ČSN (normy i změny) z července 2003

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN ISO 2859-4 (010261) - červenec 2003 aktuální vydání

Statistické přejímky srovnáváním - Část 4: Postupy pro posouzení deklarovaných úrovní jakosti

230 Kč

ČSN ISO 128-1 (013114) - červenec 2003

Technické výkresy - Pravidla zobrazování - Část 1: Úvod a přehled

230 Kč

ČSN EN 80416-3 (013765) - červenec 2003

Základní pravidla pro grafické značky pro použití na předmětech - Část 3: Směrnice pro aplikaci grafických značek

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.12t

420 Kč

ČSN ISO 228-2/změna Z2 (014033) - červenec 2003

Trubkové závity pro spoje netěsnící na závitech. Část 2: Kontrola mezními závitovými kalibry

32 Kč

ČSN ISO 2538/změna Z1 (014133) - červenec 2003

Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Řady úhlů a sklonů prizmat

Změna byla zrušena k 1. červenci 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

02 Strojní součásti

ČSN EN ISO 16426 (021015) - červenec 2003

Spojovací součásti - Systém prokazování jakosti

340 Kč

ČSN EN ISO 16048 (021026) - červenec 2003

Pasivace spojovacích součástí z korozivzdorné oceli

125 Kč

ČSN EN ISO 15975 (022342) - červenec 2003

Trhací nýty uzavřené s předepsaným přetržením trnu a s plochou hlavou AI/AIA

190 Kč

ČSN EN ISO 15976 (022343) - červenec 2003

Trhací nýty uzavřené s předepsaným přetržením trnu a s plochou hlavou - St/St

190 Kč

ČSN EN ISO 15977 (022344) - červenec 2003

Trhací nýty otevřené s předepsaným přetržením trnu a s plochou hlavou - AIA/St

190 Kč

ČSN EN ISO 15978 (022345) - červenec 2003

Trhací nýty otevřené s předepsaným přetržením trnu a se zápustnou hlavou - AIA/St

190 Kč

ČSN EN ISO 15979 (022346) - červenec 2003

Trhací nýty otevřené s předepsaným přetržením trnu a s plochou hlavou - St/St

190 Kč

ČSN EN ISO 15980 (022347) - červenec 2003

Trhací nýty otevřené s předepsaným přetržením trnu a se zápustnou hlavou - St/St

190 Kč

ČSN EN ISO 15981 (022348) - červenec 2003

Trhací nýty otevřené s předepsaným přetržením trnu a s plochou hlavou - AIA/AIA

190 Kč

ČSN EN ISO 15982 (022349) - červenec 2003

Trhací nýty otevřené s předepsaným přetržením trnu a se zápustnou hlavou - AIA/AIA

190 Kč

ČSN EN ISO 15983 (022350) - červenec 2003

Trhací nýty otevřené s předepsaným přetržením trnu a s plochou hlavou - A2/A2

190 Kč

ČSN EN ISO 15984 (022351) - červenec 2003

Trhací nýty otevřené s předepsaným přetržením trnu a se zápustnou hlavou - A2/A2

190 Kč

ČSN EN ISO 16582 (022352) - červenec 2003

Trhací nýty otevřené s předepsaným přetržením trnu a s plochou hlavou - Cu/St nebo Cu/Br nebo Cu/SSt

190 Kč

ČSN EN ISO 16583 (022353) - červenec 2003

Trhací nýty otevřené s předepsaným přetržením trnu a se zápustnou hlavou - Cu/St nebo Cu/Br nebo Cu/SSt

190 Kč

ČSN EN ISO 16584 (022354) - červenec 2003

Trhací nýty otevřené s předepsaným přetržením trnu a s plochou hlavou - NiCu/St nebo NiCu/SSt

190 Kč

ČSN EN ISO 16585 (022355) - červenec 2003

Trhací nýty uzavřené s předepsaným přetržením trnu a s plochou hlavou - A2/SSt

190 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN EN 124/Oprava 1 (136301) - červenec 2003

Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy. Konstrukční zásady, zkoušení, označování, řízení jakosti

Změna byla zrušena k 31. březnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13101 (136352) - červenec 2003

Stupadla pro podzemní vstupní šachty - Požadavky, označování, zkoušení a hodnocení shody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.06t

370 Kč

ČSN EN 248 (137203) - červenec 2003 aktuální vydání

Zdravotnětechnické armatury - Všeobecné technické požadavky pro elektrolytické povlaky Ni-Cr

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

16 Výrobky z plechu a drátu

ČSN EN 1154/změna A1 (166232) - červenec 2003

Stavební kování - Zavírače dveří s řízeným průběhem zavírání - Požadavky a zkušební metody

230 Kč

ČSN EN 1158/změna A1 (166234) - červenec 2003

Stavební kování - Zařízení pro koordinované zavírání dveří - Požadavky a zkušební metody

340 Kč

ČSN EN 1155/změna A1 (166235) - červenec 2003

Stavební kování - Elektricky poháněná zařízení na stavění otevření dveří - Požadavky a zkušební metody

230 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN ISO 9139 (313301) - červenec 2003

Letectví a kosmonautika - Matice rovné nebo korunové - Technická dodací specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ISO 9140 (313302) - červenec 2003

Letectví a kosmonautika - Matice rovné nebo korunové - Zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ISO 7481 (313504) - červenec 2003

Letectví a kosmonautika - Samojistné matice pro maximální pracovní teplotu nižší nebo rovnou 425 °C - Zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ISO 13599 (313545) - červenec 2003

Letectví a kosmonautika - Hladká pouzdra s přesným otvorem, kovová, povlakovaná nebo nepovlakovaná - Rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ISO 13598 (313546) - červenec 2003

Letectví a kosmonautika - Závitová pouzdra, samojistná, s MJ závitem, redukovaná příruba, zavřený typ, kovová, povlakovaná nebo nepovlakovaná - Rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN ISO 13597 (313547) - červenec 2003

Letectví a kosmonautika - Závitová pouzdra, samojistná, s MJ závitem, otevřený typ, kovová, povlakovaná nebo nepovlakovaná - Rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN ISO 13596 (313548) - červenec 2003

Letectví a kosmonautika - Závitová pouzdra, samojistná, s MJ závitem, zavřený typ, kovová, povlakovaná nebo nepovlakovaná - Rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN ISO 13595 (313549) - červenec 2003

Letectví a kosmonautika - Závitová pouzdra se samojistnou posuvnou maticí s MJ závitem, kovová, povlakovaná nebo nepovlakovaná - Rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN ISO 11 (313820) - červenec 2003

Letadlo - Přípojky pro pozemní tlakové zkoušky přetlakových kabin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN ISO 45 (313825) - červenec 2003

Letadlo - Přípojky pro tlakové doplňování paliva

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN ISO 1465 (313831) - červenec 2003

Letadlo - Plnicí přípojky pro tekutý kyslík - Připojovací rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN ISO 3174 (313833) - červenec 2003

Letadlo - Přípojky kontrolních hydraulických systémů při pozemních měřeních - Závitový typ

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3856 (313913) - červenec 2003

Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí, 60°, kulové, ze slitiny titanu TI-P64001 - Přesuvné matice pro opěrný drát

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3854 (313916) - červenec 2003

Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí, 60°, kulové, ze slitiny titanu TI-P64001 - Těsnicí kužele vnější, k přivaření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3852 (313921) - červenec 2003

Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí, 60°, kulové, ze slitiny titanu TI-P64001 - Přímé spojky k přivaření, závitové

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3853 (313922) - červenec 2003

Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí, 60°, kulové, ze slitiny titanu TI-P64001 - Přímé spojky závitové

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3857 (313925) - červenec 2003

Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí, 60°, kulové, ze slitiny titanu TI-P64001 - Kolena 90°, k přivaření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN ISO 17057 (314301) - červenec 2003

Letectví a kosmonautika - Nýty plné - Zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN ISO 12288 (314306) - červenec 2003

Letectví a kosmonautika - Nýty plné ze slitin niklu - Technické dodací specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ISO 12290 (314307) - červenec 2003

Letectví a kosmonautika - Nýty plné z titanu nebo slitin titanu - Technické dodací specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN IEC 50(441)/Oprava 1 (330050) - červenec 2003

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 441: Spínací a řídicí zařízení a pojistky

20 Kč

ČSN IEC 60050-300 (330050) - červenec 2003

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Elektrická a elektronická měření a měřicí přístroje - Část 311: Všeobecné termíny měření - Část 312: Všeobecné termíny elektrického měření - Část 313: Typy elektrických měřicích přístrojů - Část 314: Zvláštní termíny podle typu přístroje

