ČSN P CEN/TS 15022-4 (420623) Zrušená norma

Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu cínu - Část 4: Střední obsah cínu - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)

ČSN P CEN/TS 15022-4 Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu cínu - Část 4: Střední obsah cínu - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato technická specifikace stanovuje metodu plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS) pro stanovení obsahu cínu v mědi a slitinách mědi ve formě netvářených, tvářených a odlitých výrobků.
Tato metoda je použitelná pro výrobky, které mají střední hmotnostní podíl cínu mezi 0,02 % a 3 %.

Označení ČSN P CEN/TS 15022-4 (420623)
Katalogové číslo 79379
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 9. 2007
Datum účinnosti 1. 10. 2007
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963793795
Norma byla zrušena k 1. 5. 2012
a nahrazena ČSN EN 15022-4 (420623)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 15022-3 (420623)
Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu cínu - Část 3: Nízký obsah cínu - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)

ČSN EN 15022-4 (420623)
Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu cínu - Část 4: Střední obsah cínu - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)

ČSN P CEN/TS 15022-2 (420623)
Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu cínu - Část 2: Spektrofotometrická metoda