ČSN EN 10247 (420472) Zrušená norma

Mikrografické stanovení obsahu nekovových vměstků v ocelích využívající normovaná zobrazení

ČSN EN 10247 Mikrografické stanovení obsahu nekovových vměstků v ocelích využívající normovaná zobrazení
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma uvádí postupy stanovení vměstků v ocelích vycházející z jejich morfologie pomocí normovaných zobrazení. Tyto postupy zahrnují principy, které souvisí s fyzikálními výsledky získanými z měření vměsků. Výsledky jsou uváděny ve fyzikálních jednotkách: délky v m/mm2, počtu/mm2, plochy v m2/mm2. V porovnání s jinými normami hodnocení vměstků začíná v této normě klasifikace délky. Pro účely srovnání mohou být dosažené výsledky převedeny na hodnocení podle jiných norem. Podmínky stanovení, jako např. pravidla skenovaných polí na zkušebním tělese, jsou definovány tak, aby pro počet hodnocených polí bylo nastaveno optimální zvětšení. Použitím stejné metody pro manuální a počítačové hodnocení se dosáhne shodné úrovně přesnosti. Schématická normovaná zobrazení vycházejí z matematických principů. Výsledky a jejich přesnost lze přímo vypočíst z hodnocených polí. Metoda se nepoužívá u částic o délce pod 3,0 m nebo šířce pod 2,0 m. Tato evropská norma se používá u vzorků s mikroskopickou precipitací přibližně náhodného rozdělení. Nelze ji použít k hodnocení automatových ocelí.

Označení ČSN EN 10247 (420472)
Katalogové číslo 79458
Cena 570 Kč570
Datum schválení 1. 9. 2007
Datum účinnosti 1. 10. 2007
Jazyk čeština
Počet stran 68 stran formátu A4
EAN kód 8590963794587
Norma byla zrušena k 1. 2. 2018
a nahrazena ČSN EN 10247 (420472)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)