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 1.17t, A2 11.17t, A3 5.18t

2 065 Kč

ČSN 33 2000-7-702/změna Z1 (332000) - červenec 2003

Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech. Oddíl 702: Elektrická instalace plaveckých bazénů a fontán

Změna byla zrušena k 1. červnu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61000-4-7 ed. 2 (333432) - červenec 2003 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-7: Zkušební a měřicí technika - Všeobecná směrnice o měření a měřicích přístrojích harmonických a meziharmonických pro rozvodné sítě a zařízení připojovaná do nich

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 10.04t, A1 11.09t

800 Kč

ČSN EN 61000-4-7/změna Z1 (333432) - červenec 2003

Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Část 4: Zkušební a měřicí techniky. Díl 7: Všeobecný pokyn o měření a měřicích přístrojích harmonických a meziharmonických pro rozvodné sítě a zařízení připojovaná do nich

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50153/změna Z1 (333503) - červenec 2003

Drážní zařízení - Drážní vozidla - Opatření na ochranu před úrazem elektrickým proudem

Změna byla zrušena k 1. květnu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50125-2 (333504) - červenec 2003

Drážní zařízení - Podmínky prostředí pro zařízení - Část 2: Pevná elektrická zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.12t

250 Kč

ČSN EN 50155 ed. 2/změna A1 (333555) - červenec 2003

Drážní zařízení - Elektronická zařízení drážních vozidel

Změna byla zrušena k 1. březnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 55014-1 ed. 2/změna A2 (334214) - červenec 2003

Elektromagnetická kompatibilita - Požadavky na spotřebiče pro domácnost, elektrické nářadí a podobné přístroje - Část 1: Vyzařování

Změna byla zrušena k 1. září 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 55015 ed. 2/změna A2 (334215) - červenec 2003

Meze a metody měření charakteristik rádiového rušení způsobeného elektrickými svítidly a podobným zařízením

Změna byla zrušena k 1. září 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 55011/změna A2 (334225) - červenec 2003

Průmyslová, vědecká a lékařská (ISM) vysokofrekvenční zařízení - Charakteristiky rádiového rušení - Meze a metody měření

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

34 Elektrotechnika

ČSN EN 50122-2/Oprava 1 (341520) - červenec 2003

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Část 2: Ochranná opatření proti účinkům bludných proudů, způsobených DC trakčními proudovými soustavami

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50122-2/změna A1 (341520) - červenec 2003

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Část 2: Ochranná opatření proti účinkům bludných proudů, způsobených DC trakčními proudovými soustavami

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60052 (345651) - červenec 2003

Měření napětí pomocí normalizovaných vzduchových jiskřišť

350 Kč

ČSN 34 7660-4D (347660) - červenec 2003 aktuální vydání

Silové kabely 0,6/1 kV a 1,9/3,3 kV odolné proti ohni ve speciálním provedení pro elektrárny - Oddíl 4D: Kabely s měděnými a hliníkovými jádry; nepancéřované, pancéřované nebo s dvojitým stíněním

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.06t

415 Kč

ČSN 34 7660-5C (347660) - červenec 2003 aktuální vydání

Silové kabely 0,6/1 kV a 1,9/3,3 kV odolné proti ohni ve speciálním provedení pro elektrárny - Oddíl 5C: Kabely s měděnými nebo hliníkovými jádry, nepancéřované, pancéřované nebo s dvojitým stíněním

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.06t

415 Kč

ČSN 34 7660-5G (347660) - červenec 2003 aktuální vydání

Silové kabely 0,6/1 kV a 1,9/3,3 kV odolné proti ohni ve speciálním provedení pro elektrárny - Oddíl 5G: Kabely s měděnými jádry a s volitelným měděným koncentrickým jádrem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.06t

372 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN 35 0000-14/změna Z2 (350000) - červenec 2003

Točivé elektrické stroje. Část 14: Mechanické kmitání strojů s výškou osy od 56 mm. Měření, hodnocení a mezní hodnoty mohutnosti kmitání

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60947-4-1 ed. 2/změna A1 (354101) - červenec 2003

Spínací a řídicí přístroje nn - Část 4-1: Stykače a spouštěče motorů - Elektromechanické stykače a spouštěče motorů

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60947-7-1/změna Z1 (354101) - červenec 2003

Spínací a řídicí přístroje nn - Část 7: Pomocná zařízení - Oddíl 1: Svorkovnice pro měděné vodiče

