ČSN P CEN/TS 15023-3 (420623) Zrušená norma

Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu niklu - Část 3: Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)

ČSN P CEN/TS 15023-3 Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu niklu - Část 3: Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato technická specifikace stanovuje metodu plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS) pro stanovení obsahu niklu v mědi a slitinách mědi ve formě netvářených, tvářených a odlitých výrobků. Tato metoda je použitelná pro výrobky, které mají hmotnostní podíl niklu mezi 0,001 % a 6,0 %.

Označení ČSN P CEN/TS 15023-3 (420623)
Katalogové číslo 79382
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 9. 2007
Datum účinnosti 1. 10. 2007
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963793825
Norma byla zrušena k 1. 2. 2011
a nahrazena ČSN EN 15023-3 (420623)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 15023-3 (420623)
Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu niklu - Část 3: Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS)