ČSN EN 15022-3 (420623)

Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu cínu - Část 3: Nízký obsah cínu - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)

ČSN EN 15022-3 Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu cínu - Část 3: Nízký obsah cínu - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část normy stanovuje metodu plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS) pro stanovení obsahu cínu v mědi a slitinách mědi ve formě netvářených, tvářených a odlitých výrobků.
Tato metoda je použitelná pro výrobky, které mají nízký hmotnostní podíl cínu mezi 0,001 % a 0,6 %.

Označení ČSN EN 15022-3 (420623)
Katalogové číslo 78113
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 3. 2007
Datum účinnosti 1. 4. 2007
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963781136
Tato norma nahradila ČSN 42 0621-46 (420621) z dubna 1983
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 15022-4 (420623)
Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu cínu - Část 4: Střední obsah cínu - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)

ČSN P CEN/TS 15022-2 (420623)
Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu cínu - Část 2: Spektrofotometrická metoda