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60947-7-2/změna Z1 (354101) - červenec 2003

Spínací a řídicí přístroje nn - Část 7: Pomocná zařízení - Oddíl 2: Svorkovnice pro ochranné měděné vodiče

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50250/změna Z1 (354513) - červenec 2003

Přechodové adaptéry pro průmyslové použití

Změna byla zrušena k 1. červenci 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50250 ed. 2 (354514) - červenec 2003 aktuální vydání

Přechodové adaptory pro průmyslové použití

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 5.08t, A1 8.15t

425 Kč

ČSN 35 4701-2-1 ed. 5/změna Z1 (354701) - červenec 2003

Pojistky nízkého napětí - Část 2-1: Doplňující požadavky pro pojistky určené pro kvalifikovanou obsluhu (pojistky převážně pro průmyslové použití) - Oddíly I až V: Příklady typů normalizovaných pojistek

Změna byla zrušena k 1. květnu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 35 4701-3-1/změna Z1 (354701) - červenec 2003

Pojistky nízkého napětí - Část 3-1: Doplňující požadavky pro pojistky určené pro nekvalifikovanou obsluhu (pojistky převážně pro domovní a podobné použití) - Oddíly I až IV

Změna byla zrušena k 1. únoru 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60122-1 (358415) - červenec 2003

Křemenné krystalové jednotky hodnocené jakosti - Část 1: Kmenová specifikace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.18t

670 Kč

ČSN EN 61300-3-26 (359252) - červenec 2003 aktuální vydání

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-26: Zkoušení a měření - Měření souososti vlákna a ferule

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61477/změna A1 (359733) - červenec 2003

Práce pod napětím - Minimální požadavky pro využití nářadí, předmětů a zařízení

Změna byla zrušena k 1. květnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

36 Elektrotechnika

ČSN 36 0340-1 IEC 61-1/změna Z20 (360340) - červenec 2003

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 1: Patice pro zdroje světla

350 Kč

ČSN 36 0340-2 IEC 61-2/změna Z19 (360340) - červenec 2003

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 2: Objímky

350 Kč

ČSN 36 0340-3 IEC 61-3/změna Z21 (360340) - červenec 2003

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 3: Kalibry

770 Kč

ČSN EN 60598-2-22/změna A1 (360600) - červenec 2003

Svítidla - Část 2-22: Zvláštní požadavky - Svítidla pro nouzové osvětlení

Změna byla zrušena k 24. červenci 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-15/změna Z2 (361040) - červenec 2003

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2: Zvláštní požadavky pro spotřebiče pro ohřev tekutin

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-25 ed. 3/změna Z1 (361040) - červenec 2003

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2: Zvláštní požadavky na mikrovlnné trouby

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-3/změna Z2 (361040) - červenec 2003

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-3: Zvláštní požadavky na elektrické žehličky

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-4/změna Z2 (361040) - červenec 2003

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky na odstředivky prádla

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-70/změna Z1 (361040) - červenec 2003

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2: Zvláštní požadavky na dojicí stroje

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-87/změna Z1 (361040) - červenec 2003

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-87: Zvláštní požadavky na elektrické zařízení na omračování zvířat

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-90/změna Z1 (361040) - červenec 2003

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2: Zvláštní požadavky na mikrovlnné trouby pro komerční účely

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-101 (361045) - červenec 2003

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-101: Zvláštní požadavky na odpařovače

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 12.08t, A2 4.15t

480 Kč

ČSN EN 60335-2-70 ed. 2 (361045) - červenec 2003 aktuální vydání

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-70: Zvláštní požadavky na dojicí stroje

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 1.08t, A2 11.19t

480 Kč

ČSN EN 60335-2-87 ed. 2 (361045) - červenec 2003

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-87: Zvláštní požadavky na elektrické zařízení na omračování zvířat

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 1.08t, A2 11.19t, Z1 7.20t

Norma bude zrušena k 16. prosinci 2022 (zobrazit náhrady).

