-2/Oprava 1 (756901) - září 2007

Posuzování stavu venkovních systémů stokových sítí a kanalizačních přípojek - Část 2: Kódovací systém pro vizuální prohlídku

Změna byla zrušena k 1. lednu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 8192 (757731) - září 2007 aktuální vydání

Jakost vod - Zkouška inhibice spotřeby kyslíku aktivovaným kalem při oxidaci uhlíkatých látek a amoniakálního dusíku

340 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN ISO 105-E05/Oprava 1 (800125) - září 2007

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část E05: Stálobarevnost při pokapání: kyselinou

Změna byla zrušena k 1. lednu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 105-E06/Oprava 1 (800126) - září 2007

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část E06: Stálobarevnost při pokapání: alkálií

20 Kč

ČSN EN ISO 105-C10 (800146) - září 2007

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část C10: Stálobarevnost v praní s mýdlem nebo s mýdlem a sodou

190 Kč

ČSN EN ISO 105-J05 (800196) - září 2007

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část J05: Metoda pro přístrojové hodnocení nestability barevného odstínu zkušebního vzorku v závislosti na změně osvětlení (CMCCON02)

190 Kč

ČSN EN ISO 9073-13 (806191) - září 2007

Textilie - Metody zkoušení pro netkané textilie - Část 13: Doba opakovaného pronikání kapaliny

230 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN ISO 17249/změna A1 (832514) - září 2007

Bezpečnostní obuv odolná proti pořezání řetězovou pilou

Změna byla zrušena k 30. listopadu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1005-5 (833503) - září 2007

Bezpečnost strojních zařízení - Fyzická výkonnost člověka - Část 5: Posuzování rizika velmi často opakované ruční manipulace

550 Kč

ČSN EN ISO 15536-2 (833511) - září 2007

Ergonomie - Počítačové modely lidského těla a tělesné šablony - Část 2: Ověřování funkcí a validace rozměrů pro systémy počítačových modelů lidského těla

230 Kč

ČSN EN ISO 9241-400 (833582) - září 2007

Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 400: Zásady a požadavky pro fyzická vstupní zařízení

440 Kč

ČSN EN ISO 16000-5 (835801) - září 2007

Vnitřní ovzduší - Část 5: Postup odběru vzorků těkavých organických látek (VOC)

230 Kč

ČSN EN 15169 (838026) - září 2007

Charakterizace odpadů - Stanovení ztráty žíháním v odpadech, kalech a sedimentech

230 Kč

97 Výměna dat

ČSN ISO 10303-224 (974101) - září 2007

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 224: Protokol aplikace: Definice mechanické součásti výrobku pro plánování použití typových prvků strojního zpracování

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

7 900 Kč

ČSN ISO 10303-227 (974101) - září 2007

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 227: Protokol aplikace: Prostorová konfigurace provozu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

11 700 Kč

ČSN ISO 10303-240 (974101) - září 2007

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 240: Protokol aplikace: Proces plánování výroby strojírenských výrobků

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

6 300 Kč