622 Kč

ČSN EN 60335-2-96 (361045) - červenec 2003

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-96: Zvláštní požadavky na tenké ohebné topné články pro vytápění místností

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 9.04t, A2 8.09t

795 Kč

ČSN EN 60349-1/změna A1 (362205) - červenec 2003

Drážní zařízení - Točivé elektrické stroje pro kolejová a silniční vozidla - Část 1: Jiné stroje než střídavé motory napájené z elektronických měničů

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50083-9 (367211) - červenec 2003 aktuální vydání

Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 9: Rozhraní pro stanice systému CATV/SMATV a podobné profesionální zařízení pro transportní toky DVB/MPEG-2

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 60945 (367821) - červenec 2003 aktuální vydání

Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Všeobecné požadavky - Metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.08t

610 Kč

ČSN ISO/IEC 20061 (369392) - červenec 2003

Informační technologie - Kazeta s 12,65 mm širokou magnetickou páskou pro výměnu informací - Šikmý záznam - DTF-2

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO/IEC 20162 (369455) - červenec 2003

Informační technologie - Výměna dat prostřednictvím kazet s optickými disky o průměru 300 mm typu WORM (jednorázový zápis, vícenásobné čtení) používajícími nevratné procesy - Kapacita: 30 GBytů v kazetě

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO/IEC 10021-5 (369651) - červenec 2003 aktuální vydání

Informační technologie - Systémy zprostředkování zpráv (MHS): Paměť zpráv: Definice abstraktní služby

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO/IEC 10175-3 (369829) - červenec 2003

Informační technologie - Textové a kancelářské systémy - Aplikace pro tisk dokumentů (DPA) - Část 3: Definice a procedury abstraktní služby managementu

550 Kč

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN 12259-5 (389210) - červenec 2003

Stabilní hasicí zařízení - Komponenty pro sprinklerová a vodní sprejová zařízení - Část 5: Spínače průtoku vody

350 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN 39 (420141) - červenec 2003 aktuální vydání

Ocelové trubky pro pracovní a podpěrná lešení - Technické dodací podmínky

230 Kč

ČSN EN 1563/změna A1 (420951) - červenec 2003

Slévárenství - Litiny s kuličkovým grafitem

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

44 Hornictví

ČSN ISO 9411-2/změna Z1 (441314) - červenec 2003

Tuhá paliva. Mechanické vzorkování z proudu. Část 2: Koks

Změna byla zrušena k 1. únoru 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

47 Zemědělské a lesnické stroje

ČSN EN ISO 8224-1 (474001) - červenec 2003

Pojízdné zavlažovací stroje - Část 1: Funkční vlastnosti a laboratorní nebo polní zkušební metody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.12t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

740 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN EN 1870-2/Oprava 1 (496130) - červenec 2003

Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 2: Vodorovné kotoučové pily s přidržovačem na řezání formátů a svislé kotoučové pily na řezání formátů

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

50 Průmysl papírenský

ČSN EN 14086 (500424) - červenec 2003

Papír a lepenka - Měření zrcadlového lesku - Lesk při 45° se svazkem rovnoběžných paprsků, metoda DIN

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN ISO 6579/Oprava 1 (560088) - červenec 2003

Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda průkazu bakterií rodu Salmonella

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 3402 (569505) - červenec 2003 aktuální vydání

Tabák a tabákové výrobky - Atmosféra pro kondicionaci a zkoušení

125 Kč

ČSN ISO 4873 (569511) - červenec 2003

Tabák - Vzorkování surovinové šarže - Všeobecná ustanovení

190 Kč

57 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN ISO 14675 (570004) - červenec 2003

Mléko a mléčné výrobky - Směrnice pro standardizovaný popis imunozkoušek s kompetitivními enzymy - Stanovení obsahu aflatoxinů M1

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

64 Plasty

ČSN EN ISO 3146/Oprava 1 (640862) - červenec 2003

Plasty - Stanovení tavného chování (teplota tání nebo rozsah teplot tání) semikrystalických polymerů kapilární trubicí a polarizačním mikroskopem

20 Kč

ČSN EN 14233 (647125) - červenec 2003

Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Stanovení teploty materiálů a předmětů z plastů na rozhraní plast/potravina během ohřevu v mikrovlnné a konvenční troubě pro volbu příslušné teploty při zkoušení migrace

230 Kč

ČSN EN 14020-1 (647623) - červenec 2003

Výztuže - Specifikace pro textilní skelné pramence - Část 1: Označování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 14020-2 (647623) - červenec 2003

Výztuže - Specifikace pro textilní skelné pramence - Část 2: Metody zkoušení a obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 14020-3 (647623) - červenec 2003

Výztuže - Specifikace pro textilní skelné pramence - Část 3: Specifické požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 6245 (656063) - červenec 2003 aktuální vydání

Ropné výrobky - Stanovení popela

190 Kč

68 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 13955 (681166) - červenec 2003

Povrchově aktivní látky - Stanovení Krafftova bodu a rozpustnosti iontových povrchově aktivních látek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 13717 (681190) - červenec 2003

Povrchově aktivní látky - Stanovení primárního, sekundárního a terciálního amidického dusíku - Potenciometrická titrace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13405 (681191) - červenec 2003

Povrchově aktivní látky - Stanovení dialkyltetralinů obsažených v lineárním alkybenzenu vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

70 Výrobky ze skla a tavených hornin

ČSN EN ISO 4142 (704321) - červenec 2003

Laboratorní sklo - Zkumavky

190 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 658-5 (727560) - červenec 2003

Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti keramických kompozitů při pokojové teplotě - Část 5: Stanovení pevnosti ve střihu vnitřních vláken při ohybové zkoušce s krátkou délkou upnutí (tříbodové)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN 73 0823/změna Z1 (730823) - červenec 2003

Požárně technické vlastnosti hmot. Stupeň hořlavosti stavebních hmot

Změna byla zrušena k 1. lednu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 73 0862/změna Z4 (730862) - červenec 2003

Stanovení stupně hořlavosti stavebních hmot

Změna byla zrušena k 1. lednu 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 40-7 (732097) - červenec 2003

Osvětlovací stožáry - Část 7: Požadavky na osvětlovací stožáry z polymerních kompozitů vyztužených vlákny

340 Kč

ČSN 73 6005/změna Z4 (736005) - červenec 2003

Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

Změna bude zrušena k 1. listopadu 2020.

65 Kč

ČSN EN 12697-29 (736160) - červenec 2003

Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 29: Stanovení rozměrů asfaltových zkušebních těles

125 Kč

ČSN EN 12697-9 (736160) - červenec 2003

Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 9: Stanovení srovnávací objemové hmotnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN EN 1825-2 (756553) - červenec 2003 aktuální vydání

Lapáky tuků - Část 2: Výběr jmenovitého rozměru, osazování, obsluha a údržba

340 Kč

77 Obaly a obalová technika

ČSN 77 0053 (770053) - červenec 2003 aktuální vydání

Obaly - Odpady z obalů - Pokyny a informace o nakládání s použitým obalem

125 Kč

ČSN EN 13973 (770235) - červenec 2003

Tuhé plastové obaly - Metoda stanovení vyprázdnění

125 Kč

ČSN EN 13628-1 (770315) - červenec 2003

Obaly - Měkké obalové materiály - Stanovení zbytkových rozpouštědel plynovou chromatografií za použití statické metody "headspace" - Část 1: Absolutní metoda

230 Kč

ČSN EN 13628-2 (770315) - červenec 2003

Obaly - Měkké obalové materiály - Stanovení zbytkových rozpouštědel plynovou chromatografií za použití statické metody "headspace" - Část 2: Průmyslové metody

230 Kč

ČSN EN 13974 (771061) - červenec 2003

Tuhé plastové obaly - Specifikace tolerancí pro rozměry, hmotnost a objem

125 Kč

79 Průmysl kožedělný

ČSN EN ISO 17227 (793808) - červenec 2003

Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení tepelné odolnosti usně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 3378 (793821) - červenec 2003

Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení odolnosti líce usně vůči praskání a index praskání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN 13360 (804632) - červenec 2003

Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Terminologie

230 Kč

ČSN EN 13780 (808905) - červenec 2003

Stuhové uzávěry - Zjišťování podélné pevnosti ve smyku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 12492/změna A1 (832170) - červenec 2003

Horolezecká výstroj - Přilby pro horolezce - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12942/změna A1 (832251) - červenec 2003

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtrační prostředky s pomocnou ventilací připojené k masce, polomasce a čtvrtmasce - Požadavky, zkoušení a značení

125 Kč

ČSN EN 12457-1 (838005) - červenec 2003

Charakterizace odpadů - Vyluhování - Ověřovací zkouška vyluhovatelnosti zrnitých odpadů a kalů - Část 1: Jednostupňová vsádková zkouška při poměru kapalné a pevné fáze 2 l/kg pro materiály s vysokým obsahem sušiny a zrnitostí menší než 4 mm (bez zmenšení velikosti částic, nebo s ním)

340 Kč

ČSN EN 12457-2 (838005) - červenec 2003

Charakterizace odpadů - Vyluhování - Ověřovací zkouška vyluhovatelnosti zrnitých odpadů a kalů - Část 2: Jednostupňová vsádková zkouška při poměru kapalné a pevné fáze 10 l/kg pro materiály se zrnitostí menší než 4 mm (bez zmenšení velikosti částic, nebo s ním)

340 Kč

ČSN EN 12457-3 (838005) - červenec 2003

Charakterizace odpadů - Vyluhování - Ověřovací zkouška vyluhovatelnosti zrnitých odpadů a kalů - Část 3: Dvoustupňová vsádková zkouška při poměrech kapalné a pevné fáze 2 l/kg a 8 l/kg pro materiály s vysokým obsahem sušiny a zrnitostí menší než 4 mm (bez zmenšení velikosti částic, nebo s ním)

350 Kč

ČSN EN 12457-4 (838005) - červenec 2003

Charakterizace odpadů - Vyluhování - Ověřovací zkouška vyluhovatelnosti zrnitých odpadů a kalů - Část 4: Jednostupňová vsádková zkouška při poměru kapalné a pevné fáze 10 l/kg pro materiály se zrnitostí menší než 10 mm (bez zmenšení velikosti částic, nebo s ním)

350 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN 1060-2/Oprava 1 (852701) - červenec 2003

Neinvazivní tonometry - Část 2: Specifické požadavky pro mechanické tonometry

Změna byla zrušena k 1. červnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 8185/Oprava 1 (852705) - červenec 2003

Zvlhčovače pro použití ve zdravotnictví - Všeobecné požadavky pro zvlhčovací systémy

Změna byla zrušena k 1. lednu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 14233 (856324) - červenec 2003

Stomatologie - Polymerní modelové materiály

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 14356 (856325) - červenec 2003

Stomatologie - Dublovací hmoty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 13612/Oprava 1 (857009) - červenec 2003

Hodnocení funkce zdravotnických prostředků pro diagnostiku in vitro

20 Kč

ČSN EN 13975 (857018) - červenec 2003

Postupy odběru vzorků používané pro přejímací zkoušky diagnostických zdravotnických prostředků in vitro - Statistické aspekty

230 Kč

87 Telekomunikace

ČSN EN 50098-1/změna A1 (870505) - červenec 2003

Kabelové rozvody pro informační techniku v budovách uživatelů - Část 1: Základní přístup ISDN

125 Kč

ČSN ETSI EN 300 330-1 V1.3.2 (875026) - červenec 2003

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přístroje s krátkým dosahem (SRD) - Rádiová zařízení pracující v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 25 MHz a systémy s indukční smyčkou v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 30 MHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 444 V1.4.2 (875035) - červenec 2003

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Profil generického přístupu (GAP)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 489-2 V1.3.1 (875101) - červenec 2003 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 2: Specifické podmínky pro zařízení rádiového pagingu

230 Kč

ČSN ETSI EN 301 839-2 V1.1.1 (875113) - červenec 2003 aktuální vydání

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Rádiová zařízení aktivních lékařských implantátů a doplňků velmi nízkého výkonu, pracující v kmitočtovém rozsahu 402 MHz až 405 MHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

340 Kč

ČSN ETSI EN 300 751 V1.2.1 (879022) - červenec 2003

Rádiové vysílací systémy - Datový rádiový kanál (DARC) - Systém pro bezdrátové vysílání a distribuci informačních a zábavných programů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

91 Vnitřní zařízení

ČSN EN 527-1/Oprava 1 (911105) - červenec 2003

Kancelářský nábytek - Pracovní stoly - Část 1: Rozměry

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

94 Výstrojné zboží

ČSN EN 13750 (944308) - červenec 2003

Domácí varné konvice určené pro sporáky, vařiče nebo varné desky - Požadavky a metody zkoušení

340 Kč

ČSN EN 13248 (944310) - červenec 2003

Nádobí - Kávovary pro domácí použití s nezávislým zdrojem ohřevu - Definice, požadavky a metody zkoušení

340 Kč

99 Metrologie

ČSN 99 4178/změna Z1 (994178) - červenec 2003

Obilní zkoušeče. Sekundární etalony 1., 2. řádu a provozní měřidla. Technické požadavky

32 Kč